MANNEN PÅ TOPPEN: Tom Tvedt ble idrettspresident i 2015. I løpet av hans to år ved roret har Norges idrettsforbund gått fra penger på bok til å overtrekke kontoen. Foto: Frode Hansen, Tore Kristiansen VG

NIF-kassa tømt – tyr til
millionkreditt

Norges idrettsforbund gikk fra å ha 45 millioner på bok til en konto som ble overtrukket med 16 millioner i fjor. For å holde hjulene i gang må forbundet trolig ty til «kredittkortet» for tredje året på rad.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

En av årsakene er arbeidet med svært kostbare IT-prosjekter de siste årene. Det gjorde at tallene på den såkalte konsernkontoen til Norges idrettsforbund (NIF) lyste ildrødt ved nyttår.

Mot slutten av 2012 sto det 45,4 millioner kroner på kontoen. Nyttårsaften 2015 hadde saldoen krympet til 11 millioner. Og nå har vondt blitt til verre:

For i årsrapporten for 2016 kommer det frem at konsernkontoen til NIF var overtrukket med 15,9 millioner kroner ved årsskiftet. Hele 61,3 millioner sparekroner har altså forsvunnet ut på bare fire år.

Lest? IT-prosjekt ble millionsluk for NIF

– NIF anser likviditetssituasjonen som utfordrende i perioder av året, men vil ikke betegne den som alvorlig. NIF har de siste årene hatt store investeringer både på IT-siden og i bygningsmasse. En naturlig konsekvens av dette er økende press på likviditeten, sier økonomisjef Anita Pelsholen til VG.

Hun omtaler utviklingen som en konsekvens av planlagte investeringer.

Kreditt på 60 mill.

Situasjonen gjør at NIF må gå til sine egne i idretten for å låne penger. Norske særforbund og idrettskretser har 330 millioner kroner på bok. Disse pengene kan lånes ut gjennom en konsernkonto-ordning.

I 2015 fikk NIF innvilget en kreditt på 60 millioner kroner. På det meste brukte man 35 av disse millionene.

Bakgrunn: Slår full alarm om IT-arbeidet i NIF

Året etter, i 2016, økte kredittrammen til hele 90 millioner kroner. Av dette ble det på det meste benyttet 49,5 millioner kroner. Pengene ble tilbakebetalt i januar i år, da spillemidlene fra kulturdepartementet ankom Idrettens Hus på Ullevaal stadion.

I høst vil idrettsforbundet på nytt ha behov for kassakreditt, får VG/E24 opplyst.

Idrettspresidenten svarer for bråket rundt IT-satsingen i NIF:

– Vi er «A-ranket» økonomisk

Tallene VG og E24 har hentet ut fra regnskapstallene til NIF, tegner et litt annet bilde av den økonomiske situasjonen enn hva ledelsen har kommunisert tidligere. På et pressemøte 19. februar, sa daværende generalsekretær Inge Andersen følgende:

«Vi har bygd opp en egenkapital. Vi har en god og solid økonomi. I alle rankinger av eksterne kredittselskaper så kommer vi alltid godt ut. Vi er «A-ranket» økonomisk fra ulike selskaper som gjør den typen vurderinger».

Andersen fortalte da hvordan den frie egenkapitalen hadde økt til 22 millioner kroner. Da hadde han nettopp vist frem et regnskap for 2016 som endte 4,1 millioner kroner i minus.

FERDIG: Generalsekretær Inge Andersen snakket med pressen etter idrettsstyremøtet på Ullevaal stadion 19. januar. Han måtte forlate jobben forrige måned. Foto: Frode Hansen VG

VG-spesial: Se tallene NIF ikke vil vise deg

Fri egenkapital er nemlig ikke disponible sparepenger som idrettsforbundet har stående til disposisjon på en sparekonto. Selv om egenkapitalen fortsatt er positiv, er dette penger som er låst opp i eiendom og andre verdier. Brukskontoen i banken viser fortsatt minus.

– Fri egenkapital er eiendeler minus gjeld (dvs. det man sitter igjen dersom all gjeld må innfris), skriver Pelsholen i en epost til VG.

Det er ingen endringer i vurderingen om at NIFs økonomi er solid og god, understreker økonomisjefen.

Utviklingen i NIF står i sterk kontrast til den samlede økonomien i landets 19 kretser og 54 særforbund. De økte nemlig sparekontoen med 30 millioner kroner samlet sett i 2016, og har nå 330 millioner på bok.

Tom Tvedt fikk seg en overraskelse på Idrettsgallaen i januar:

103 mill. til IT i fjor

VG og E24 har gått gjennom regnskapene og årsrapportene til Norges idrettsforbund de siste årene. Siden 2012 har NIF brukt 84 millioner kroner på utviklingen av ulike IT-prosjekter.

Bare i fjor gikk det med 19,4 millioner til dette. Beløpet kommer i tillegg til den ordinære driften av IT-avdelingen «NIF IT». Dette kostet 84 millioner i 2016 alene.

Her ser du utviklingen over NIFs driftskostnader knyttet til IT-satsingen de siste seks årene:

Foto: Grafikk: Øystein Hernes VG

Så du? Masteroppgave avslører intern misnøye med NIF-ledere

Deler av IT-utgiftene finansieres med spillemidler, mens en betydelig del også hentes inn fra dem som benytter seg av systemene rundt om i Idretts-Norge.

VG har i vår skrevet en rekke saker om pengebruken på IT-tjenester i norsk idrett.

En intern NIF-rapport slo tidligere i år alarm og fortalte at 1 av 3 ansatte i idrettsforbundet jobber med IT:

PS: Inge Andersen er ikke lenger generalsekretær i Norges idrettsforbund. Foto: Patrick Da Silva Sæther VG | Grafikk: Øystein Hernes, VG

I rapporten ble det også konkludert med at NIF ikke har en digitalstrategi, og at dagens finansieringsmodell ikke er bærekraftig.

NIF IT – med nærmere 50 ansatte – har ifølge rapporten gått 20 millioner i minus på de tre siste årene.

VG-kommentator Leif Welhaven mener det var nødvendig å bytte ut generalsekretæren i Norges idrettsforbund:

Utsetting av tjenester?

Prestisjeprosjektet «Idrettskontor», som er en kontorløsning for brukerne i norsk idrett, hadde et budsjett på 14,2 millioner, men endte i stedet opp med å koste 25,6 millioner kroner ifølge NIFs endelige internrapport.

Internt i idretten har flere personer i lang tid stilt kritiske spørsmål ved stadig økende bruk av penger på IT-prosjekter som har vokst seg stadig større.

Lest? Sykkelklubber til IT-kamp mot NIF

I år har det blitt meislet ut en digitaliseringsstrategi, som ble vedtatt av idrettsstyret i vinter. Planen åpner etter det VG forstår blant annet for å sette ut en del tjenester til eksterne selskaper i fremtiden.

Styret i NIF har nylig gitt administrasjonen klar beskjed om at det må spares inn penger. Det betyr at man skal begrense kostnader til representasjon, vurdere nedbemanning, i tillegg til å gjennomgå «NIF IT» for å jakte etter innsparingsmuligheter.

PS: NIF varsler at høstens søknad om kassakreditt vil bli noe lavere enn de 90 millionene man fikk innvilget i fjor.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder