BLE NFF-KOLLEGAER: Erik Loe (t.h.) og Kjetil Siem sammen under trekning av Peace Cup ved Nobels Fredssenter i Oslo i 2009 – da Loe var generalsekretær i NFF og Siem var direktør for Premier Soccer League i Sør-Afrika. Foto: Christian Thomassen NTB scanpix

Loe fikk toppjobb i NFF – stillingen ble aldri utlyst

...mens Pellerud fikk jobb ut karrieren etter EM-suksessen

I september i fjor slapp Norges Fotballforbund nyheten om
at Erik Loe (58) var ansatt som ny kommersiell direktør. Stillingen ble aldri utlyst – hverken internt eller eksternt.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Nå stilles det spørsmål ved om ansettelsen er et brudd på en bestemmelse i arbeidsmiljøloven. NFFs interne regler for ansettelser sier dessuten at ordinære stillinger som hovedregel skal lyses ut.

Kai-Erik Arstad, som er assisterende generalsekretær, svarer at Loe-ansettelsen var en «intern omorganisering». Loe kom direkte fra stillingen som administrerende direktør i NFFs datterselskap Ullevaal Arena.

LES OGSÅ: NFF-direktørens datter ble sjef i NFF-selskap

Thomas Braut Svendsen i advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL) stusser over NFFs definisjon av «intern omorganisering».

– Hvis dette datterselskapet er arbeidsgiveren, og man flytter over til NFF, så er ikke det en intern omorganisering i NFF. Da har du plikt til å informere internt, sier Braut Svendsen til VG.

Ifølge arbeidsmiljøloven § 14—1 skal arbeidsgiver informere egne ansatte og innleide om ledige stillinger. Dette kravet gjelder alle arbeidsgivere, både i offentlig og privat sektor.

– Dette er en saksbehandlingsregel og det får uansett ingen rettslige konsekvenser å bryte bestemmelsen, påpeker Svendsen.

Sett denne? Fikk 2,3 millioner i lønn av NFF-selskap - pluss leieinntekter til sitt eget firma

Takknemlig Pellerud

12. august 2015 kunngjorde Even Pellerud at han sluttet som trener for kvinnelandslaget med umiddelbar virkning. Men 62-åringen trengte ikke bekymre seg for egen arbeidsfremtid. Etter EM-sølvet i 2013 ryddet NFF-administrasjonen plass og tilbød Pellerud jobb resten av hans yrkesaktive liv – enten han fortsatte som landslagssjef eller ikke.

– Jeg er veldig takknemlig for det, sa Pellerud til VG den gang, og svarte følgende på spørsmål om hva slags type rolle han så for seg i NFF-systemet:

– Det vet jeg ikke. Men det er nok av spennende oppgaver i NFF.

FINALETAP: Even Pellerud og Norge tapte EM-finalen 0-1 mot Tyskland i 2013, men etter EM-innsatsen fikk Pellerud et nytt jobbtilbud av NFF. Foto: Robert S. Eik VG

Les også: Fotballpresidenten vil drøfte Siems reiseregninger på nytt

– Før EM diskuterte vi hvordan vi kunne sikre oss at han ble i norsk fotball, og i etterkant av EM-suksessen laget vi et tilbud hvor han kunne velge å gå over i en administrativ stilling etter VM og eventuelt OL. Dette kunne ende med at han ble landslagssjef til han ble 67 – eller som skjedde, han ga seg etter VM da vi ikke kvalifiserte oss til OL. Nå får NFF benytte seg av hans kompetanse og erfaring fra internasjonal kvinnefotball til å utvikle norsk kvinnefotball. Det er vi glade for, skriver kommunikasjonssjef Yngve Haavik i en epost til VG.

– Hva er bakgrunnen for at han fikk en slik avtale?

– Even Pellerud er en av de i hele fotballverden med størst erfaring og kompetanse på kvinnefotball på mange nivåer. Det var svært viktig å prøve sikre oss hans unike bakgrunn og kunnskap til videreutvikling av jente- og kvinnefotball i Norge.

Ekspert: – Ingen plikt

– Hvilke arbeidsoppgaver har Pellerud nå?

– Pellerud vikarierer som fagsjef kvinnefotball for en ansatt som nå er ute i svangerskapspermisjon. Hun fødte på det tidspunkt overgangen fra landslagsjentene til administrasjonen ble en realitet.

– Burde ikke en slik jobb vært utlyst?

– Per i dag er det et vikariat, og vi hadde en meget kompetent tidligere landslagssjef som gjerne gikk inn her. Vi så ingen som passet bedre og denne kabalen gikk opp uten ekstra kostnader. I tillegg kunne han gå inn i stillingen umiddelbart, skriver Haavik.

Les også: Hevder hun mistet jobben etter kritikk mot NFF-selskap

Flere ansettelser i NFF har blitt gjort uten ekstern utlysning de siste årene.

Ragnhild Gulbrandsen søkte på stillingen som seksjonsleder for aldersbestemte landslag. Hun ble senere tilbudt et toårig engasjement som seksjonsleder stab i den nye sportsavdelingen. Stillingen ble internt utlyst, opplyser NFF.

Thomas Braut Svendsen sier at «jussen er ganske klar» når det gjelder ansettelser.

– I offentlig sektor er man pliktig til å ansette den som er best kvalifisert, og man er pliktig til å utlyse stillingen eksternt. Det må du ikke i privat sektor. I utgangspunktet kan du ansette hvem du vil, og du har ingen plikt å utlyse eksternt, sier han.

«En meget tung prosess»

NFF er ikke lovpålagt å utlyse stillingene, men forbundet har formulert interne regler i personalhåndboken:

«Ordinære ansettelser sentralt og på kretskontorene følger som hovedregel vanlige ansettelsesprosedyrer (begrunnelse for stillingen med kravspesifikasjon, utlysning, intervjuer, innstilling og signering av arbeidsavtale fra NFF sentralt). Ved interne omorganiseringer/interne opprykk fravikes en så omfattende prosedyre, da det ikke ansees som formålstjenlig»

VG har vært i kontakt med både Erik Loe og Even Pellerud. Begge overlater til NFF å svare på spørsmål rundt ansettelsene.

I en e-post svarer Yngve Haavik at NFF forut for Loe-ansettelsen hadde søkt etter å styrke den kommersielle driften, men at ingen søkere tilfredsstilte kravene.

– Hvorfor ble ikke vanlig ansettelsesprosedyre fulgt i dette tilfellet?

KOMMUNIKASJONSSJEF: Yngve Haavik i NFF. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

– Som nevnt var det en meget tung prosess i forkant uten at vi klarte finne det vi lette etter. Omorganiseringen gjorde det mulig at vi fikk en som både har sittet i forbundsstyret, fungert som generalsekretær, jobbet i klubb og som har svært relevant yrkesbakgrunn for å lede det kommersielle arbeidet i den retningen vi ønsket. Vi anså det derfor ikke formålstjenlig å lyse ut stillingen hverken eksternt eller internt.

– Hvorfor mener dere det er en intern omorganisering?

– Intern i betydning innenfor NFF-konsernet. Vi har flere datterselskaper, både heleide og deleide. Det er et veldig tett samarbeid mellom NFFs kommersielle avdeling og datterselskapene. Vi så behovet for en annen organisering av det kommersielle arbeidet i konsernet, derfor anså vi det som en intern omorganisering, svarer Haavik.

Sett denne? 34 fikk NFF-jobb - 30 av dem menn

– Ifølge arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver informere internt om ledige stillinger i virksomheten. Ble det gjort?

– Det var godt kjent i NFF at vi søkte etter å styrke vårt kommersielle arbeid, og det ble også opplyst til ansatte at vi ikke hadde funnet rett kandidat ved den forrige prosessen nært tilbake i tid - en ekstern utlysning som åpenbart interne kandidater kunne søke på. Ansatte hadde selvfølgelig mulighet til å tilkjennegi sin interesse. Det ble ikke gjort.

– Dersom denne prosessen ikke tilfredsstiller kravene til intern informasjon i arbeidsmiljøloven, så må vi selvfølgelig ta lærdom av det. Selv om resultatet av denne ansettelsesprosessen hadde blitt det samme.

Les også: NFF: Rundt 15 personer hever millionlønn

I offentlig sektor følger man kvalifikasjonsprinsippet, altså ansetter den best kvalifiserte. NFF har tidligere forsvart et høyt lønnsnivå blant lederne med at kompetansen koster. Hvorfor går man ikke bredt ut når man skal ansette en kommersiell direktør?

– Som nevnt var det en meget tung prosess i forkant…., svarer Haavik – og gjentar sitt tidligere svar på et «beslektet» spørsmål.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder