HVOR GÅR STREKEN? Fotballforbundet anmelder ikke voldssakene de får inn, selv om de i mange tilfeller kan være straffbare handlinger. Foto: Fredrik Solstad

NFF har ikke anmeldt én eneste av 78 voldssaker: – Hva slags signal sender det?

Norges Fotballforbund (NFF) har ikke anmeldt noen av voldsepisodene de har behandlet til politiet. Det er en praksis idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner reagerer på.

NFF praktiserer at det skal være opp til voldsofferet å vurdere om det skal anmeldes eller ikke.

Det mener mangeårig idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner er feil av forbundet.

– Fotballbanen er ikke et friområde for straffbare handlinger. Skjer det noe straffbart der, så skal det offentlige reagere. Hvis en spiller som blir utsatt for noe straffbart selv ikke velger å anmelde det, så burde NFF gjøre det, sier Kjenner til VG.

For når en spiller utestenges fra fotballen i et visst antall måneder for en volds- eller trusselhandling, er det fordi utvalget i Norges Fotballforbund (NFF) som behandler disse sakene føler seg trygge på at det faktisk har forekommet vold eller trusler.

For eksempel skriver utvalget i en av dommene: «På grunnlag av den foreliggende dokumentasjon, finner Utvalget det bevist [...] at anmeldte etter kampens slutt ga motspilleren et hardt slag i ansiktet, og at fornærmede besvimte som følge av slaget. Han fikk en kraftig hjernerystelse, samt skade på fire tenner».

Siden 2010 har NFF felt dom i 103 slike saker, hvorav 78 er voldssaker.

Likevel har forbundet altså valgt ikke å melde noen av dem til politiet. De har heller ingen oversikt over hvorvidt ofrene selv har valgt å gå til anmeldelse.

les også

Slik så Sebastian (21) ut etter å ha blitt slått ned på fotballbanen

Kjenner får støtte for sitt syn fra Margit Lømo, som er daglig leder i Landsforeningen for voldsofre. Hun minner om at det ikke er uvanlig at voldsofre ikke tør anmelde.

– Vold må få konsekvenser. Jeg stiller meg sterkt undrende til alle som ikke forstår det og forebygger ved å melde ifra. Hva slags signal sender det? skriver hun i en SMS til VG.

Se alle volds- og trusselhendelser NFF har dømt noen for siden 2010:

Etterlyser NFF-kampanje mot vold og trusler

Det samme mener dommeren Dennis, som tidligere denne uken valgte å anmelde en spiller han har dømt denne sesongen for trusler.

– Når vi nå har flere eksempler på trusler og vold mot spillere, trener og dommere må forbundet ta et klart og tydelig standpunkt mot dette, sier han til VG.

Han mener en løsning på dette er at forbundet politianmelder alle hendelser der de konkluderer med at det har skjedd volds- eller trusselhendelser.

– Dersom politianmeldelse er et virkemiddel for å forhindre dette, så får de bruke det virkemiddelet frem til de har klart å bli kvitt problemet helt. Fotballforbundet har tidligere gjort en god jobb ved å rette søkelyset mot diskriminering og inkludering. Som en viktig samfunnsaktør er kanskje tiden nå inne for en kampanje mot vold og trusler.

ERFAREN DOMMER: Dennis har dømt i nesten 20 år. Nå ønsker han at NFF tar et tydelig tak i vold og trusler på fotballbanen. Foto: Mattis Sandblad

Slik fordeler de ulike volds- og trusselhendelsene i fotballen seg i landet:

NFF: – Må vurdere om det er riktig slik det er i dag

Generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, forsvarer imidlertid forbundets praksis med å ikke ta saker til politiet.

– Formelt må det jo være slik at det er opp til den som har blitt utsatt for vold eller trusler om han vil anmelde, sier generalsekretæren.

– Alle har jo en rett til å anmelde når de kjenner til straffbare forhold?

– Det stemmer, men vår praksis har i alle år vært at vi håndterer slike saker internt innenfor vårt eget reglement. Det har aldri blitt utfordret.

– Det blir utfordret nå, blant annet av en idrettsjurist, Landsforeningen for voldsofre og en fotballdommer. Burde NFF automatisk anmelde saker de konkluderer at det har skjedd noe voldelig i?

– Det er noe vi må vurdere som prinsipp. Det er en hårfin balanse mellom det Fotballforbundet bør reagere på og det storsamfunnet bør reagere på. Etter det VG har kartlagt blir det naturlig for oss å vurdere om denne balansen er riktig slik den er i dag.

Bjerketvedt legger også til at NFF nå jobber med å vurdere hva som skjer av volds- og trusselhendelser på norske fotballbaner.

– Uansett hva som skjer fremover, så er det viktigste for oss er å sørge for at fotball er en trygg idrett å drive med for alle.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder