Kommentar

Knutene Kjøll må løse

Av Leif Welhaven

Tom Tvedt har gått av, og Berit Kjøll har overtatt ledelsen av norsk idrett. Der står utfordringene i kø. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Det er ingen tvil om at Berit Kjøll vil tilføre idrettsbevegelsen driv og entusiasme. Men hvilken linje legger presidenten seg på i de mest krevende sakene?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Den erfarne næringslivstoppen har selv trukket frem tre områder hun ønsker å bli målt på som norsk idretts spydspiss: Ledelse, idrettens rolle i samfunnet og rammebetingelser.

Sistnevnte har hun delvis konkretisert hvordan hun vil tilnærme seg.

Mottagelsen av valget lover foreløpig godt hva gjelder behovet for å samle bevegelsen, som var delt på midten om hvem de ville ha som sjef.

Men den vanskeligste ledertesten er hvordan hun og styret takler de sakene som IKKE løses ved iver, jubel og skulderklapping.

Dette er jo et miljø som er fryktelig opptatt av å fremheve egen dyktighet, og som er mindre engasjert i å ta svakheter på alvor.

Men etter idrettstinget på Lillehammer er det mye å ta tak i.

Her er noen knuter Berit Kjøll må nøste opp i dersom hun skal bli en president som utgjør en forskjell, i tillegg til sakene hun selv kommer opp med:

** RETTSSIKKERHETEN

Uten en holdbar begrunnelse har idrettstinget vedtatt at det fortsatt skal være opp til det aktuelle idrettsmiljøet om potensielle brudd på idrettens lover i egne rekker skal påtales eller ei. Det er et knefall for kameraderiet.

Neste gang det oppstår noe mulig ugreit, og saken legges i skuffen av bekvemmelighetshensyn, kan Berit Kjøll se fornærmede i øynene og være med på at norsk idrett skal være slik?

På tinget hadde hun ikke talerett, men det har hun fremover, og dette er et felt der rivalen Sven Mollekleiv hadde tatt tak om hadde vunnet. Ressursbruk og selvstendighet kan ALDRI være viktigere enn å sikre medlemmers trygghet og rettssikkerhet. Tar Kjøll fatt i dette?

les også

En annen dans i NIF: Virvelvindens valgmagi!

** MAKTKAMPEN

Fordeling av stemmene mellom ulike grupperinger er et evig stridstema, og vil blusse opp igjen når antall kretser skal følge regionreformen. I dag vil summen av NIF sentralt og de regionale kretsene alltid kunne sikre flertallsmakt, noe som irriterer miljøer der aktiviteten skapes. Hvordan vil presidenten håndtere det som faktisk er den største interne verkebyllen?

** EGENRÅDIGHETEN

«Hendene på rattet»-fikserte idrettstopper liker å unngå sunn distanse der noe slikt hadde økt troverdigheten. I sin tid satte idretten selv alle premisser for hva det håndplukkede «Åpenhetsutvalget» fikk og ikke fikk sjekke. På tinget ble det stemt ned at sekretæren i valgkomiteen bør ha avstand til interesser i idretten. Koblinger mellom tidligere maktpersoner og valgbarhet i valgkomiteen ser heller ikke forsamlingen noen problemer med, og på dirigentbordet har samme krefter vært toneangivende over tid. Vil Berit Kjøll våge å tvinge gjennom en mer profesjonell holdning til vennskap og kjennskap?

les også

Et nødvendig skifte

** VERDIKAMPEN

Etter å ha skrytt av sine egne verdier på innpust og utpust, fikk tingforsamlingen valget mellom å diskutere forholdet til IOC eller å utsette saken og ta middagspause. Det viste seg at salen var sulten.

Vil Berit Kjøll få litt mer mot inn i en organisasjon som er skremmende servil overfor ugreie forhold i internasjonal idrettsledelse?

** UKLARHETEN

Det kan ha vært medvirkende til valget av Kjøll at tinget valgte et ullent vedtak i stedet for å forplikte seg om kjønnsfordeling fremover. Det opprørte mange, men er ikke første gang man velger konservering fremfor handlekraft. Hvordan blir sjefen, som har mye erfaring med endringsledelse, på dette området?

** LEDERPENGENE

Et fornuftig forslag om å regulere topplederlønnen i en frivillig organisasjon av det øverste organet førte ikke frem, her skal vi fortsatt ha makten hos en «kompensasjonskomité». Hvor musikalsk synes det nye regimet dette er?

** AMATØRSKAPET

Idretten består av frivillige, men berettiger ikke en så amatørmessig gjennomføring av tinget som det vi så. Det er alvorlig når en resolusjon forsøkes bankes gjennom uten skikkelig behandling, som hockeypresidenten presist påpekte, og prioritering av tidsbruk mellom smått og stort er altfor fraværende. Skal vi snakke om modernisering av idretten, må det også gjelde hvordan viktige samlingsstunder gjennomføres. Tar Kjøll tak her?

les også

Berit Kjøll valgt til ny idrettspresident med to stemmers overvekt

Nå skal Berit Kjøll få litt tid til å feire, lande og bli kjent med en komplisert organisasjon. Men så starter en viktig og vanskelig oppgave den kommende fireårsperioden.

Det er oppløftende at hun ønsker å bli målt på «ledelse». Og da er det hva man får utrettet som må være måleenheten. Det er nok å gyve løs på.

Lykke til!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder