STYRELEDERE PÅ SNITTET: Ivar Koteng i Rosenborg (fra øverst til venstre), Rolf Barmen i Brann og Kjell Tennfjord i Aalesund er alle styreledere i hver sin Tippeliga-klubb. De tre er etnisk norske og rundt 50 år gamle - slik VGs undersøkelse viser at norske fotball-ledere ofte er. Til høyre er NFFs inkluderingsansvarlige Henrik Lunde. Foto: NTB Scanpix/VG

NFF: - Klubbene er for dårlige på integrering

186 styremedlemmer i toppfotballen - ingen med etnisk minoritetsbakgrunn

Aalesunds styreleder: - Kjønn og bakgrunn betyr ingenting

Blant spillerne på norske landslag er det et fargerikt fellesskap. Blant lederne i norsk fotball regjerer de fargeløse.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

- Jeg tror en del klubber tenker at personer med etnisk minoritetsbakgrunn ikke har ressurser til å være med i slike verv. Det er nok ikke rasisme som sådan, men jeg tror det ligger noen fordommer der, sier Henrik Lunde, fagansvarlig for inkludering i Norges Fotballforbund (NFF), til VG.

VG-KÅRING: Fotball-Norges fremste på integrering

Han lar seg ikke overraske over funnene VG i dag presenterer. I en stor undersøkelse om norske fotball-lederes bakgrunn er resultatene fra bredde- og toppfotballen entydige.

* I styrene til landets 16 Tippeliga-klubber er det ingen med etnisk minoritetsbakgrunn. Det er det heller ikke i styrene hos kvinnenes 12 Toppserie-klubber.

* Det betyr at av de 186 styremedlemmene i toppfotballen, er det ikke en eneste kvinne eller mann som ikke er etnisk norsk.

* I breddefotballens 18 kretser sitter det til sammen 127 mennesker i styrene. 84 av disse har besvart VGs undersøkelse. Kun én av disse har en annen etnisk bakgrunn enn norsk, minus ett kretsstyremedlem som oppgir å være halvt britisk.

LES OGSÅ: Mener flerkulturelle er uinteresserte i å ta lederverv

I 2012 utarbeidet NFF en rapport om inkludering i breddefotballen. «Fotball for alle - minoritetsbefolkningens deltagelse i breddefotballen» viste at kun 9 prosent av fotballklubbene i Norge hadde personer med innvandringsbakgrunn i styre- og lederverv.

Lunde mener det er klubbene, ikke NFF, som må ta ansvaret for at det ikke virker å ha blitt bedre.

- Klubbene er selvstendige enheter og det er vanskelig for krets og forbund å få dem til å gjøre det ene eller andre. Den demografiske utviklingen vil gjøre at klubbene til slutt skjønner at de må få med flere for å få ting til å gå rundt. Fotballen er stor og vi har holdninger fra A til Å, men vi kan ikke tro at innvandrerne ikke ønsker å delta, slik jeg hører mange unnskylder seg med, sier Lunde.

- Her må klubbene erkjenne at de er for dårlige. Hvis vi ikke får det til der, skjer det ingenting på kretsnivå heller. Toppklubbene blir sett opp til på alle nivåer, sier Lunde.

Viking-lederen tar selvkritikk

I undersøkelsen VG har gjort blant kretsstyremedlemmene i Norges 18 fotballkretser, svarer 30,8 prosent at de mener det ikke er viktig at andelen flerkulturelle i lederverv avspeiler andelen flerkulturell spillere.

I Viking har nyvalgt styreleder Dag Husebø i mange år studert flerkulturalitet i skolen.

- Det er kompetanse på feltet i styret i Viking. Likevel, gitt at det blir flere spillere med flerkulturell bakgrunn, tilsier det at klubbene også blir mer flerkulturelle. Forhåpentlig får vi også en større andel av flerkulturelle ressurspersoner, sier Husebø til VG, og innrømmer at Viking heller ikke er gode nok på inkludering.

- Enn så lenge er det en utfordring til å få med flerkulturelle, voksne bidragsytere. Det er et punkt klubbene bør være oppmerksomme på. Inkluderingen av den flerkulturelle kompetansen blir viktigere og viktigere, sier han.

- Formell og reell kompetanse er viktigst

Men faktum er at langt fra alle fotball-lederne i Tippeligaen og Toppserien er enige med Husebø.

- Jeg jobber til vanlig med å rekruttere toppledere, og det er kompetanse som er viktig. Kjønn og bakgrunn betyr ingenting, det er de dyktige som skal være med. Og det er mitt prinsipielle standpunkt, sier Aalesunds styreleder Kjell Tennfjord til VG.

- Formell og reell kompetanse er de viktigste kriteriene i rekrutteringsprosesser. I et slikt perspektiv vil det være helt naturlig at andelen flerkulturelle øker både blant trenere og ledere, sier Rolf Barmen i Brann.

Rosenborgs styreleder, Ivar Koteng, mener det er viktig å få flere med etnisk minoritetsbakgrunn i lederverv, men synes det er vanskelig å få til.

- Det hadde vært ideelt. Men min historie fra andre klubber tidligere (ikke Rosenborg), er at det ikke var enkelt å få flerkulturelle med i eksempelvis yngres avdeling. Men dette er en viktig del av integreringen, og klarer vi å få en tilsvarende andel i styringen i Tippeligaen, vil vi ha kommet langt med integrering, sier Koteng.

FAKSIMILE: VG har satt søkelys på integrering i norsk fotball i dagens VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder