OMSTRIDT AVTALE: Petter Northugs privatsatsing med Coop har vært omstridt fra mai 2013 til dags dato. Skistyret har vedtatt at han må si ja til landslaget om han vil representere Norge igjen og krever råderett 12 måneder i året. Advokat Gunnar-Martin Kjenner (innfelt) mener det ikke er lov. Foto: Helge Mikalsen/Jan Petter Lynau,

Eksperter på idrettsjuss: Mener Skiforbundets krav til Northug bryter med norsk lov

Kjenner: – Et tidsspørsmål før modellen til Skiforbundet faller

Skiforbundets advokat: Idretten utnytter ikke dominerende stilling

Petter Northugs konflikt med Skiforbundet har sprengkraft i seg til å forandre Idretts-Norge. Det mener advokatene Gunnar-Martin Kjenner og Bjørn Immonen.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Denne uken blir det klart om Petter Northug blir offentliggjort som en del av landslaget eller ikke, for det kommende året. Det kommer etter et år der Skiforbundets krav har vært tydelig; krav om landslagsplass og skrinlegging av Coop-avtalen (hovedsponsor), dersom han vil representere Norge i verdenscupen neste år.

LES OGSÅ: SLIK SVARER SKIFORBUNDETS ADVOKAT (se også lenger ned i denne artikkelen)

Det er spekulert i flere løsninger der en av disse løsningene er at Northug ikke blir tatt ut på landslaget for å omgå skistyrets vedtak, som krever landslagslojalitet 12 måneder i året. Det er i så fall stikk i strid med det landslagsledelsen har varslet og Skiforbundet har uttalt en rekke ganger som sitt syn på saken.

BAKGRUNN:Skiforbundets krav: Må skrinlegge Coop-avtalen

LES:Slik er skistyrets vedtak

Advokatene Kjenner og Immonen mener at landslagsmodellen der forbundet krever råderett over utøveres private rettigheter hele året, er i strid med norske og internasjonale lover.

– Det er et tidsspørsmål før modellen til Skiforbundet faller, sier Kjenner til VG.

TRULS DÆHLI KOMMENTERER:Kan bli dyrt å stoppe Northug

Den erfarne advokaten, som har og har hatt en rekke klienter innen idretten gjennom flere tiår, er en av få eksperter på fagområdet der idretten kolliderer med sivilt lovverk. Og han er klar på at Northug-saken nettopp gjør det (se faktaboks).

– Idretten har sett seg blind på eget reglement og tror det er Bibelen. Men slik er det ikke. Idrettens regelverk er på langt lavere nivå enn samfunnets regler. Når idrettens regelverk er i strid med konkurranserett går dette lovverket foran foreningsvedtekter, sier Kjenner.

Reagerer på rådende stilling

I vinter holdt idrettsadvokaten et innlegg om dette på medlemsmøtet til Norsk Idrettsjuridisk Forening der temaet ble kalt «I kjølvannet av Northug-saken – Hvor langt kan idretten gå i å begrense utøvernes private rettigheter?».

IDRETTSADVOKAT: Gunnar Martin Kjenner. Foto:Jan Petter Lynau,VG

Kjenner og Immonen mener det er problematisk for Skiforbundet når de både:

* Er lovgiver og fastsetter reglene

* Forvalter reglene

* Er part i avtalen med landslagsløperne

–Blir ikke skiforbundet fornøyd med avtalens innhold endres reglene av Skiforbundet i deres favør til neste avtale. Skiløperne er ikke i nærhet av den samme posisjon og Northug blir sjanseløs. Skiforbundet er også monopolist som tilbyder av aktiviteten. Den posisjonen Skiforbundet er i tilfredsstiller ikke kravene i konkurranseretten, sier Kjenner.

Ny utfordring

Advokat Bjørn Immonen, som har vært medforfatter av boken «Idrett og juss», mener idretten har fått en utfordring i møtet med sivile lover ettersom den har blitt stadig mer kommersialisert.

PEKER PÅ KONKURRANSELOVEN: Advokat Bjørn Immonen, som har vært medforfatter av boken «Idrett og Juss» mener Skiforbundet ikke har lov til å kreve råderett over utøvere 12 måneder i året. Han peker på konkurranseloven. Foto: Ketil Born,

– Dette fører til at idretten også må forholde seg til regler som idretten ikke selv har vedtatt - samfunnets alminnelige fair play-regler. Dette har det ikke vært kultur for i idretten, og det krever innføring av en helt ny måte å tenke på, sier Immonen til VG.

Han sier EU-domstolen har fastslått at sponsoravtaler og reklameavtaler – en kommersiell utnyttelse av idrettskonkurranser – utgjør økonomisk virksomhet.

– Etter min mening er det åpenbart at Skiforbundet må respektere konkurranseloven i dette tilfellet.

– Har Skiforbundet rett til å binde utøvere 12 måneder i året?

– Det rettslige spørsmålet er om Skiforbundet her misbruker sin dominerende stilling, eller om det foreligger såkalte objektivt rettferdiggjørende forhold i saken. Min umiddelbare reaksjon er at Skiforbundet ikke kan oppstille et forbud mot å profilere andre sponsorer 12 mnd. i året, og at dette utgjør et brudd på konkurranseloven § 11. Det at Skiforbundet så vidt jeg forstår ensidig dikterer vilkårene, er i seg selv en indikasjon på at man misbruker sin dominerende stilling, sier Immonen.

