PÅ ULLEVAAL: NIFs IT-avdelingen holder til i førsteetasjen på Idrettens Hus ved Norges nasjonalarena i fotball. Foto: Tore Kristiansen VG

Idrettens egen dom: Bred misnøye med NIF IT

«Inkompetanse på sitt fagfelt»

ULLEVAAL STADION (VG) En rekke særforbund flesket til da de ble bedt om å kommentere den knallharde rapporten om IT-arbeidet i Norges idrettsforbund.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Rapporten ble omtalt i VG onsdag denne uken, og i den males det et dystert bilde av IT-situasjonen i Norges største frivillige organisasjon.

Der kommer det blant annet frem at Norges idrettsforbund (NIF) har brukt opp overskuddet i IT-avdelingen etter tre år med 20 millioner kroner i minus. Fra 2011 til 2016 gikk IT-kostnadene fra 58 til 84 millioner kroner.

Så du? E-postene som skapte forsikringsbråket

I rapporten skriver også det såkalte IKT-utvalget, folkene bak den interne rapporten, at NIF ikke har noen digitalstrategi, at IT-løsningene de lager ikke har fokus på kundene og at dagens finansieringsmodell ikke er bærekraftig.

Rapporten ble sendt ut på høring til aktører i norsk idrett, slik at de kunne gi sine innspill og kommentarer. Dette gjaldt blant andre særforbund, forbundet til hver enkelt idrett, og idrettskretser, NIFs forlengede arm i fylkene.

Ønsker redusert bemanning

Gjennomgangstonen er at de fleste støtter rapporten. Flere mener at ledelsen av NIF IT er for dårlig, men det er ikke Norges Fotballforbund enig i, deres mening er at problemene «i hovedsak skyldes en uklar styringsmodell».

Vil du har mer? Her kan du lese alle høringssvarene

En av dem som tråkket hardt på pedalene, var sykkelforbundet (NCF). De mener først og fremst at rapporten er svært god – at den peker ut en riktig kurs for fremtidens IT-arbeid. Deretter serverer de et solid stikk i retning NIF:

NCF er kritisk til å legge for store deler av ansvaret for disse tiltakene på en avdeling som over lang tid har vist inkompetanse på sitt fagfelt med til dels kraftige kostnadsoverskridelser (...)

De mener også at driften av IT-løsningene til norsk idrett bør settes ut på det åpne markedet, at eksterne leverandører kan lage systemene og dermed at:

(...) konsekvensen må bli redusert bemanning for NIF IT – som vil gi sparte kostnader.

I den nevnte rapporten kommer det frem at 1 av 3 ansatte i Norges idrettsforbunds hovedkontor på Ullevaal stadion, altså 45 personer, jobber med IT.

– En frisk og fin gjeng

VG møtte representanter fra Norges idrettsforbund mandag for å få svar på kritikken fra sykkelforbundet. Assisterende generalsekretær Øystein Dale, som har oversett IT-arbeidet i organisasjonen i mange år, responderer slik:

– Det synes jeg egentlig vi kan ta internt i idretten, på kammerset – og fra system til system. Sykkelforbundet har alltid vært gode på store bokstaver. De er en frisk og fin gjeng. Den diskusjonen tåler vi, sier Øystein Dale.

Lest? VG-kommentator refser tidligere kulturminister

SVARER PÅ KRITIKKEN: NIF-toppen Øystein Dale under intervjuet med VG på Idrettens Hus i Oslo mandag. Foto: Tore Kristiansen VG

Han påpeker at saker som denne er vanskelige, fordi mange aktører har såpass ulike synspunkter på veien videre.

– Vi må sette oss ned, begynne å grave og finne ut av: Hva er det egentlig som er utfordringen? De diskusjonene med brukerne har vi jo, og der skal vi bli flinkere. Jeg tror ikke jeg vil si så mye annet enn det. Ellers så er dette en normalsituasjon for oss i norsk idrett.

– Normalsituasjon?

– At man har ulike syn, svarer Dale.

Det reflekteres også godt i høringsrunden på IKT-rapporten.

Her er et utvalg av dem:

Norges Rytterforbund:

«I dag finnes det mange tilbydere med gode systemer på markedet. Idretten bør «ikke finne opp kruttet på nytt».»

Norges Fotballforbund:

«Det er viktig å poengtere at NFF mener at problemene som rapporten peker på i hovedsak skyldes en uklar styringsmodell og beslutningssirkel og ikke en dårlig ledelse av NIF IT. NFF opplever at store deler av NIF-IT og de kontaktflatene vi har fungerer i det daglige.»

Møre og Romsdal Idrettskrets:

«... en fornuftig rapport, og det er ikke tvil om at noe må gjøres innen IKT for at vi som organisasjon skal fortsette å ha den statusen vi har i dag. Vi kan ikke være kjente med å ha dinosaurstempelet hengende over oss.»

Stor VG-spesial: Her er Sotsji-tallene NIF ikke vil vise deg

Norges Kampsportforbund:

«Utvalget sine anbefalinger peker ut en ny kurs for idrettens felles IKT-satsing og det er Norges Kampsportforbunds opplevelse at oppfølging av disse er helt nødvendige i tiden som kommer. Samtidig ønsker vi å peke på at dette samtidig handler om ledelse, og er et ledelsesansvar.»

Norges Skiskytterforbund:

«Det fremstår som om IKT-virksomheten i de siste årene har ført til at NIF har kommet opp i en krevende økonomisk situasjon. Denne utviklingen kan ikke fortsette.»

Norges Skiforbund:

«Vi har som forbund allerede valgt å legge våre løsninger for kontorstøtte og andre «hyllevare» løsninger utenfor NIF IT. Vår erfaring er at dette har gitt en tydelighet knyttet til bestillinger og leveranse, og et bedret kostnadsnivå. Vi støtter derfor en slik omlegging til utsetting av IKT tjenester, for effektivisering og kostnadskontroll.»

Norges Judoforbund:

«Utvalget tegner et ganske mørkt bilde av dagens situasjon. Det gjøres dårlige estimater for investeringer og utviklingsprosjekter, organisasjonen mangler essensiell kompetanse, (...) det er et utydelig målbilde, og det er manglende prioritering/porteføljestyring, og dårlig overordnet styring. Judoforbundet ønsker å uttrykke at vi deler synet på virkelighetsbeskrivelsen i rapporten.»

Ap-Bøhler: Vil strippe golfklubber for millioner

Norges Motorsportforbund:

«Slik min erfaring tilsier er det viktig at brukere tas med på planleggingen av systemene. Særlig i forhold til innhold og funksjonalitet, men også for å kunne gi innspill på navigering og intuitivt oppsett slik at brukeropplevelsen ikke strander på grunn av kompliserte strukturer. For eksempel oppfattes en del av idrettens systemer vanskelige og lite intuitive.»

Hedmark Idrettskrets:

«En idrettskrets sitt mandat er å ha høy servicegrad til klubbene og da trenger vi gode verktøy for å levere på det. Slik systemene fungerer i dag, er det i mange tilfeller heller bedre å ta utgangspunkt i et excel-ark og sortere/segmentere der.»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder