Hamres største seier

Kan være tilbake i sulkyen neste helg

SPORT

KRISTIANSAND (VG) Atle Hamre har opplevd store seirer på travbanen. - Men intet kan likevel måle seg med denne frifinnelsen. Endelig noen som tror på meg. Dette er min største seier, sier han.

Publisert: Oppdatert: 25.02.03 13:22

7. januar kjørte han C.R. Shenagan inn til overlegen seier i det 8. løpet på Jarlsberg. Da startet soningen på 10 års utestengelse fra travsporten.

Syv dager senere ble straffen opphevet.

Gratulasjonshilsener

Hamre kan fortsette på sin eventyrlige sportslige karriere. En karriere som kan stoppe igjen dersom han dømmes i lagmannsretten. Da har Det Norske Travselskap muligheten for igjen å melde Atle Hamre til domskomiteen for å ha brakt travsporten i vanry.

- Det har drøsset på med gratulasjonshilsener, noe som har gjort et sterkt inntrykk, sa Atle Hamre i går kveld. På grunn av sykdom i familien ble det ikke noe feiring av frifinnelsen i appellkomiteen. Hamre hadde imidlertid ikke hørt et pip fra sine kolleger på travbanen.

Travkjendisen var på hytta til Hallvard Flatland da han fikk frifinnelsesdommen på telefon fra sin advokat, Per Danielsen.

Hamre har anket dommen på fem års fengsel fra Sandefjord byrett.

- Vi venter svar på anken i løpet av en 14 dagers tid, og med positivt svar håper jeg at lagmannsrettssaken kan komme opp raskest mulig, sier Atle Hamre.

Hamre ble dømt til å holde seg unna områder som benyttes i forbindelse med travløp i 10 år av domskomiteen i Det Norske Travselskap. Atle Hamre appellerte avgjørelsen og stilte i appellkomiteen sammen med sin prosessfullmektig Per Danielsen. I går ble det full frifinnelse.

Endelig avgjørelse

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens paragraf 6, punkt 2 ble lagt til grunn for frifinnelsen av Atle Hamre:

«Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal antas uskyldig inntil skyld er bevist etter loven.»

- Atle Hamre hadde innstilt seg på det verst tenkelige utfall. Da han fikk meddelt frifinnelsen, trodde han knapt det var sant, sa advokat Per Danielsen. Hamre sa i går til VG at han var optimist, fordi det satt to praktiserende jurister i appellkomiteen.

Knut Erik Johansen, generalsekretær i Det Norske Travselskap, bekrefter at avgjørelsen i appellkomiteen er endelig, og at Hamre kan igjen ta plass i sulkyen.

Johansen sier at DNTs styre vil ta en ny runde på om det skal innstilles på ny utelukkelse fra travbanen for Hamre dersom lagmannsretten avsier ny fellende dom.

Appellkomiteen har i sine premisser skrevet at DNTs styre kan, om Hamre kjennes skyldig etter rettskraftig dom, oversende saken til ny behandling i domskomiteen dersom styret finner dette formålstjenlig.

- Innen den tid er det blanke ark og eventuelt en ny sak, sier advokat Per Danielsen.