FEIDE I NORD: Striden om sammenslåinger av fylker i nord har spredt seg til idretten. Men advokatene på Idrettens hus i Oslo, avbildet her, mener Troms og Finnmark idrettskrets ikke har noe valg. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

NIF-advokater åpner for å tvangsoppløse kretser i nord

Denne helgen skal Finnmark og Troms idrettskrets stemme over hvorvidt de skal følge fylkene sine og slås sammen. Advokatene til Norges idrettsforbund mener de ikke har noe valg.

Det kommer frem i et fire sider langt notat som er signert NIF-advokatene Tord Jordet og Henriette Hillestad Thune på Ullevaal stadion, og som kretsene mottok i går, torsdag.

– Jeg er fryktelig provosert, sier kretsleder i Troms, Knut Bjørklund, til VG.

Han har tidligere fortalt om hvordan saken vekker harme i hans leir i nord. For selv om det finnes et vedtak fra idrettstinget på at kretsen i norsk idrett skal følge fylkesgrensene, så mener Bjørklund og hans meningsfeller at man bør vente til etter Stortingsvalget om to år med å gjennomføre dette.

Flere partier har nemlig lovet å reversere sammenslåingen av Finnmark og Troms.

I brevet som NIFs juridiske avdeling har sendt til landets to nordligste idrettskretser heter det blant annet at idrettsstyret kan oppløse én eller begge idrettskretser og «oppnevne personer til nødvendige tillitsverv».

Det vises også til bestemmelser som kan gi straff på individnivå, dersom NIFs vedtekter ikke følges.

– NIF truer med både individuell og kollektiv straff og sier de kan sette kretsene under administrasjon. Det er en alvorlig tilnærming i en demokratisk prosess, siden ikke alle er like tykkhudet som undertegnede. Det er ikke alle som taler makta på Ullevaal midt imot. Mange blir skremt, sier Bjørklund.

les også

NIF-opprør i nord: – Det må gå an å bruke hodet

– Kaster bort penger

Han mener det er meningsløst at to geografisk store idrettskretser skal møtes i helgen dersom de ikke har noe de skulle ha sagt. Prosessen, hevder han, vil ha kostet en halv million kroner når helgen er over.

– Det foreligger et idrettsting-vedtak om å følge fylkesgrensene, og dere har allerede brukt mye penger: Kan dere ikke bare slå dere sammen og heller ta en omkamp om to år?

– Jo, der er vi enige. Og sannsynligheten for at det skjer er stor. Men at NIF setter jurister på dette, og sier at vi ikke kan diskutere en gang, er fortvilende. Vi stoler ikke på NIF i denne saken. De er opptatt av minst mulig penger og makt til kretsene. Dersom fylkessammenslåingen reverseres, så kan idrettsstyret fortsatt komme til å si at de vil beholde én krets i nord, mener Bjørklund.

Uenighet i nord

Men Bjørklund har ikke en samlet idrettskrets i ryggen:

Sebastian Henriksen er styremedlem i Bjørklunds styre, og sitter også i idrettsstyret til NIF. Han kjenner seg overhode ikke igjen i det han kaller Bjørklunds forsøk på å skape en nord-sør-konflikt.

– Vi har jobbet med sammenslåing i to år. Knut Bjørklund har vært én av våre to medlemmer i interimstyret. Han har støttet sammenslåingen offentlig hele veien. Så kom valgkomiteens innstilling til nytt styre, der Bjørklund ble vraket. Da snudde han plutselig, og stiller nå spørsmål ved sammenslåingen, sier Henriksen.

– Jeg ba interimstyret om stopp allerede i fjor høst 2018, i lys av den opprivende politiske debatt i fylkene. Men NIFs prosjektleder anmodet om å fortsette uten hensyn til dette, svarer Bjørklund.

les også

Oslo Idrettskrets med klar beskjed: Fotballvolden må anmeldes

Henriksen mener ikke at noe tres ned over hode på kretsene i nord, og sier at Bjørklund selv stemte for forslaget om å følges fylkesgrensen på idrettstinget i 2015.

– Mange er veldig skuffet over en styreleder som går på tvers av sitt eget styre, sier Henriksen til VG.

KRETSLEDER I TROMS: Knut Bjørklund. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Knut Bjørklund er ikke enig.

– I 2015 var hele regionreformen prematur. Ingen på idrettstinget visste noe om den politiske stormen som ville komme over hele landet, og ikke minst i Troms og Finnmark. Hadde vi visst det, ville det blitt en helt annen debatt på idrettstinget, kontrer han.

Bjørklund avviser bestemt at han frykter for sin egen posisjon:

– Nei! Ingen kretsleder har lagt hodet sitt på blokka så mange ganger som meg. Vi har trosset idrettsstyrets vedtak i åpenhetssaken, om Oslo-OL og vi har krevd idrettsstyrets avgang. Om jeg hadde håpet på et langt liv i idretten hadde jeg ikke gjort dette.

les også

Kampen om idrettsmakten: Hva kan strutser få bestemme?

Konfrontert med Bjørklunds uttalelser, skriver generalsekretær Karen Kvalevåg i NIF at brevet som ble sendt bare gjengir NIFs lov, og at idrettstinget i 2015 enstemmig valgte å følge regionreformen i fremtiden.

«Samtidig klargjør notatet hjemler for gjennomføring av ekstraordinære idrettskretsting. NIF har et særlig forvaltningsmessig ansvar å sørge for at idrettstingets vedtak blir fulgt opp iht NIFs lov. Flere idrettskretser har anmodet NIF om å klargjøre prosedyrene for gjennomføring av ekstraordinære idrettskretsting» skriver Kvalevåg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder