Idrettens Hus på Ullevål stadion i Oslo. Her på et bilde fra 2005. Foto: Espen Sjølingstad Hoen, VG

Trener ekskludert fra norsk idrett etter mobbing av barn

Ekstremt fokus på vekt, samt mobbing og trakassering av barn og unge i idretten: Nå er den kvinnelige treneren ekskludert fra medlemskap i norske idrettslag i ti år.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det fastslår domsutvalget i Norges idrettsforbund i en fersk avgjørelse.

– Vi er veldig glad for at vitnene ble trodd. Og så er vi godt fornøyd med at domsutvalget sier tydelig fra at mobbing og trakassering ikke hører hjemme i norsk idrett. Domsslutningen er grundig og godt gjennomarbeidet, sier generalsekretæren i det aktuelle særforbundet til VG.

Det var særforbundet som selv anmeldte saken.

les også

Mobbingen øker – over 50.000 elever plages

Vitnemålene i den ferske avgjørelsen er rystende lesning. Noen av påstandene strekker seg helt tilbake til 1980-tallet.

Jenter ned i 8-9-årsalderen skal ifølge seg selv ha fått beskjed om at de hadde «ballongmager». Andre hevder de ble kalt «fleskeberg». To andre utøvere hevder å ha utviklet spiseforstyrrelser.

Fokuset på vekt, spesielt etter endt ferie, betegnes av flere vitner som ekstremt.

les også

VG-undersøkelse: Én av fem idrettsledere kjenner til seksuell trakassering

Fortsatt daglig leder

Kvinnen, som nå er ekskludert i ti år, har vært en profilert skikkelse på trenersiden i sin idrettsgren gjennom en årrekke. For to år siden meldte hun seg ut av idrettslaget hun er tilknyttet. Men hun er fortsatt daglig leder samme sted.

Domsutvalget i NIF har ikke anledning til å frata henne den sivile jobben.

les også

Kommentar: «Vi har metoder som kan redusere mobbing dramatisk, men vi vil ikke bruke dem.»

– En dom som er så tydelig hva gjelder mobbing og trakassering av barn, ser vi ikke som forenlig med det å ha en jobb i et idrettslag. Vi kommer til å følge opp dette, men kan ikke avsette vedkommende, sier generalsekretæren i vedkommendes særforbund.

Advokat John Christian Elden, som har representert kvinnen, sier følgende til VG:

– Avgjørelsen har ingen innflytelse på eller betydning for hennes jobb som daglig leder. Det er en administrativ stilling som er utenfor domsutvalgets myndighetsområde, slik de også selv presiserer.

KJENT FJES: Advokat John Christian Elden representerer kvinnen. Her avbildet fra en innspilling av TV 2-serien Åsted Norge. Foto: Frode Hansen

– Uproblematisk

Kvinnen, som nå er dømt, nekter for at hun har opptrådt klanderverdig. Nå vurderer hun, ifølge Elden, om det er verdt å bruke tid på en anke.

– At hun ikke får lov til å melde seg inn i NIF de neste 10 år, anser hun som uproblematisk, da det ikke er noen aktuell problemstilling for henne. Det viktigste var selvsagt at hun ikke er utelukket fra noen arrangementer eller på annen måte ikke kan delta i arrangementer, sier Elden.

Det var høsten 2015 at det dukket opp ferske varsler om trenernes oppførsel. Siden den gang har hun slåss for å få saken avvist i idrettens egen domstol. Det har ikke ført frem.

les også

Over 600.000 krevde stjernen kastet ut av OL-laget – innlagt på psykiatrisk med angst

I det aktuelle særforbundet bekrefter man at saken vil koste dem dyrt.

– Men vi snakker om barn som må ivaretas og det kan man ikke sette kroner og øre på. Det har vært forbundsstyrets holdning hele tiden, sier generalsekretæren.

Vitne: Kunne si «Du er feit»

Fire personer vitnet muntlig da saken mot kvinnen kom opp i januar. I tillegg ble det levert rundt 25 skriftlige vitnemål.

– Det er svært mange vitner i saken, som virker å fortelle langt på vei den samme historien: Hvorfor mener hun at det bildet som tegnes ikke er korrekt?

– Det var svært få vitner som møtte i domsutvalget, så det er betenkelig at utvalget har lagt til grunn flere skriftlige erklæringer produsert av motparten, uten at vi har kunnet stille noen spørsmål til vitnene, sier Elden.

En trenerkollega av den dømte hevdet i sitt vitnemål at kvinnens treningsfilosofi handlet om at de unge utøverne presterte best dersom de først ble «brutt ned».

En annen trener vitnet om at kvinnen kunne si «Du er feit», «nå må du slanke deg» eller «du er for tjukk». Dette forekom imidlertid ikke hele tiden, heter det i oppsummeringen til et av vitnene i domsslutningen.

Der står det også at: «Det som hele tiden var til stede var de mindre tydelige signalene – hennes dømmende blikk når det for eksempel ble spist nøtter før trening, kommentarer fra NN som «er det litt for tungt i kroppen for tiden» etterfulgt av et lurt smil, det var små klyp i lårene for så å høre at «dette må vi fikse».

«Frykt, uro og redsel»

I oppsummeringen til domsutvalget i NIF heter det blant annet at «Hennes opptreden har hatt en svært negativ innvirkning … …. disse har beskrevet frykt, uro og redsel. AA og BB (VG har fjernet navnene) har beskrevet at dette har påvirket dem negativt i forhold til synet på egen kropp».

Selv om det konkluderes med at kvinnen ikke har trakassert alle utøverne hun har hatt ansvaret for, var dommerne enstemmig i sin avgjørelse.

Forhandlingene ble ført for lukkede dører. Kvinnen og hennes advokat ønsket at domspapirene skulle unntas offentlighet, men dette ble ikke imøtekommet av domsutvalget.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder