PÅ TOPPEN: Inge Andersen er øverste administrative leder i i Norges Idrettsforbund og dermed også sjef for IT-avdelingen. Den teller 45 ansatte. Foto: Patrick Da Silva Sæther VG | Grafikk: Øystein Hernes/VG

Rapport: Slår full alarm om IT-arbeidet i Norges Idrettsforbund

ULLEVAAL STADION (VG) Satsingen på IT har kostet Norges idrettsforbund (NIF) flere hundre millioner kroner de siste årene. Nå lyser varsellampene internt i organisasjonen.

 • Øystein Hernes
 • Anders K. Christiansen
 • Tore Kristiansen

Artikkelen er over tre år gammel

Onsdag skal kommunikasjonssjef Niels Røine presentere Norges Idrettsforbunds nye digitalstrategi for idrettspresident Tom Tvedt og hans idrettsstyre.

Røine ble hentet i fjor sommer for å stake ut en ny IT-kurs, etter at NIF satte ned et utvalg for å evaluere denne delen av organisasjonen.

I dette utvalgets 37 sider lange rapport tegnes et dystert bilde av situasjonen: Ett av funnene er at IT-avdelingen til NIF gått 20 millioner kroner i minus på tre år.

Leder var Anne Berit Figenschau, styremedlem i Norges idrettsforbund og skattedirektør i Tromsø til daglig.

– Jeg mener at vi har vært tydelige og pekt på hva som bør endres, sier Figenschau til VG.

Så du? E-postene som skapte forsikringsbråket

I rapporten sparer ikke hun og utvalgsmedlemmene på kruttet, bare hør her:

• Idrettsforbundet har ingen digitalstrategi, mener de.

• IT-løsningene NIF lager har så godt som «ingen fokus på kundene».

• Det slås også fast at dagens finansieringsmodell ikke er bærekraftig.

La oss først ta en titt på hva og hvem vi har å gjøre med:

Her holder NIF til, rett ved Ullevaal stadion:

MAKTENS KORRIDORER: Idrettens Hus avfotografert mandag ettermiddag denne uken. Foto: Tore Kristiansen VG

Og slik ser det ut inne hos IT-avdelingen:

HERE IT IS: Avdelingen for IT i NIF har tilholdssted i førsteetasjen. Foto: Tore Kristiansen VG

Her må det tas grep for å få skuta på rett kjøl, ifølge utvalgsrapporten, så la oss se på det økonomiske først.

«NIF IT» har hatt en voldsom vekst de siste årene:

Foto: Grafikk: Øystein Hernes VG

I 2011 ble det brukt 58 millioner kroner på denne avdelingen. I 2016 hadde beløpet steget til svimlende 84 millioner kroner.

Den negative utviklingen oppsto som følger:

Foto: Grafikk: Øystein Hernes VG

Etter flere år med overskudd, endte NIF IT med en budsjettsprekk på én million kroner i 2014. Året etter, i 2015, viste regnskapet 10 millioner kroner i underskudd. I fjor gikk de deretter 9 millioner i minus.

Lest? VG-kommentator refser tidligere kulturminister

Planlagte underskudd som følge av avskrivninger av gamle IT-systemer, sier NIF til VG.

Men det bekymringsfulle er at overskuddet fra tidligere år er brukt opp, og det ikke lenger kan dekke inn fremtidige underskudd. En sentral kilde i norsk idrett, som snakker under løfte om anonymitet, mener IT-kostnadene representerer en potensiell «bombe» i nær fremtid.

Så hva er årsaken til det?

NIF IT har laget, og utvikler, vedlikeholder og drifter flere systemer, som brukes av medlemmer av norsk idrett:

Foto: Grafikk: Øystein Hernes VG | LOGO: Norges Idrettsforbund

Ifølge utvalget er en av årsakene til budsjettsprekkene at NIF IT har dekket alle kostnadene rundt dette.

I rapporten står det:

Dette gjør at NIF IT vil ha utfordringer med finansieringen i årene fremover dersom ikke budsjettene til IT økes.

Utvalgsleder Anne Berit Figenschau og co. foreslår at særforbundene tar en større del av disse kostnadene.

– Har NIF rett og slett vært for snille?

– De har vel vært veldig på tilbudssiden, kan man si, sier Figenschau.

På nettsidene til NIF IT står det at:

Når du benytter løsninger fra NIF IT, skal du være trygg på at du alltid har tilgang til enkle, moderne og funksjonsrike løsninger til priser tilpasset idretten.

De adjektivene harmonerer ikke helt med utvalgets funn: Figenschau og co. skriver at IT-løsningene først og fremst dreier som om de ansatte. Videre:

Det er så godt som ingen fokus på kundene og kundeorienterte løsninger.

En spørreundersøkelse utvalget gjorde på særforbund og kretser, avdekket at brukerne av NIFs IT-løsninger er minst fornøyd med funksjonaliteten.

– Svarprosenten var noe lav, så vi legger ikke veldig stor vekt på svarene, tillegger Anne Berit Figenschau.

Men:

– Så er det et forbedringspotensial når det gjelder brukskvalitet og «enkelthet», at systemene oppfattes som nyttige og lette å bruke, fortsetter hun.

I rapporten foreslår utvalget å sette ut noen tjenester, det de kaller «brød og smør-løsninger»: løsninger du kan kjøpe, istedenfor å lage selv. Dette for å spare penger og få tilgang til enda mer kompetente IT-arbeidere.

– Det gjøres veldig mye «in-house» nå, sier Figenschau.

I rapporten kommer også følgende frem:

Mer enn én av tre personer som jobber i NIF (Olympiatoppen ikke medregnet), er tilknyttet IT-sektoren:

– Jeg tror mange har satt spørsmålstegn ved ressursbruken. Samtidig må det påpekes at NIF kanskje må være den mest krevende organisasjonen å drive IT-utvikling i. Det er ikke en vanlig organisasjon. Det må ofte kjøres forankringsprosesser på det ene og det andre, sier Figenschau.

Altså: Ting tar tid.

IT-rapporten kommer for øvrig samtidig som NIF er inne i en krevende fase. NIF søkte om 12 millioner kroner mer til sentraladministrasjonen i 2017 sammenlignet med året før, derav et betydelig beløp til IT-avdelingen, men kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) serverte dem et kutt på fem millioner kroner i sitt tildelingsbrev. Altså: En differanse på 17 millioner mellom ønske og realitet.

Engasjerte mange: Breddefotballen fortviler: – Vi er blitt NFFs melkeku

Da VG møtte idrettspresident Tom Tvedt etter idrettsstyremøtet på Ullevaal i januar, bekreftet han at NIF nå må vurdere nedbemanning. Generalsekretær Inge Andersen fortalte også at de skal omstrukturere og effektivisere organisasjonen for å takle millionkuttene.

Etter at Figenschau-utvalget la frem sin rapport, begynte høringsrunden i idretten – der alle parter kunne gi sine innspill. Avdelingsleder i NIF IT, Kjetil Bakke, oppsummerte de krasse tilbakemeldingene slik:

Innledningsvis berømmes Evalueringsutvalget for en betydelig interesse for fagområdet, og en omfattende vurdering som i stor grad sammenfaller med interne vurderinger i NIF IT Naturligvis vil det være meningsforskjeller om analysegrunnlag, manglende momenter, forslag og anbefalinger mellom den som evaluerer og de som blir evaluert.

Idrettspresident Tom Tvedt og generalsekretær Inge Andersen møter Anne Berit Figenschau og resten av idrettsstyret til møte på Ullevaal stadion onsdag. Der skal Nils Røine presentere det utvalget mener NIF ikke hadde før: en digitalstrategi.

Figenschau gleder seg til å høre planene.

– NIF skal ha ros for at de har tatt grep allerede, etter at vi la frem en foreløpig rapport på ledermøtet i fjor sommer. Ledelsen skjønner hvor viktig IT-utvikling er og hvor viktig det er å ha en digitalstrategi. Når vi skriver at NIF ikke har en digitalstrategi, må vi huske på at de ikke er alene om det som organisasjon. De er ikke spesielt mye dårligere i forhold til mange andre, mener Figenschau.

NIF-toppene tar IT-situasjonen med knusende ro

VIKTIGE BRIKKER: Fra venstre: Rådgiver Henning Enersen (NIF), Anne Berit Figenschau (utvalgsleder) på Skype, kommunikasjonssjef Niels Røine og assisterende generalsekretær Øystein Dale i intervju med VG på Idrettens Hus mandag ettermiddag. Foto: Tore Kristiansen VG

ULLEVAAL STADION (VG) – Det er ingen her som fokuserer på at det kommer noen bombe, sier kommunikasjonssjef Niels Røine.

Røine kjenner seg ikke igjen i det en sentral kilde i norsk idrett mener til VG; at IT-kostnadene representerer en potensiell «bombe» i nær fremtid.

– Jeg tror det er feil fokus. Den største bomben, hvis vi ikke gjør mange av de tingene som IKT-utvalget peker på, og som egentlig hele samfunnet bærer preg av nå ... hvis ikke klarer å tilpasse oss de endringene som er der, det er bomben, sier Røine.

Stor VG-spesial: Her er Sotsji-tallene NIF ikke vil vise deg

Han fremholder at den økonomiske utviklingen i IT-avdelingen ikke har overrasket ledelsen i Norges idrettsforbund.

– Det er ikke uforutsett, det er planlagt, sier kommunikasjonssjefen, som leder prosjektet «Digitalisering av norsk idrett».

«Regnskapsmessig underskudd»

– Hva forklarer underskuddet på 20 millioner kroner de siste tre årene?

Øystein Dale svarer:

– For det første er det ikke et underskudd. Det er et regnskapsmessig underskudd, men da må du forstå hvordan IT utvikles og finansieres.

Niels Røine tillegger:

– Dette var han (Øystein Dale) helt sikker på at du ikke kom til å forstå.

– Prøv!

– Helt konkret: Da norsk idrett flyttet til Ullevaal stadion, så samlet vi alle tjenester på ett sted, istedenfor å ha det 40 steder rundt om i landet. Da synker kostnadene ute i landet, men vi får en større kostnad i sentrum. Større miljø, supportapparat og så videre. De store investeringene som ble gjort da, de avskrives over flere år – og kommer da som en kostnad, sier Dale – før han deretter gir en kort historietime om IT i NIF, og så lander han med følgende konklusjon:

– Dette har vært en planlagt prosess. De siste årenes utvikling, legg merke til det merforbruket som har vært på IT-siden der, det er finansiert av midler som man på IT-området hadde opparbeidet. Det er først nå da vi kom inn i 2017 – vi er faktisk ikke i null ennå, når vi skal jobbe med nye digitale strategier og sånt,– at vi ikke har en reserve å bruke.

– 2017 vil bli et overgangsår.

NIF søkte om mer penger til IT, men fikk ikke dette av kulturministeren Linda Hofstad Helleland (H) i regjeringens årlige tildelingsbrev til idretten.

– Det er vår interne utfordring nå, å håndtere det innenfor NIFs totalbudsjett.

Niels Røine skyter inn:

– Vi har bygd opp en buffer som man kunne ta av. Inntil nå. Nå er det ikke noe igjen av den bufferen.

– Vil dere fortsette å være på minussiden?

– 2017 vil bli et overgangsår. Vi skulle gjerne implementert alt det evalueringsutvalget har sagt. Knips! Bare skru på bryteren, men sånn er det ikke. Vi må bruke litt tid å snu det mot hva vi skal og hva vi ikke skal. Vi bruker 2017 på det.

Roser IT-avdelingen

Røine forteller at NIF diskuterer potensielle partnere til IT-satsingen og om de skal sette ut noen av tjenestene på markedet, slik IKT-utvalget anbefaler.

Ap-Bøhler: Vil strippe golfklubber for millioner

Øystein Dale ønsker å rose IT-avdelingen for innstillingen deres, etter at de ble forelagt rapporten fra Anne Berit Figenschau, som for øvrig var til stede på intervjuet via Skype.

– De er veldig positive til å bidra til gode løsninger for norsk idrett. Det synes jeg er viktig å få frem. Og det er ikke noen selvfølge. Det kjennetegner organisasjonen, sier Dale.

PS: NIF-toppene tillegger at supportsenteret i organisasjonen, som ligger under IT-avdelingen, også har mange andre oppgaver enn å drive med IT. De gjør blant annet momsrevisjon for klubber. – Og den får jo kjempescore på brukerundersøkelsen (gjort av IKT-utvalget), sier Niels Røine.

Les også

 1. Breddefotballen fortviler: – Vi er blitt NFFs melkeku

  AKSDAL/OSLO (VG) Breddeklubbene betaler Norges Fotballforbund flere titalls millioner i gebyrer og avgifter hvert eneste…
 2. Her er tallene som viser ansettelseshoppet på Olympiatoppen

  Spydlegenden Andreas Thorkildsen refset Olympiatoppen for å være «overadministrert» og «oppblåst» etter OL i Rio.
 3. NFF-selskap bestilte rapporter: Hyret advokat i NIF-strid

  Norges Fotballforbunds datterselskap IHS har skaffet…
 4. Armstrongs overmann: – Galskap å anke Johaug-dommen

  LAUSANNE (VG) For fem år siden senket han Lance Armstrong (45). Nå reagerer Travis Tygart kraftig på FIS’ avgjørelse om…
 5. NIF: – Vanskelig å dokumentere det som ikke har skjedd

  NIF-ledelsen sier at forsikringssaken er kompleks – og…
 6. RBK-Koteng om NIF-åpenhet: – Ser mørkt ut

  ULLEVAAL STADION (VG) Norges Fotballforbund sendte et…
 7. NFF-styret vil vrake åpenhetsforslag

  Fem fotballklubber ber Norges Idrettsforbund åpne opp for innsyn i regnskapene sine bakover i tid.

Mer om

 1. Norges Idrettsforbund
 2. Inge Andersen
 3. Idrettspolitikk
 4. Tom Tvedt

Flere artikler

 1. Rapport: Slår full alarm om IT-arbeidet i Norges Idrettsforbund

 2. Tvedt svarer på IT-bråket: – Helt sikkert ting vi kunne gjort annerledes

 3. Tvedt om IT-bråket: – Helt sikkert ting vi kunne gjort annerledes

 4. NIF-styremedlem vil stanse lederlønnsgaloppen i idretten: – Må ha magemål

 5. – Krevende å sitte som medlem i
  NIF-styret

Fra andre aviser

 1. Tom Tvedt skrev rapport om norsk idrett – leide inn First House-hjelp for 1,5 millioner kroner

  Aftenposten
 2. Tom Tvedt etter sparking av Inge Andersen: Varsler rydding, avviser hemmelighold

  Aftenposten
 3. Idrettsstyret beklager i intern e-post: – Mangel på godt skjønn er blitt avdekket

  Aftenposten
 4. Idrettsstyret beklager i intern e-post: – Mangel på godt skjønn er blitt avdekket

  Bergens Tidende
 5. Tom Tvedt etter sparking av Inge Andersen: Varsler rydding, avviser hemmelighold

  Fædrelandsvennen
 6. Idrettsforbundet har sagt opp syv personer – betaler samtidig lønn til tre generalsekretærer

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no