LES:Dette er paragraf 11 i konkurranseloven

Artikkelen fortsetter under bildet

PÅ LANDSLAG I FEM MÅNEDER: Petter Northug har satset privat finansiert av handelskjeden Coop i snart to år. I vinter var han bundet til landslaget i cirka fem måneder. Her sammen med landslagsløper Martin Johnsrud Sundby før femmilen i Holmenkollen. Foto:Robert S. Eik,VG

- Tar form av å være en klubb

Det er kravet om å ha råderett over utøverne hele året Kjenner og Immonen mener ikke er holdbart. De ser at det for konkurranseperioder kan være lovlig med krav, men ikke i det omfanget Skiforbundet har vedtatt.

– For meg er landslagsløper det å representere nasjonen i store mesterskap og verdenscup. Det er ikke din daglige arbeidsplass. For meg driver Skiforbundet slik at de tar form av å være en klubb. De tar utøverne fra klubbene og setter de inn i en «klubb-lik» situasjon også utenom de internasjonale rennene, sier Kjenner og mener klubbene i så fall må kompenseres med solide pengesummer.

Kjenner mener det juridisk ikke kan tillegges vekt at landslagsmodellen har gitt en rekke løpere mulighet til å satse for fullt.

– Dette er åpenbart en relevant anførsel fra Skiforbundet, og påberopes jevnlig i slike saker. Skiforbundets utfordring er at dette som oftest ikke tillegges noen større betydning. Senest i en ganske fersk sak fra Sverige om organisering av motorsporten, kom domstolen til at dette ikke skulle tillegges noe vekt, sier Immonen.

Internasjonale dommer

Begge peker på flere internasjonale dommer der EØS-lovverk har slått bena under idrettens lovverk og der monopolordninger har falt, som i svensk motorsport.

Også Bosman-dommen endret fotballens overgangssystem totalt.

Kjenner er klar på at denne konflikten bærer i seg omfattende følger for norsk idrett.

Om en situasjon der Northug hadde gått til sak, sier Immonen:

- Northug ville etter min vurdering stått sterkt i en rettssak. En rettssak ville uansett utfall måtte ført til endringer i måten forbundene håndterer slike spørsmål på.

Kjenner mener at en Northug-rettsak kunne blitt tung for Skiforbundet.

– Jeg vil tro at markedsverdien hans øker betraktelig etter gullene i Falun-VM. Jeg mener han kunne gått til erstatningssak mot Skiforbundet og saksøkt dem for det han økonomisk kunne gått glipp av i fremtiden. For jeg tror karrieren på toppnivå da trolig kunne vært over. Det kunne endt med så store erstatningssummer at Skiforbundet kunne fått problemer med å betale det, sier Kjenner og snakker om flere titalls millioner kroner.

- Utnytter ikke dominerende stilling

Skiforbundets advokat Pål Kleven vil ikke være konkret på Northug-saken, men svarer at idretten etter hans oppfatning har legitim begrunnelse for sine krav.

– Jeg ønsker ikke å uttale meg konkret om forholdet mellom Northug og NSF siden vårt firma representerer NSF. På generelt grunnlag er det vår oppfatning at særforbundene ikke utnytter sin dominerende stilling på en utilbørlig måte, jamfør konkurranselovens § 11, ved å kreve at deres landslagsutøvere ikke har private sponsoravtaler som er i bransjekonflikt med forbundenes sponsoravtaler, skriver advokat Pål Kleven i advokatfirmaet Kleven & Kristensen i en mail til VG.

SKIFORBUNDETS ADVOKAT: Advokat Pål Kleven i advokatfirmaet Kleven & Kristensen. Foto: privat,

– I tillegg følger det av praksis fra EU domstolen at atferd som har en legitim begrunnelse, ikke vil utgjøre en «utilbørlig utnyttelse». Etter vår oppfatning utgjør idrettens egenart og oppbygning en slik «legitim begrunnelse» som EU domstolen sikter til, skriver advokaten som representerer Skiforbundet og flere særforbund.

- Nødvendige inntekter

Kleven påpeker at den norske idrettsmodellen, og landslagsmodellen, er sterkt forankret i det norske samfunnet.

– Modellen innebærer blant annet at de beste utøverne – landslagsutøverne – plikter å medvirke i særforbundenes sponsoravtaler. Dette gir forbundene nødvendige inntekter til å drifte landslagsvirksomheten som også omfatter landslagsutøvere som foreløpig ikke har store markedsverdier. Modellen danner således grunnlag for å gi et sammenfallende tilbud til landslagsutøvere med og uten markedsverdi. Dette danner grunnlag for god rekruttering som igjen gir gode resultater. Dette ville man høyst sannsynlig ikke ha oppnådd dersom de beste utøverne hadde stått helt fritt til å inngå egne sponsoravtaler, skriver Kleven.

– Må være saklig begrunnet

Han minner om at utøvere kan inngå avtaler som ikke er i konflikt med særforbundenes avtaler.

– Nevnte resonnement er ikke begrenset i tid, all den tid de fleste landslagsvirksomheter pågår kontinuerlig. Det er også viktig å ta meg seg at et særforbunds vedtak hva gjelder landslagsuttak eller landslagsnekt må være saklig begrunnet. En domstol både kan og vil overprøve et vedtak som bærer preg av usaklig forskjellsbehandling, myndighetsmisbruk eller lignende, avslutter Kleven.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder