KAN FORTSETTE: Yngve Hallén har etter det VG erfarer over halve valgkomiteen i ryggen. Foto: Jan Petter Lynau/VG.

Fire vil ha Hallén - to vil ha ny president

I dag kommer innstillingen fra fotballforbundets valgkomité. Den viser at norsk fotball er splittet.

Marius Vik
ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Som VG skrev før jul har fotballforbundets valgkomité slitt med å enes om hvem som skal NFF-president de neste to årene.

Komiteen skulle egentlig ha kommet med sin innstilling i desember, men intern uenighet gjorde man ventet til over nyttår. Til tross for ekstra tid, har ikke komiteen lyktes i å enes.

Som VG skrev tidligere i dag er valgkomiteen delt: Et flertall på fire personer ønsker at president Yngve Hallén skal fortsette, mens et mindretall på to mener at man bør finne en ny president.

Valgkomiteens leder, Marianne Brynhildsen, er likevel positiv.

- Vi har gjort en grundig vurdering og pratet med mange mennesker, og mener Hallén har den nødvendige støtte i organisasjonen.

- Jeg skulle gjerne sett at det var en enstemmig innstilling, men med over 370.000 aktive utøvere så vil det være ulike meninger om ulike verv, og det kan vi leve godt med. Det er en del av en demokratisk prosess, sier Brynhildsen til VG.

VG har tidligere skrevet at mange nye kandidater har vært foreslått for valgkomiteen, som har hatt flere, potensielle presidentemner inne til intervju.

Ingen motkandidater

Ingen av dem har likevel ytret ønske om å stille som Halléns motkandidat uten valgkomiteen i ryggen. Hallén vil derfor fortsette som fotballpresident om ikke motstanderne mobiliserer og fremmer et benkeforslag på fotballtinget i Lillestrøm i mars.

Etter det VG forstår står Hallén veldig sterkt i fotballkretsene. Den sterkeste motstanden har kommet fra breddefotballen, mens også kvinnefotballen har ytret seg kritisk om den sittende fotballpresidenten. Toppfotballen, som var sentrale da Hallén ble valgt som president for første gang i 2010, har vært forsiktige med å si hvem de ønsker som fotballpresident de neste to årene.

I valgkomiteen sitter seks representanter som skal speile bredden i norsk fotball: Marianne Brynildsen (leder), Richard Jansen, Einar Schultz, Monica Harsvik Smith Tønnesen, Arild Braathen og Torleif Sandvik.

Av mulige motkandidater til den sittende presidenten har navn som Karen Espelund , Erik Loe, Kjartan Berland, Bjarne Berntsen, Terje Svendsen, Sven Mollekleiv og Hans Tore Bjerkaas (62) tidligere vært nevnt.

Selv om 2013 var et turbulent år for norsk fotball, trekker Brynhildsen frem tre faktorer som gjør at hun og flertallet i komiteen mener at Hallén bør bli sittende.

- Kontinuitet i arbeidsplanen, økonomistyring og kvalitetsutvikling i klubber og krets, påpeker valgkomiteens leder.

Fornøyd Hallén

Yngve Hallén er naturlig nok godt fornøyd med å ha et flertall i valgkomiteen i ryggen.

- Jeg er fornøyd med at valgkomiteen viser tillit til meg og det arbeidet som er gjort i forbundsstyret og organisasjonen. Det er likevel viktig å understreke at det er fotballtinget som tar den endelige beslutningen, sier Hallén til VG.

At det nå er en splittet valgkomite som kommer med sin innstilling har fotballpresidenten ikke noen problemer med.

- I en stor organisasjon så er det ulike oppfatninger. Det viktige at det er det er åpenhet. De som står til valg må tåle å bli evaluert, det må alle som er i demokratiske prosesser tåle.

Kvinner i halve styret

I tillegg til presidentinnstillingen er Brynhildsen også meget fornøyd med at man har klart om å enes om sammensettingen av forbundsstyret:

Yngve Hallén, president, Sogndal IL
Mette Christiansen, visepresident bredde, Valdres FK
Bjarne Berntsen, visepresident topp, Viking FK
Kjartan Berland, styremedlem, Lillestrøm SK
Eli Arnstad, styremedlem, IL Fram
Hans Olav Karde, styremedlem, Tromsø IL
Turid Storhaug, styremedlem, Klepp IL
Mina Gerhardsen, styremedlem, Vålerenga IF

- Vi er veldig stolte av at det er 50/50 menn/kvinner, og at vi har fått på plass så sterke og dyktige damer som Mina Gerhardsen og Turid Storhaug, sier en fornøyd Marianne Brynhildsen til VG.

Kvinnefotballen negativ

Einar Schultz var en av to representanter i mindretallet. Han innrømmer han ønsket et presidentbytte.

- Vi mener det hadde vært best med en endring, men nå er vi innstilt på å få til endringer med den samme presidenten, sier Schultz til VG.

Heller ikke Richard Jansen fra kvinnefotballen ønsket at Hallén skulle få fornyet tillit.

- Det var et flertall i valgkomiteen som mente at Hallén har den nødvendige støtten i organisasjonen, men min oppgave i komiteen er å sette sammen det styret jeg mener er best, og da har man et litt forskjellig utgangspunkt.

- Jeg representerer norsk kvinnefotball, og vi har åpenbart et annet syn enn andre deler av norsk fotball, sier Jansen til VG.

Jansen vil ikke avsløre hvem han mener burde ha erstattet Hallén som fotballpresident.

- Jeg mener at det var en annen kandidat som var bedre.

- Vedkommende var villig til å stille om han ble innstilt, så da blir det aldri offentlig hvem det var, forteller Jansen.

- Åpner for benkeforslag

Frem mot fotballtinget i mars vil kvinnefotballrepresentanten ikke bruke tid på å jobbe frem andre kandidater til presidentvervet.

- Det er ingen andre kandidater å jobbe for, og mine vurderinger ellers vil jeg vente med til fotballtinget, sier Jansen til VG.

- Uten at jeg skal spekulere i det, så åpner komiteens innstilling for et benkeforslag, men er det bare én kandidat så er valget gitt, bemerker Jansen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder