REAGERER: Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun avbildet i Trondheim etter å ha inngått et forlik med Rosenborg i januar. Foto: Ole Martin Wold/NTB scanpix

Ingebrigtsen og Hoftun slår tilbake mot Rosenborg

OSLO SENTRUM (VG) Kåre Ingebrigtsen (53) og Erik Hoftun (50) mener Rosenborg-ledelsen har kommet med flere feilaktige påstander etter rettssaken mellom partene.

– Vi la alt bak oss etter rettssaken i januar, men vi har jo konstatert gjennom mediene at dette har vært vanskeligere for Rosenborg. Det går imidlertid en grense for hva vi kan akseptere av feilaktige påstander. Det har sikkert alle som fulgte rettssaken, og skjønte hva den handlet om, forståelse for, forteller Ingebrigtsen og Hoftun i en felles uttalelse til VG.

Trenerduoen inngikk i januar et forlik med Rosenborg etter å ha stevnet klubben for ugyldig terminering av arbeidsforholdet, noe som resulterte i to dager i Sør-Trøndelag tingrett. Innholdet i avtalen er konfidensielt, men VG har grunn til å tro at Ingebrigtsen og Hoftun langt på vei fikk gjennomslag for innholdet i søksmålet. Ingebrigtsens krav var på rundt 10 millioner kroner, mens Hoftun mente han hadde rett på i underkant av tre millioner i kompensasjon for sparkingen.

Redaksjonelt samarbeid

Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Vi er glade for at vi fikk belyst viktige poeng for Trenerforeningen gjennom saken, noe vi er sikre på at klubber og trenere har notert seg slik at den opptreden Rosenborg viste ikke gjentar seg, sier Ingebrigtsen og Hoftun i uttalelsen til VG.

I RETTEN: Ingebrigtsen sammen med advokat Andreas Ekker (til venstre) og Stein Kimsås-Otterbech under rettssaken i Sør-Trøndelag tingrett. Foto: Ole Martin Wold/NTB scanpix

les også

Forlik i striden mellom Rosenborg og Hoftun/Ingebrigtsen: – En tøff opplevelse

Reagerer på RBK- og Koteng-uttalelser

Hoftun og Ingebrigtsen ble representert av henholdsvis Andreas Messelt Ekker og Stein Kimsås-Otterbech. I dialog med VG på sistnevntes kontor i Oslo sentrum, forteller advokatene at de tidvis har reagert på uttalelser fra Rosenborg-leiren i månedene siden forliket ble inngått.

RBK-styreleder Ivar Kotengs intervju i VG lørdag 15. juni gjør at Ingebrigtsen og Hoftun nå føler et behov for å kommentere flere sider av saken. Det gjør de primært gjennom sine advokater.

– Erik og Kåre føler at det Koteng sa i intervjuet forrige lørdag var over en grense for hvordan denne saken skal huskes i ettertid, sier Messelt Ekker til VG.

IKKE IMPONERT: Erik Hoftuns advokat, Andreas Ekker. Foto: Ole Martin Wold/NTB scanpix

les også

Koteng etter turbulent RBK-år: – Et teater som du føler deg veldig fremmedgjort i

Her mener de RBK tar feil

Kimsås-Otterbech representerte Ingebrigtsen i Sør-Trøndelag tingrett. Advokaten støtter opp under kollega Messelt Ekkers uttalelser.

Kimsås-Otterbech starter med å forklare to ting Koteng har sagt som skal være feil. Det første gjelder RBK-lederens svar på spørsmålet om hva som hadde skjedd hvis nåværende trener Eirik Horneland hadde fått sparken.

Koteng uttalte følgende:

«Kåre hadde den samme bestemmelsen i kontrakten som Horneland har, at han er virksomhetens øverste leder. Så det som skjer teknisk nå, er at vi lager kortere avtaler. Det tror jeg hele Fotball-Norge er obs på etter rettssaken. Det gjør at perioden du må betale etterlønn, blir kortere. I stedet for å skrive en fireårskontrakt, blir det nå to år.»

BISTO INGEBRIGTSEN: Stein Kimsås-Otterbech er Kåre Ingebrigtsens advokat. Foto: Ned Alley/NTB scanpix

– Mangel på forståelse

Det mener Kimsås-Otterbech ikke stemmer.

– Det resonnementet er feil. Det jeg tror Fotball-Norge i stedet er observante på, er at fotballtreneren ikke er virksomhetens øverste leder, med mindre det foreligger noe helt særskilt. Det er det ene.

– Det andre er jo at Rosenborgs og KotengJs uttalelser vitner om at de har misforstått reglene. For hvis du er virksomhetens øverste leder, kan du frasi deg stillingsvernet – og styret kan når som helst, uten oppsigelsesgrunnlag, si at du må slutte. Da er det så enkelt at det ikke spiller noen rolle om du har ettårskontrakt, toårskontrakt eller livstidskontrakt. Så det er det helt motsatte av korte kontrakter som er konsekvensen hvis man er virksomhetens øverste leder, sier Kimsås-Otterbech, før han legger til at han synes Koteng opptrådte ryddig i rettsforhandlingene.

STYRELEDER I RBK: Ivar Koteng møtte nylig VG til intervju på Tjuvholmen i Oslo. Foto: Gisle Oddstad/VG

Kimsås-Otterbech påpeker samtidig at perioden man må betale etterlønn er et rent forhandlingsspørsmål. Ifølge advokaten vil slike klausuler for norske fotballtrenere heller ikke kunne håndheves hvis de prøves for retten.

– Fordi at hvis du skal være virksomhetens øverste leder, skal du ha et samlet, overordnet ansvar for virksomheten. Dette inkluderer normalt et resultat- og personalansvar. Det var derfor vi brukte tid i rettssaken på å forklare hva hele virksomheten i Rosenborg Ballklub består av, inkludert datterselskapet Rosenborg Sport, og deretter trakk paralleller til hva Kåre gjorde – som var å trene laget. Han har hverken faktisk eller rettslig hatt ansvar for noe annet enn å trene fotballaget. I rettslig forstand er det ikke fotballaget som er virksomheten, det er Rosenborg Ballklub. Begrunnelsen klubben redegjorde for, holder derfor ikke mål.

Kritisk til RBKs arbeidsavtaler

I løpet av de to dagene rettssaken pågikk, dokumenterte Kimsås-Otterbech at det per definisjon i hvert fall er fire personer som nå er ansatt med etterlønnsavtaler i Rosenborg.

Ifølge det som fremkom i retten, gjelder det daglig leder Tove Moe Dyrhaug, sportslig leder Stig Inge Bjørnebye, hovedtrener Eirik Horneland og haugesunderens assistent, Karl Oskar Emberland.

– Det er uvanlig. Alle har rett på etterlønn og har tilsynelatende frasagt seg stillingsvernet. Og er det egentlig fire «øverste ledere» i Rosenborgs virksomhet? Disse klausulene er antagelig tatt inn fordi de normalt blir etterlevd, men det er ikke rettslig sett anledning til å håndheve dem, sier Ingebrigtsens advokat.

– Så alle de fire har mulighet til å etterprøve denne klausulen i retten hvis de skulle bli oppsagt, som Ingebrigtsen og Hoftun gjorde?

– Ja. Én må jo dog være virksomhetens øverste leder, men du kan ikke ha fire stykker på samme tid i en fotballklubb. Og det er i alle fall ikke trenerne av fotballaget, sier Kimsås-Otterbech.

– Hvorfor hjelper det ikke Rosenborg at Horneland står som «virksomhetenes øverste leder» i kontrakten hvis de vil sparke ham?

– Fordi arbeidsmiljølovens regler er ufravikelige. Du og jeg kan gjerne skrive en avtale om at jeg er den øverste lederen i en virksomhet, men så lenge jeg i virkeligheten ikke er det, så er ikke den klausulen bindende for meg som arbeidstager, svarer Kimsås-Otterbech og påpeker samtidig at Ingebrigtsen ikke hadde ordene «virksomhetens øverste leder» i kontrakten sin, men at RBK likevel argumenterte for at han var det, etter at den rettslige prosessen var i gang, i et forsøk på å legitimere avskjedigelsen.

Kimsås-Otterbech legger til at Ingebrigtsens og Hoftuns rett til etterlønn heller ikke var «ubetinget». Det vil si at Rosenborg etter kontraktene også kunne benytte seg av de alminnelige oppsigelsesreglene. Det er rettslig sett ikke anledning til å ha begge deler i samme arbeidsavtale, ifølge advokaten.

Opprørt over Hoftun-behandling

Messelt Ekker har jobbet med Rosenborg i 15 år, i forbindelse med trener- og spillerkontrakter. Hoftuns advokat er ikke imponert over måten han mener Rosenborg har behandlet klienten hans på.

– Den prosessen som var mot Erik Hoftun, var ikke annet enn hårreisende fra Rosenborgs side. Rosenborg erkjente jo i tilsvaret til tingretten at klausulen i Eriks kontrakt var ulovlig, men hva gjorde de? I stedet for å sette seg ned med Erik og bli enig med ham, anførte de for hele verden at vilkårene for avskjed, eller i det minste oppsigelse, var oppfylt. Jo mindre som sies om de påstandene fra Rosenborg, desto bedre. Det gjorde de altså i tillegg mot Erik Hoftun, klubblegenden.

– Av og til må man kalle en spade for en spade: Etter mening, er denne saken ikke annet enn en skam for Rosenborg. Klubben ble ikke bygd på slike verdier, eller slik mangel på verdier, hevder Messelt Ekker.

– Det fremstår som at dere mener at Rosenborg ikke hadde mulighet til å vinne saken. Hvorfor inngikk dere da et forlik?

– Det er et litt vanskelig spørsmål å besvare uten å gå inn på det som er konfidensielt, det som er innholdet i forliket, men den generelle kommentaren er at det alltid er en oppside ved å legge en sak død og gå videre. Vi fikk ikke en dom for synspunktene våre som sådan, men det kan vi leve fint med. For oss er det liten tvil om hva konklusjonen ville blitt, sier Kimsås-Otterbech, vel vitende om at Koteng uttalte i intervjuet med VG at partene forhandlet om penger, mens Ingebrigtsen hadde uttalt at han tok saken til retten blant annet for å styrke norske treneres stillingsvern.

GIKK TIL SAK: Hoftun møtte gamleklubben i retten i januar. Foto: Ole Martin Wold/NTB scanpix

– Etterlønn er lurt

– Det blir jo sparket trenere i Norge stort sett hver sesong. Hvordan vil dere beskrive situasjonen for dem nå?

– Det er et veldig godt spørsmål. For det første: Det Koteng sier har blitt konsekvensen, med kortere kontrakter, tror jeg er feil. Det andre er at det å ha en klausul med etterlønn for fotballtrenere er lurt i veldig mange tilfeller, uten at de er virksomhetens øverste leder av den grunn – i henhold til arbeidsmiljøloven. Fordi hvis det går til veldig dårlig sportslig sett, kan dét i visse situasjoner være oppsigelsesgrunn. Da er det bra for treneren å ha en avtalt løsning slik at fotballtreneren ikke står på bar bakke, men får med seg penger ut og er økonomisk sikret for en periode, sier Kimsås-Otterbech.

– Det er bare det at slike klausuler ikke håndheves som sådan. Man kan bli enig om det, men alle trenere må være klar over at de kan si at de heller vil ha saken prøvet for retten hvis de mener at klubben ikke har grunnlag for å sparke dem, forteller Kimsås-Otterbech.

Rosenborg og Ivar Koteng er forelagt uttalelsene til Ingebrigtsen, Hoftun og deres advokater.

– Dette har vi ingen kommentar til. Vi er ferdig med rettssaken, og forholder oss til det. Saken er forlikt, sier klubbens organisasjonsleder, Trond Alstad.

– Helhetsvurdering

Pål Kleven er advokat i firmaet i Kleven & Kristensen – og er i tillegg advokat for Norsk Toppfotball, interesseorganisasjon for klubbene i Eliteserien og Obos-ligaen. Ivar Koteng er for øvrig styreleder i organisasjonen.

Kleven har fått med seg Kotengs uttalelser og sier følgende i sakens anledning:

– Basert på mine erfaringer har både trenerne og klubbene et felles ønske om ha å langsiktige treneravtaler med forutberegnelige oppsigelseskriterier i avtaleperioden. Dette har partene blant annet forsøkt å oppnå ved å avtale en «fallskjerm» som innebærer at en klubb kan si opp treneren uten å ha saklig grunn til det samtidig som klubben plikter å utbetale et forhåndsavtalt vederlag. Rettslig sett fraskriver treneren seg sitt lovfestede stillingsvern i slike situasjoner, noe arbeidsmiljøloven kun tillater for arbeidstagere som er virksomhetens øverste leder, sier Kleven og tillegger:

– Hva som etter loven er virksomhetens øverste leder, må avgjøres etter en konkret helhetsvurdering. Loven er imidlertid ikke til hinder for at en virksomhet kan ha flere ledere som omfattes av begrepet «øverste leder». Dette gjelder også fotballklubber. Det foreligger ikke noen rettslig avklaring på hvorvidt en trener kan være å anse som virksomhetens øverste leder. Det vil derfor være naturlig at klubbene i fremtiden vil søke å redusere sin risiko ved å inngå avtaler for en kortere tidsperiode, mener Kleven.

Etter januar-rettssaken mot Rosenborg har Ingebrigtsen blitt ansatt som trener for den belgiske toppserieklubben Oostende. Hoftun har fått nye arbeidsoppgaver som salgs- og arrangementssjef for Trondheim Spektrum.

Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.

Eliteserien

SVUTMP
1Aalesund00000000
1Bodø/Glimt00000000
1Brann00000000
1FK Haugesund00000000
1Kristiansund00000000
  • Champions League-kvalifisering

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder