MANGE JERN I ILDEN: Harald Tiedemann Hansen ledet organisasjonen som skapte folkefesten i Bergen. Han er også sykkelpresident og styremedlem i det internasjonale sykkelforbundet. Foto: Hallgeir Vagenes VG

Kommentar

VG-sportens kommentator: Hatteparaden er ikke heldig

Norge har tatt hatten av for sykkel-VM. Nå er spørsmålet om sjefen for arrangementet har i overkant mange hatter på.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

• President i Norges Cykleforbund: Harald Tiedemann Hansen.

• Daglig leder av «Bergen2017»: Harald Tiedemann Hansen.

• Styremedlem i det internasjonale sykkelforbundet (UCI): Harald Tiedemann Hansen.

Én av problemstillingene som stadig dukket opp da norsk idrettsbevegelse fikk så hatten passet på grunn av manglende åpenhet, handlet om habilitet. Det var for eksempel på dagsorden da halve idrettsstyret var med på å stemme frem hemmelighold av egne reiseregninger.

Nå er temaet aktuelt igjen.

Se også: Leder ønsker oppvaskmøte med sykkelsjefen

KOMMENTATOR: Leif Welhaven, kommentator i VG sporten. Foto: Frode Hansen VG

For hvem er det egentlig som uttaler seg når Harald Tiedemann Hansen stilles foran en mikrofon?

Er det sykkelpresidenten, den valgte lederen som har ansvaret for hele den norske sykkelfamilien, og hvis oppgave det er å se til at ulike interesser blir hørt og ivaretatt?

Er det mannen som er ansatt i forbundets datterselskap for å jobbe med ett spesifikt arrangement, det vi nettopp har nytt godt av i Bergen, og som også skal sørge for at det økonomiske etterspillet blir så lite smertefullt som mulig?

Er det mannen som i 2015 tiltrådte som styremedlem i den internasjonale sykkelorganisasjonen, som for øvrig har store penger utestående hos Bergen 2017?

Se også: Vil ikke si hvor stort underskuddet blir

Om man skal vurdere hvor greit eller ugreit det er å være involvert såpass mange steder samtidig, er det et spørsmål på to plan.

Det ene handler om det rent juridiske – er det innenfor lover og regler å være involvert så tungt så mange steder? Det andre handler om hvorvidt det er klokt.

Den lovmessige siden er vurdert av en advokat, som mener Tiedemann Hansen styrer klar av en bestemmelse i NIFs lov om at det ikke er greit med oppgaver to steder, dersom det er en avtale mellom arbeidsstedene med økonomiske interesser involvert.

Akkurat hvor grensen går for å rammes av den paragrafen (2.7 i NIFs lov), er det ikke helt lett å få tak på.

Men selv om det skulle vise seg at hatteparaden ikke kan angripes på formelt plan, fremstår det likevel merkelig å innrette seg på en måte som gjør deg rimelig sårbar for kritikk.

Les også: Startet kronerulling etter Bergen-VM

For hva skal Tiedemann Hansen gjøre dersom det dukker opp situasjoner, der det er interessemotsetninger mellom de ulike oppdragsgiverne?

I ytterste konsekvens sitter han jo faktisk både på kreditor- og debitorsiden når det økonomiske oppgjøret for sykkel-VM skal foretas.

Jo mer problematisk det etter hvert måtte vise seg å være å få VM-tallene til å gå i hop, desto viktigere er det å kunne ha tillit til at dette arbeidet håndteres best mulig, og at ulike hensyn vektes fornuftig.

Da fremstår det lite heldig at én person har så mange roller, uavhengig av hvor flink vedkommende er.

Den bekymringen tiltar i styrke når det ikke gis innsyn i sentrale bilag, noe NRK opplevde, og ved at sentrale tillitsvalgte har reagert på manglende informasjon.

Nå skal Tiedemann Hansen ha et telefonmøte med sine egne, og han bør fremover velge en helt åpen linje også overfor offentligheten.

Uansett hvem han snakker på vegne av.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder