NY PRESIDENT: Norske idrettsledere stemte frem Berit Kjøll som ny idrettspresident i helgen. Hun vant med to stemmers overvekt mot Sven Mollekleiv. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Hockeypresident kritiserer idrettstinget: – Selsom og trist opplevelse

Ishockeypresident og stortingspolitiker Tage Pettersen (H) reagerer på måten idrettstinget på Lillehammer foregikk på.

Pettersen deltok på sitt første idrettsting, og omtaler det hele som «å komme til en ny verden».

– Jeg kom med et åpent sinn, vel vitende om at politikere er profesjonelle hva gjelder slike møter, mens det i idretten handler mer om å skape aktivitet og frivillighet. Men fra det og til hva jeg opplevde ... Jeg ble skuffet og frustrert, sier Høyre-politikeren til VG.

Det er i et lengre innlegg på sin egen Facebook-side at Pettersen tar et oppgjør med hva han opplevde i helgen. Nå mener østfoldingen at idrettstinget må demokratiseres og moderniseres.

les også

Knutene Kjøll må løse

Ishockeytoppen, som selv har erfaring fra politiske landsmøter siden 1991, reagerte på flere forhold underveis i det tre dager lange møtet i helgen:

  • Mens ordstyrerne satt strek for flere innlegg i en debatt, ble det angivelig gjort unntak for medlemmer av idrettsstyret, som likevel fikk lov til å snakke. Selv om andre delegater fikk nei.
  • Da det skulle velges visepresident fikk delegaten som hadde fremmet en motkandidat taletid for å argumentere for vedkommende. Pettersen ønsket seg en kandidat som allerede var lansert, og fikk derfor ikke lov til å gå på scenen og snakke til fordel for vedkommende. «En svært merkelig fremgangsmåte», mener han.
  • En av ordstyrerne bestemte ved én anledning at en sak ikke skulle behandles, på grunn av utfallet i en annen avstemning – uten at salen fikk spørsmål om dette var greit:

«Et eksempel var når et flertall vedtok å opprettholde en kompensasjonskomité som skal behandle saker om kompensasjon for verv i det sentrale leddet av idretten. Påfølgende forslag var å sette et tak på godtgjøringen til idrettspresidenten på nivå med oss stortingsrepresentanter. Et forslag som fint kunne fungere sammen med en kompensasjonskomité (som har mange andre oppgaver enn å definere selve godtgjøringen). Den saken fikk vi aldri behandlet, og nå er det ikke idrettstinget som fastsetter godtgjøringen som i dag er på nivå med statsråder i regjeringen» skriver Pettersen.

les også

Berit Kjøll valgt til ny idrettspresident med to stemmers overvekt

  • Pettersen mener også avgjørelser ble tatt på sviktende grunnlag:

– Helt ut av det blå leste idrettspresidenten opp et resolusjonsforslag fra idrettsstyret. Jeg kunne kanskje rukket hånden i været i løpet av de tre sekundene jeg hadde på meg før dirigenten plutselig sa at resolusjonen var vedtatt, men man blir så perpleks, sier ishockeypresidenten til VG.

Han understreker at denne episoden møtte kritikk og ble tatt opp på ny dagen etter.

Pettersen skriver at flere avgjørelser i fremtiden bør debatteres grundigere på idrettstinget, slik at de ikke avgjøres før delegatene samles. Før helgen gikk president i Norges Fleridrettsforbund svært langt i å si det samme i VG.

«Taletid må praktiseres likt for alle, alle må tegne seg til talerlisten før de får ordet, dirigentene kan ikke avbryte noen som er midt i sitt innlegg innenfor taletiden, valgt redaksjonskomité må benyttes når tinget sender over saker og rutinene for valg må bli klare – som noen innspill. Dette ble til tider en noe selsom og trist opplevelse» skriver Pettersen på Facebook-siden sin.

ISHOCKEYPRESIDENT: Høyre-politiker Tage Pettersen. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Nå ber han om en grundig evaluering, slik at idrettstinget kan oppleves som en seriøs og demokratisk arena i fremtiden.

– Vi må ha en gjennomgang av voteringsorden og forretningsorden slik at det er en felles forståelse mellom dirigentene og delegatene i salen, sier Pettersen.

Generalsekretær Karen Kvalevåg deltok også på sitt første idrettsting, etter at hun erstattet Inge Andersen, som fikk sparken for to år siden.

les også

Tom Tvedt på idrettstinget: – Jeg ble spyttet etter på gaten

– Hva tenker du om det Tage Pettersen skriver?

– Jeg tenker at vi må evaluere idrettstinget. Men det skjedde mye bra på Lillehammer. Jeg opplevde atmosfæren som god, der man fattet mange viktige beslutninger. Men dette var også mitt første ting, og jeg mener i likhet med Tage at det er bra med en evaluering. Det skal vi gjøre i nær fremtid. Akkurat nå må vi få igjen pusten etter at organisasjonen har løpt «en 10.000-meter», sier Kvalevåg metaforisk.

– Han mener idrettstinget har behov for demokratisering og modernisering. Opplever du det også slik?

– Jeg kan forstå tilbakemeldingene til Tage og synes de er relevante. Vi skal ta en prat, både med ham og med andre aktører når evalueringen finner sted. Men jeg opplevde ikke tinget som udemokratisk. De som ønsket å tale til tingforsamlingen fikk komme opp på talerstolen, i god demokratisk tradisjon for gjennomføring av idrettsting.

les også

Et nødvendig skifte

– Han beskriver blant annet hvordan motkandidatens støttespiller fikk taletid, men ikke han – fordi han ville støtte en allerede annonsert kandidat og ikke en motkandidat?

– Ja, men da hadde valgkomiteen allerede vært på talerstolen og holdt en grundig beskrivelse av hvem de pekte på, og hvorfor de mente det var riktig. Den aktuelle kandidaten var derfor grundig presentert allerede, sier Kvalevåg.

Berit Kjøll ble valgt til ny idrettspresident på tinget i helgen. Hun erstatter Tom Tvedt, som motvillig må gi seg i vervet som norsk idretts øverste valgte leder, etter fire år.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder