VIL FORTSETTE: Tom Tvedt, her i Beijing, ønsker seg fire nye år som idrettspresident. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Tvedt: – Vi ble litt for trege, men grepene var helt riktige

DERFOR BØR JEG BLI NY IDRETTSPRESIDENT: I slutten av mai skal det velges ny idrettspresident når det innkalles til idrettsting på Lillehammer. Valgkomiteen legger frem sin innstilling i april, men seks kandidater er i dag aktuelle for vervet. Disse seks har fått ti likelydende spørsmål og presenteres over seks dager i VG.

Navn: Tom Tvedt (51).
Alder: 51
Bakgrunn: Tidligere fylkesordfører i Rogaland. Har Arbeiderpartiet-bakgrunn. Satt i NIF-styret før han ble president i 2015. Har 25 kamper for håndballandslaget.

1. Hvorfor bør du fortsette som idrettspresident?

Det er blitt flere medlemmer, flere frivillige, bedre toppidrettsprestasjoner, bedre kjønnsbalanse og sterkere åpenhet. Jeg tar ansvar for resultatene og endringene. Jeg vil fortsette arbeidet med å skape enda bedre rammebetingelser for norsk idrett. Det inkluderer å redusere etterslepet på anlegg, full momskompensasjon, og tiltak for å redusere økonomiske barrierer for deltakelse.

2. Hva mener du om finansiering av norsk idrett gjennom Norsk Tipping?

Enerettsmodellen fungerer glimrende.  Den er forutsigbar og har vært stabil over tid. Men viktigst, så lenge det er inntekter fra spill, er at enerettsmodellen er ansvarlig.

3. Bør det på sikt utredes om utenlandske spillselskaper skal få innpass og kunne bidra til finansiering av norsk idrett?

Disse selskapene er ikke interessert i å finansiere norsk idrett – kun i å tjene mer penger.  Hele Norsk Tippings overskudd, ca 5,5 milliard kroner i 2018, går til ideelle og samfunnsnyttige formål. Hvem tror at de utenlandske selskapene har den type motivasjon?

4. Hva er den største utfordringen for norsk idrett i 2019?

Å arbeide for at idrett ikke blir for noen få – men at vi kan skape idrettsglede for alle.  Å redusere kostnadene ved deltakelse er idrettens ansvar. Samtidig må vi fortsette å jobbe for bedre rammevilkår for idrettslagene, slik at også det kan redusere kostnadene for den enkelte.  Jeg fortsetter også å arbeide for et nytt nasjonalt toppidrettssenter.

5. Hva er de største utfordringene du ser for den norske idrettsbevegelsen i fremtiden?

Vår modell som en felles, uavhengig og medlemsbasert folkebevegelse, kommer til å bli utsatt for utfordringer. Utfordringene kommer fra kommersiell idrett, men også gjennom at myndighetene ser på idretten som en arena for å kunne bidra til å løse mange samfunnsoppgaver i fremtiden.  Det vil vi være med på, men som en organisasjon med en avklart rolle i en fremtidig positiv samfunnsutvikling.

6. Mener du Norge bør søke om OL i løpet av kommende valgperiode? Hvis ja, på hvilke premisser?

Jeg er for OL og Paralympics til Norge. Norge burde vært det første landet i verden som greide å få til «One Game, One Flame». Vi må ha med Storting og regjering, og en samlet idrettsbevegelse.  Det må være viktig for sommeridrettene at Norge er vertskap. Det må være viktig for idretten i hele landet at vi arrangerer noe slikt.

7. Hva bør norske idrettspolitikere jobbe for internasjonalt i årene som kommer?

Å være åpen og transparent, å jobbe for en ren idrett, å være demokratisk, å være ryddig, bærekraftig og tydelig kan aldri kun være talemåter eller mål for virksomheten i Norge – det må vi stå for, arbeide for og påvirke til i alle fora – alltid og overalt. Jeg tenker også at vi må jobbe for å få OL og Paralympics til Norge – når tiden er inne.

8. Hvilke tanker gjør du deg om åpenhetsdebatten i norsk idrett de siste årene?

Vi ble litt for trege, men grepene var helt riktige. Både det å nedsette «Bernander-utvalget» og særlig det å implementere deres forslag, var helt riktig.  Jeg tror at vi i dag er Norges mest åpne og transparente organisasjon – Stortinget inkludert. Prosessen har vært vanskelig, men helt nødvendig.  

9. Hvilke utfordringer ser du i internasjonalt antidopingarbeid i dag?

Maktfordelingsprinsippet mellom Antidoping Norge, idretten og myndighetene som vi har i Norge, blir det viktig å arbeide for i hele antidopingarbeidet. Jeg tror at forebygging er og blir det viktigste i årene fremover. Naturligvis har antidopingorganisasjonene et selvstendig arbeid for bedre å kunne kontrollere utøvere, organisasjoner og systemer, men det verdiarbeidet som forebyggingen egentlig er, er det idretten som må ta.  

10. Hvordan skal norsk toppidrett bli enda bedre enn hva tilfellet er i dag?

Anbefalingene fra toppidrettsrapporten gjelder fortsatt.  Olympiatoppen og særforbundene må jobbe sammen for at de aller beste skal bli bedre. De regionale Olympiatoppsentrene må sammen med regionene og utdanningsinstitusjonene også jobbe for at de beste skal bli flere.  Et nytt nasjonalt toppidrettssenter er helt sentralt for at vi skal fortsatt kunne inneha den posisjonen vi har i dag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder