TURNBREV: Ledelsen i Holmen Tropp og Turn har fått et brev fra varslere som vil at klubben avslutter samarbeidet med daglig leder Linda Gundersen (innfelt). Foto: Hallgeir Vågenes, VG/Privat

Turnsaken: 30 varslere krever at klubben sparker daglig leder

I et brev til Holmen Tropp & Turn krever 30 varslere at klubben sparker turntrener Linda Gundersen, som er ansatt som daglig leder. I Domsutvalget i Norges idrettsforbund ble hun ekskludert fra norsk idrett i 10 år for mobbing og trakassering av unge utøvere.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Jeg skjønner at dette er vanskelig og har store konsekvenser for denne treneren og administrative lederen. Men det er nødvendig og riktig, med de alvorlige bevisene som foreligger for trakassering av barn over lang tid med de alvorlige følger det har. Hensynet til barna og klubben er viktigere enn at dette er en hard dom mot én person, sier Ragnhild Øien Toyomasu.

Det koker i det norske turnmiljøet for tiden. VG har i det siste rettet søkelyset mot Holmen Tropp & Turn der daglig leder Linda Gundersen nylig ble dømt og ekskludert fra all norsk idrett i 10 år.

Øien Toyomasu, som deltok i VM og EM på slutten av 1980-tallet, er talsperson for varslerne. Alle i brevet er turnere – kvinner og menn – som er og har vært aktive under Gundersens ledelse. Noen så langt tilbake som på 1980-tallet, noen har vært toppturnere inntil nylig.

les også

Angriper Turnforbundet – blir selv beskyldt for å ha latt trakassering pågå

– Holmen Tropp & Turns styre burde tatt henne ut av jobben på bakgrunn av dokumentasjonen som foreligger, og med begrunnelsen «vi vil ikke risikere våre barns ve og vel og ønsker at alle skal behandles skikkelig og føle seg trygge», sier hun.

Brevet som VG har fått tilgang til kan leses lenger ned i denne saken.

VARSLER OG TALSPERSON: Ragnhild Øien Toyomasu. Foto: Privat

Linda Gundersens advokat John Christian Elden er blitt forelagt uttalelsene. Han svarer slik på vegne av Linda Gundersen:

«Disse påstandene ble fremsatt av flere av de samme personene både overfor turnforbundet og media for 10 år siden, og Aftenposten lagde store oppslag som medførte at turnforbundet gransket saken. Det samme forbundet frifant Gundersen for anklagene og fant ikke hold i dem. Gundersen ble forfremmet i systemet, og fikk ros for sin innsats. Flere i ledende posisjoner i norsk idrett deltok i granskingen da. Gundersen har trent mange tusen gymnaster frem til hun la opp som fast trener i 2011, og de aller fleste har bare positive ting å si, og styret i klubben sto helt bak henne i høringen i januar i år.

Jeg skjønner at den ikke rettskraftige avgjørelse gir noen blod på tann og vann i munn på en gang, men det kan være klokt å gå sakte frem.»

Linda Gundersen ble ekskludert fra medlemskap i norsk idrett i 10 år den 22. mars. Dommen er senere anket til appellutvalget i Norges idrettsforbund.

les også

NIFs domsutvalg: Turntrener Gundersen anker avgjørelse

Daværende turnpresident Tove Paule uttalte for 20 år siden at de tok anklagene mot Linda Gundersen alvorlig. Foto: FAKSIMILE AFTENPOSTEN 5. NOVEMBER 1998

Gundersen meldte seg ut av Holmen Tropp & Turn i 2016, men har vært ansatt som daglig leder i idrettslaget siden 2011. Klubbens advokat Erik Flågan bekrefter overfor VG at hun fortsatt er daglig leder. På spørsmål om Holmen Tropp & Turn har behandlet Linda Gundersens ansettelsesforhold, svarer han at klubben ikke kan kommentere personalsaker. Gundersen har vært sykmeldt siden dommen i Domsutvalget ble kjent for en drøy måned siden.

– Mange er lei seg over at dommen er anket. De opplever det som en veldig stor belastning, sier Ragnhild Øien Toyomasu.

LANDSLAGSTURNER: Ragnhild Øien Toyomasu deltok i VM i 1987 og ble trent av Linda Gundersen. Foto: Privat

Siri Sjetne Lund ble norgesmester i mangekamp i 2000. Fra 1987 til 1998 turnet hun for Asker Turnforening, under Linda Gundersen som trener og leder. I 1998 skrev hun en klage til styret i turnforbundet. Den gjaldt hennes tillit til Linda Gundersen på klubb og landslag «og tilsvarende forhold som det er klaget på denne gangen også»: Kommentarer på kropp og vekt, trusler i forbindelse med å måtte konkurrere og trene med skader.

Hun begrunner kravet om Linda Gundersens avskjedigelse i Holmen Tropp & Turn slik:

– For å unngå at enda flere generasjoner med jenter og gutter må gjennomgå det samme som vi har gjort, sier hun.

Sjetne Lund hevder at Linda Gundersens «påvirkning» ga henne et betydelig anstrengt forhold til kropp, samt påvirket selvtilliten og selvbildet negativt.

ARMLENGDES AVSTAND: Janne Amble Haugan kjenner det knytte seg i magen når hun passerer Holmens turnhall langs motorveien i Asker utenfor Oslo. Foto: Privat

Janne Amble Haugan forteller at hun var én av seks utøvere i en av Linda Gundersens to elitegrupper i Asker Turnforening fra 1993 og frem til før jul 1995 (Gundersen etablerte Holmen Tropp & Turn etter at hun måtte forlate Asker Turnforening i 2006). Amble Haugan forteller at hun umiddelbart kjente igjen «uttrykkene» da hun leste om eksklusjonssaken første gang i VG, da den var anonymisert slik at det ikke var mulig «å vite» at den handlet om turn og Linda Gundersen.

– Vitneutsagnet «har du spist hele julestrømpen» kjente jeg igjen fra min tid, og da skjønte jeg hvem det dreide seg om. I dommen står det også om utøvere (under Linda Gundersen) som var redd for å spise is om sommeren. Det var akkurat slik jeg opplevde det, forteller Amble Haugan.

les også

NM-vinner om ekskludert turntrener: – Har trøblet psykisk etter karrieren

– Jeg var redd og holdt inn magen hver dag, men turte ikke slutte å turne. Det var foreldrene mine som stoppet meg, og ba meg slutte da jeg var 13 år gammel, forteller hun.

13 ÅR OG GOD: Janne Amble Haugan samme år som foreldrene stoppet henne fra å fortsette som lovende turner. Foto: Privat

– Det er viktig at idretten går i seg selv og forstår hvor krevende det er for unge utøvere å skulle varsle. Jeg tror ikke Norges gymnastikk og turnforbund er alene om dette problemet, understreker hun.

Alexandra King trente under Linda Gundersen i Asker Turnforening fra 2002 til 2005. I dag jobber hun som sykepleier i Tromsø. Hun sier at hun elsker turn, men at hun «ikke klarer» å gå inn i en turnhall og begynne å turne igjen.

FIKK KONSEKVENSER: Alexandra King trente under Linda Gundersen i Asker Turnforening. Foto: Privat

– Tanken på å møte henne igjen. Jeg kjenner frykt og at pulsen stiger når jeg tenker på det, sier King.

– Fikk din tid under Linda Gundersens ledelse konsekvenser for deg?

– Ja, absolutt. Jeg ble innlagt for spiseforstyrrelser. Hun sa aldri til meg at jeg måtte gå ned (i vekt). Men jeg følte at jeg måtte det. Jeg hadde en frykt for å legge på meg fordi jeg var redd for å bli hengt ut av henne, slik andre jenter kunne bli. Det var noe i den hallen og væremåten hennes som jeg ikke kan beskrive; det du gjorde var aldri bra nok og du var konstant redd, svarer hun.

NM-SEIER: 11 år gammel var Alexandra King på Asker-laget som vant NM-gull i Stavanger. Foto: Privat

HER ER BREVET FRA 30 VARSLERE TIL HOLMEN TROPP & TURN

Til styret i Holmen Tropp og Turn 26. april 2018

Når noen nekter å innse medaljens bakside – av varslerne i den såkalte «turnsaken»

I Budstikka lørdag 14. april skrev Kjersti Sortland en lederartikkel som hadde følgende overskrift: «Ingen medaljer er verdt et skadet barn». Artikkelen handler om Gundersen i Holmen Tropp og Turn som av Norges idrettsforbunds (NIF) Domsutvalget ble ekskludert fra all idrett i 10 år på grunn av mobbing trakassering og utilbørlig slankepress mot unge utøvere i både tropp og turn, og deriblant oss, i perioden fra 1983 nesten helt frem til i dag.
Allerede fra noen av oss var 8 år gamle fikk både vi og mange av våre turnvenninner jevnlig beskjed om at vi var tunge og overvektige. Våre spede kropper fikk ulike kallenavn som vekket assosiasjoner til tunge dyr eller runde gjenstander. Slike kallenavn ble gjerne ropt høyt i alles påhør. Vi ble bedt om å gå ned flere kilo, og matinntaket ble overvåket og kontrollert. Vi ble målt opp mot våre turnvenner og fikk høre at vi ikke måtte bli så store som «Kari» mens «Kari» hørte på, og vi fikk nedsettende blikk.
Flere av oss ble fysisk dratt ned av bommen dersom vi ikke turte å utføre en øvelse, og presset ned i spagaten til tårene sprutet. Vi ble fortalt at vi var dårlige, og de fleste av oss fikk sjelden positive tilbakemeldinger. Noen av oss ble presset til å trene og konkurrere med skader. Vi kunne bli utstøtt fra trening, tatt ut av laget, fikk straffeøvelser og ble flyttet til dårligere partier, annet mixlag eller fikk mindre oppfølging dersom vi snakket med våre foreldre om dette. De færreste av oss turte derfor å si fra hjemme. Vi ble fostret opp i et regime som var basert på å bygge frykt, ikke mestring, også i perioder der Gundersen ikke nødvendigvis formelt var i en trenerrolle.
Av domsutvalgets kjennelse fremgår bl.a. følgende:
«Hennes atferd representerer en alvorlig krenkelse over lang tid av barn og ungdommers rett til og behov for å være i et inkluderende og trygt idrettsmiljø som fremmer positive verdier. Flere utøvere har åpenbart opplevd frykt, redsel og ubehag som følge av Gundersens treneratferd. Hennes mishagsytringer, kroppsspråk og blikk må i enkelte tilfeller karakteriseres som trakasserende og mobbende atferd. B og F har beskrevet at de er påført et usunt og bekymringsfullt forhold til kropp og matinntak. Gundersens måte å opptre på innebærer en klar risiko for utøvere å utvikle spiseforstyrrelser noe som er svært kritikkverdig tatt i betraktning hennes mulighet for å påvirke disse utøverne. Gundersen har opptrådt med den nødvendige skyld, jf. § 1l-5. Hun har bevisst utsatt sine gymnaster for kommentarer, blikk og handlinger som beskrevet. Det er ingen tvil om at hun målrettet har forsøkt å påvirke utøverne.»
Flere av oss har fått varige mén av måten Gundersen har behandlet oss på. Enten i form av spiseforstyrrelser eller i form av andre psykiske lidelser. Vi var alle i en svært sårbar alder da vi la vår lit til vår trener og vårt forbilde Gundersen. Hun var voksen og vi var barn. Hun hadde makten og vi var sårbare.

Til tross for den klare avgjørelsen i domsutvalget – som også legger til grunn at Gundersens uakseptable atferd har pågått jevnlig siden tidlig 1980 tallet, og også omhandler noen svært unge utøvere – opplever vi at deler miljøet i Holmen Tropp og turn fortsatt støtter Gundersen. Flere av oss varslere har bl.a. mottatt ubehagelige private meldinger fra turnere og foreldre i klubben, og vi har også blitt «unfriended» og fått kommentarer i ulike sosiale medier. Det pågår også opphetede debatter på kommentarfeltene i Budstikka som viser at flere av medlemmene i Holmen Tropp og Turn fortsatt støtter Linda Gundersen og noen har- utrolig nok – påstått at hele saken egentlig omhandler en personkonflikt mellom generalsekretæren i Turnforbundet og Linda Gundersen (!)

Vi undrer om disse personene har lest avgjørelsen eller om de har vurdert sannsynligheten for at samtlige av de over 30 varslerne skulle komme med usanne påstander om langvarig mobbing, trakassering og utilbørlig slankepress. Både Asker Turnforening og Holmen Tropp og turn har for øvrig behandlet en rekke klager i flere omganger på Gundersens atferd i hennes rolle som trener og administrativ leder. Dette er også godt dokumentert i klubbens styreprotokoller.
Dette gir et signal om at avgjørelsen i NIF domsutvalg ikke er tilstrekkelig til å slå sprekker i den ukulturen som hersker blant sentrale medlemmer i Holmen tropp og turn. Dette bør bekymre de barn og foreldre som er tilsluttet klubben, det vil si de personene vi ønsker å beskytte ved å varsle om Gundersens uakseptable atferd. Det kan dessverre synes som om enkelte enten lukker øynene, eller faktisk mener medaljene kan være verdt et skadet barn så lenge det ikke er deres eget.
Vi har imidlertid et håp om at nåværende styre er sitt ansvar bevisst og iverksetter de nødvendige tiltak for å sikre at klubbens aktiviteter gir trygge rammer for barna og driftes i henhold til idrettens verdigrunnlag. I så fall har vi ikke varslet forgjeves.
Med vennlig hilsen,»

(NAVNENE PÅ DE 30 VARSLERNE ER FJERNET AV VG. Fire av dem er Ragnhild Øien Toyomasu, Siri Sjetne Lund, Alexandra King og Janne Amble Haugan, som alle er sitert ved navn i denne VG-saken)

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder