Idrettens Hus på Ullevål stadion i Oslo. Her på et bilde fra 2005. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Krisemøter om ekskludert idrettsleder

To arbeidsrett-advokater VG har snakket med, ser ikke bort fra at idrettslederen som er ekskludert fra norsk idrett i ti år også kan bli sagt opp i jobben som daglig leder. Det utelukker imidlertid forsvarer John Christian Elden.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Selv har idrettsforeningen hatt krisemøter etter at avgjørelsen i Norges Idrettsforbunds domsutvalg ble kjent. Der kommer det frem hvordan den kvinnelige lederen har utsatt barn for mobbing og trakassering.

Hun er ekskludert fra medlemskap i norske idrettslag i ti år, men har beholdt jobben som daglig leder i samme idrettsforening, som hun tidligere var trener for.

«Styret i klubben har vært orientert om rettssaken [ ...] og har mottatt avgjørelsen fra NIFs domsutvalg for gjennomgang og vurdering. Styret ser svært alvorlig på situasjonen og har invitert til og gjennomført orienteringsmøter med utøvere og foreldre. Styret har vært samlet i dag og saksbehandling er i gang.»

les også

Trener ekskludert fra norsk idrett etter mobbing av barn

Det skriver styrelederen for den aktuelle idrettsforeningen i en SMS til VG, og ber om forståelse for at de på det nåværende tidspunkt ikke har ytterligere kommentarer.

Domsutvalget i NIF har ikke anledning til å frata henne den sivile jobben.

– En dom som er så tydelig hva gjelder mobbing og trakassering av barn, ser vi ikke som forenlig med det å ha en jobb i et idrettslag. Vi kommer til å følge opp dette, men kan ikke avsette vedkommende, sier generalsekretæren i vedkommendes særforbund.

Advokat: Omhandler tillit

Arbeidsrett-advokater VG har snakket med, mener dommen kan gi grunnlag for at hun blir sparket i stillingen som daglig leder.

– Når det gjelder daglige ledere og administrative ledere, det som omtales som virksomhetens øverste leder, er det to ting som er sentrale. Én: om man i arbeidsavtalen har avtalt at man ikke har stillingsvern, altså en forhåndsavtalt sluttpakke som kan gis uten begrunnelse. Dersom de i dette tilfellet har en slik klausul, står styret fritt til å løse inn denne. Eller to: om man ikke har en slik klausul. Da er det vanlige stillingsvernsregler som gjelder. Da kreves det saklig grunn.

les også

VG-undersøkelse: Én av fem idrettsledere kjenner til seksuell trakassering

Det sier arbeidsrett-advokat Eivind Arntsen, som er partner i Brækhus Advokatfirma. På konkrete spørsmål om idrettslederen kan komme til å måtte fratre stillingen som daglig leder ved saklig grunn, sier han at det fort kan tenkes.

– Det sentrale spørsmålet omhandler tillit, for styret må ha tillit til den personen som er organisasjonens daglige leder. Det tar tid å bygge opp, er lett å rive ned, og vanskelig å gjenreise. Her vil det være naturlig med en form for reaksjon, og om det er en streng advarsel eller å avslutte arbeidsforholdet, må styret vurdere, sier Arntsen, og fortsetter:

– Jeg ser ikke bort fra at dette kan være grunnlag for en saklig oppsigelse, fortsetter han, men presiserer at han ikke kjenner alle detaljene i saken.

– Kan gi grunnlag for oppsigelse

Om hun har fått reaksjoner tidligere, hvordan har hun reagert på dommen og beskyldningene, er hun steil eller ydmyk, er elementer Arntsen trekker frem som kan være med på å avgjøre utfallet.

Knut-Marius Sture, partner i Arntzen de Besche, er enig med sin kollega.

– Her dreier det seg om en daglig leder, og det er man så lenge styret har tillit til deg. En slik type sak som dette er grunnlag til at man kan miste tilliten, sier han, og skisserer følgende scenario.

les også

«Vi har metoder som kan redusere mobbing dramatisk, men vi vil ikke bruke dem.»

– Man kan tenke seg en situasjon der medlemmene av foreningen melder seg ut som følge av dommen, og en slik situasjon vil gi grunnlag for saklig oppsigelse.

Han har ikke inngående kjennskap i det nøyaktige arbeidsforholdet, men har fått med seg saken om domsutvalgets avgjørelse.

– Umiddelbart så synes jeg at tilknytningen mellom jobben og dommen er så nær at det er grunn for styret til å stille spørsmål om de har tillit til henne. Og her er nærheten såpass tett at det kan gi grunnlag for oppsigelse, sier han.

Elden: – Ingen arbeidsrettslig verdi

Advokat John Christian Elden, kvinnens forsvarer, er imidlertid ikke enig. Han kaller det for «usannsynlig» at kvinnen skulle måtte fratre stillingen som daglig leder.

les også

Over 600.000 krevde stjernen kastet ut av OL-laget – innlagt på psykiatrisk med angst

– Arbeidsgiver er svært klar på at de ikke har tro på påstandene som motparten har kastet frem. At et utvalg har vurdert skriftlige erklæringer, har ingen rettslig bevisverdi når det samme utvalget nektet oss å stille spørsmål til innholdet i erklæringene. Utvalgets vurdering har ingen arbeidsrettslig verdi, skriver han i en SMS til VG, og bemerker at flere i klubbens nåværende ledelse og foreldre har gitt svært gode skussmål til treneren.

Advokat Erik Flågan er lørdag engasjert av det aktuelle idrettslaget. Han forteller til VG at det ikke har vært kontakt mellom arbeidsgiveren og advokat Elden i den aktuelle saken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder