EKSKLUDERT: Linda Gundersen er ekskludert fra idrett i ti år og sykmeldes som daglig leder i Holmen Tropp og Turn. Foto: Holmen Tropp og Turn

Varsler om ekskludert turntrener: – Bekymret for barn

Turntrener Linda Gundersen har blitt ekskludert fra norsk idrett i ti år for å trakassere unge utøvere. Det er foreløpig ukjent om hun får beholde jobben som daglig leder i Holmen Tropp og Turn. Det får to av varslerne til å reagere.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Daværende styre ble i 2015 varslet av meg og flere om denne trenerens oppførsel. Jeg hadde også et møte med et av dagens styremedlemmer for fem uker siden, der vedkommende ble fullt orientert om saken igjen. Jeg synes de bruker lang tid på en sak de har hatt god tid til å lande en beslutning i. Jeg er bekymret for situasjonen til de barna som oppholder seg i den hallen i dag, sier en av varslerne til VG.

Uttalelsen støttes av en annen varsler VG har snakket med.

Linda Gundersen skal, ifølge en dom fra Idrettens domsutvalg 22. mars, ha utsatt barn for mobbing og trakassering over en lang periode. Det gjør at domsutvalget ekskluderte henne fra medlemskap i norske idrettslag i ti år.

Gundersen har hatt stort fokus på vekt og sagt klart ifra om hun mente noen veide for mye. Jenter ned i 8-9-årsalderen har ifølge dommen blitt kalt «fleskeberg» og en utøver skal ha utviklet spiseforstyrrelser som en følge av Gundersens uttalelser.

Gundersen meldte seg ut av idrettslaget i 2016, men har sittet som daglig leder i Holmen Tropp og Turn siden 2011. Mandag sykmeldes kvinnen i midten av 50-årene.

les også

Trener ekskludert fra norsk idrett etter mobbing av barn

– Daglig leder er sykmeldt og klubben har konstituert ny daglig leder som nå vil fungere i stillingen under sykdomsperioden. Klubben har tidligere gjennomført informasjonsmøter med utøvere og foreldre og det vil over påske innkalles til nytt slikt møte. Klubbens styre er tydelige på at klubbens aktivitet skal være forankret i norsk idretts regelverk og etiske retningslinjer. Klubben skal være et trygt, godt, sunt og utviklende miljø for barn og unge som ønsker å delta i klubbens aktiviteter. Det er forståelse for at enkelte kan utvise bekymring, men styret håndterer saken på en god måte, så det er ikke grunn til bekymring. Sportslig ledelse har også informert både utøvere og trenere som er i aktivitet i påsken, sier Erik Flågan, advokat engasjert av Holmen Tropp og Turn, til VG.

Gundersen har vært turntrener i rundt 40 år og noen av vitnenes påstander strekker seg helt tilbake til 80-tallet.

Elden: Bare gode skussmål

Ifølge Gundersens advokat John Christan Elden er det usannsynlig at hun blir fratatt stillingen som daglig leder.

– Er det grunn til bekymring for barn og foreldre at hun fremdeles er daglig leder?

– Vi er både uenig i konklusjonen til utvalget som baserte seg på skriftlige erklæringer laget av motparten som vi ikke fikk stille spørsmål til, samtidig som hun sluttet som trener for flere år siden. Hun har bare fått gode skussmål som leder, og forholder seg til det, svarer Elden.

Kvinnen har ifølge Elden nektet for å ha opptrådt klanderverdig.

– At hun ikke får lov til å melde seg inn i NIF de neste 10 år, anser hun som uproblematisk, da det ikke er noen aktuell problemstilling for henne. Det viktigste var selvsagt at hun ikke er utelukket fra noen arrangementer eller på annen måte ikke kan delta i arrangementer, sa Elden fredag.

Endelig avgjørelse foreligger ikke, og ankefristen er 5. april.

les også

Krisemøter om ekskludert idrettsleder

Forbundet: Uforenlig

– Vi ser på det som uforenlig at hun fortsatt er daglig leder. Vi mener det er en veldig alvorlig dom mot en idrettsleder. Vi kan ikke skjønne at hun kan sitte som leder i klubb for barn og unge nå. Jeg har full forståelse for at vitnene mener det tar lang tid, sa Øistein Leren, generalsekretær i turnforbundet til VG mandag før sykemeldingen ble kjent.

Gundersen har, ifølge nettsiden til Holmen, trent europamestere og norgesmestere.

– Det har vært og er en konstruktiv dialog mellom forbund og klubb og forbundets syn er kjent for klubben. En forenings regler gjelder i utgangspunktet kun medlemmer og rekkevidden for norsk idretts regler og retningslinjer er en kjent problemstilling i norsk idrett. Dette har foreningen selv på enkelte områder tatt inn over seg og regulert i foreningens regler. Det eksempelvis ved at trenere og støttepersonell som ikke er medlemmer også må akseptere å underkaste seg foreningens strafferegler for å delta i foreningens aktivitet. Spørsmålet om personer som ikke kan inneha medlemskap kan bekle stillinger i tilknytning til foreningens aktivitet har foreningen selv ikke regulert. Arbeidstagere har rettigheter etter norsk lov, det gjelder også de som er ansatt i tilknytning til idretten, og klubben er sitt ansvar bevisst som ansvarlig arbeidsgiver, svarer Flågan.

Nesten 30 vitner

Fire personer vitnet muntlig og rundt 25 personer leverte skriftlige vitnemål da saken mot kvinnen kom opp i domsutvalget i januar.

En historie tilhører en ung jente som i 2004/2005 var mellom åtte og ni år. Jenta er kun omtalt som B i dommen. Linda Gundersen er nevnt som person A.

«B og turnvenninnen C fikk i den alderen høre ved en anledning at de hadde «ballongmager» og at det så ut som de var gravide. C har bekreftet dette skriftlig (bilag 102). B opplevde kommentarene som ydmykende, og hun ble lei seg. Domsutvalget er ikke i tvil om at B fikk ydmykende vektkommentarer etter mars 2011», står det i dommen.

«B har forklart at dette vedvarte frem til hun sluttet i 2014. B har særlig fremhevet blikkene og kommentarene fra Gundersen etter ferier; typisk «jeg ser at du har kost deg i ferien» eller «har du spist opp hele julestrømpen». Hun har ikke telling på hvor mange ganger hun fikk høre at hun hadde lagt på seg. D som er omtalt senere, har også bekreftet at B fikk slike utsagn».

Ødelagt kroppsbilde

«Ifølge B har kroppsbildet hennes blitt ødelagt etter å ha hørt i så mange år fra ung alder at hun er for tung», heter det i dommen.

En annen jente forteller om sitt forhold til Gundersen i perioden 2014–2017. Domsutvalget er overbevist om at jenta, omtalt som person F, opplevde vektrelaterte kommentarer og har vært utsatt for et fokus på kropp og matinntak som hun burde vært skånet for.

«En gang F var syk og ikke spiste på noen dager fikk hun skryt av Gundersen. Da var «formen» hennes bra. Dette var vanskelige og vonde kommentarer. Hun ville bli best og stolte på treneren. «Spesielt etter ferier eller frihelger fikk vi kommentarer som «Ser dere har kost dere med godteposen i helgen jenter». Slike kommentarer og et ubehagelig fokus på vekt og mat fortsatte frem til sommeren 2015. F utviklet en spiseforstyrrelse utover i 2015».

Gode erfaringer

Det legges også til i dommen at flere turnere har gode erfaringer med Gundersen:

«Flere har gitt uttrykk for at de aldri har opplevd noe negativt ved Gundersen som trener. Hun er beskrevet som ildsjel og enestående trener som gir alt for gymnastene sine. Dette betviles ikke av Domsutvalget, men det er likevel ikke uforenelig med at flere utøvere, slik som beskrevet ovenfor, har hatt svært negative opplevelser med Gundersen. Det tilføyes at det fremgår at flere gymnaster som har hatt negative opplevelser med Gundersen, synes at saken er vanskelig fordi de også har hatt mange gode opplevelser med henne».

Linda Gundersen har ikke besvart VGs henvendelser gjennom helgen og mandag. Det har heller ikke styreleder i klubben Lene Wierød.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder