KRONIKKFORFATTER: Professor Stein A. Evensen er kritisk til måten norsk idrett undersøker symptomfrie utøvere for astma på. Her er han utenfor Radiumhospitalet onsdag. Foto: Helge Mikalsen VG

Kronikk: «Astmamedisin og doping»

Det er med undring jeg har fulgt debatten om bruk av astmamedisinen Ventolin hos norske toppidrettsutøvere. Et sentralt punkt er hvorvidt ansvarlige instanser har tilbudt
friske utøvere astmamedisin. Følgende kan bidra til å friske på hukommelsen hos flere.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Av: Stein A. Evensen, professor i medisin og tidligere leder av REK sør-øst D

I november 2011 mottok Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) en søknad fra Norges idrettshøgskole, med bistand fra Olympiatoppen, om godkjenning av et forskningsprosjekt med tittelen «Bronchial reaktivitet og luftveisinflammasjon hos toppidrettsutøvere i langrenn og skiskyting».

Prosjektet gikk ut på at 25 toppidrettsutøvere i langrenn og skiskyting under høydetreningsopphold skulle gjennomgå en rekke tester der tre medikamenters effekt på lungefunksjonen inngikk, hvorav en var salbutamol (Ventolin). Alle som deltok på samlingen skulle gjennomgå utprøvingen. Det ble opplyst at dette var tester som gjøres fast hvert år som ledd i å fange opp begynnende astma og for å ha mulighet til å starte tidlig med behandling for å forebygge videre utvikling av astma.

Les også: Etikk-komité med krass astma-kritikk

Idrettslege: – Dypt fornærmende

REK avslo søknaden med henvisning til at undersøkelsene var standard praksis og dermed måtte vurderes som kvalitetssikring. Prosjektet oppfylte ikke kravene som settes til et forskningsprosjekt og inneholdt ikke forskningsspørsmål.

Norges idrettshøgskole påklaget avgjørelsen, noe REK avslo med henvisning til at dette var vurdert som kvalitetssikring. I sitt avslag påpekte REK at det at alle deltakerne ble utsatt for medikamentutprøving som oppfattes som behandling av pasienter med astma, kunne indikere at den bakenforliggende hensikten med prøvingen var å fremme idrettsutøveres prestasjoner.

«Komiteen mener søknaden kunne leses slik at hvis medikamentene virket prestasjonsfremmende, ville dette bli tatt til inntekt for i ettertid å kunne stille en medisinsk diagnose. Utprøving av medisiner på presumptivt friske mennesker er i seg selv forskningsetisk utfordrende, etter som det ikke formuleres andre indikasjoner for å ordinere og administrere medikamentet enn å øke personers yteevne. Komiteen mener forskergruppen utsetter toppidrettsutøverne for en utprøving basert på uklare diagnostiske kriterier og vage problemstillinger. Komiteen ønsker å få klargjort fra idrettshøgskolen hvilke instanser som har vært involvert i godkjenningen av den praksis som søknaden beskriver med medikamentutprøving av alle deltagere som deltar i høydetreningsopphold.»

Husker du? Slik startet rabalderet rundt astmamedisinbruken

Prosjektgruppen ble innkalt til møte i REK uten at det fremkom ytterligere opplysninger av betydning. REK opprettholdt sitt opprinnelige vedtak. I sitt endelige vedtak tilføyde REK følgende:

«Komiteen stusser over at alle deltagere (friske som personer med tidligere påvist astma) rutinemessig utsettes for en slags screening der i alt 3 forskjellige medikamenter anvendes. Det kan stilles spørsmål om denne screeningen blant den absolutte idrettselite er forsvarlig og etisk godt nok begrunnet. Er ønsket om å optimalisere ytelse viktigere enn å diagnostisere en tilstand med astmatiske komponenter? Hvorfor er en så høy andel av toppidrettsfolk «rammet» av en lungelidelse som trenger behandling? Hvorfor stiller ikke prosjektleder og ansvarlig institusjon flere spørsmål om egen praksis hvis det man gjør er å tilrettelegge for ytelser som kan skade deltagernes lunger på lengre sikt?»

Sett denne? Selvskading av Skiforbundet

Den videre behandling av saken tok en overraskende vending. Overordnet klageinstans – Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag - påla REK ved vedtak i april 2012 at REK skulle vurdere prosjektet som et forskningsprosjekt, men uten å ta stilling til de alvorlige etiske innvendinger REK hadde til prosjektet. Da REK behandlet søknaden på ny ble søker bedt om å gi supplerende opplysninger.

Henvendelsen fra REK forble ubesvart. Behandlingen i REK viser at Norges idrettshøgskole og Olympiatoppen har stevnet frem til tross for meget alvorlige advarsler.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder