SAMSTEMTE: Alle partiene i justiskomiteen mener det må tas grep mot vold i fotballen. Fra øverst til venstre: Petter Eide (SV), Solveig Horne (Frp), Jenny Klinge (Sp), Peter Frølich (H) og Jan Bøhler (Ap).

Vold på fotballbanen: Justispolitikere ber NFF våkne

Partiene i justiskomiteen på Stortinget er enige: Norges Fotballforbund må på banen og hjelpe ofre for vold og trusler med å politianmelde.

Publisert:
Artikkelen er over tre år gammel

Det sier representanter for fem forskjellige politiske partier etter at VG i dag kunne avsløre at et stort flertall av volds- og trusselsakene NFF har behandlet siden 2010 trolig kunne ført til en straff i en sivil straffesak.

To jurister har på oppdrag fra VG uavhengig av hverandre vurdert 103 saker basert på NFFs informasjon om dem. I 71 av sakene er de enige om at episoden kunne ført til straff i en domstol.

Samtidig har ikke NFF anmeldt en eneste av volds- eller trusselsakene de har hatt på bordet siden 2010.

– Fotballforbundet kan ikke toe sine hender i slike saker. Tallene viser at dette er en trend som er på vei til å bli et samfunnsproblem. Da kan ikke NFF legge ansvaret på den enkelte voldsutsatte. De må vurdere strenge retningslinjer som at man automatisk anmelder alle utenomsportslige voldshendelser umiddelbart, sier Fremskrittspartiets Solveig Horne.

Se hva de ulike volds- og trusselsakene innebar og hva som kunne blitt straffen i dem:

Tverrpolitisk enighet

Horne, som er justispolitisk talsperson i regjeringspartiet Frp, får støtte fra opposisjonen, blant annet i form av Arbeiderpartiets Jan Bøhler.

Bøhler kaller VGs arbeid for arbeid med vold i fotballen «prisverdig» og mener konklusjonen for Fotballforbundet må være å få plassert ansvaret for å anmelde slike saker til politiet.

– Hvem skal ha det ansvaret?

– Man kan iallfall ikke forvente at spillerne skal gjøre det selv. Det er ofte vanskelig for unge spillere å gå til en anmeldelse i slike saker. De risikerer mobbing og trusler. Men dette kan foregå gjennom klubben, i samarbeid med krets, som igjen samarbeider med NFF, sier Bøhler.

En av voldssakene som har kommet inn til NFF, er denne:

Høyre: – Oppsiktsvekkende

Også Peter Christian Frølich (H) ønsker seg et system der NFF anmelder voldssaker som har funnet sted på fotballbanen. Dersom politiet mener at forbundet ikke er riktig instans til å gjøre dette, bør forbundet få til en ordning der de støtter den som anmelder, sier Høyre-politikeren.

– Det er oppsiktsvekkende at ikke idretten har tatt dette mer på alvor. Det virker som om man har eksistert i et parallelt univers på fotballbanen. Sånn er det imidlertid ikke. Loven gjelder der også, sier han.

Også fotballpresident Terje Svendsen sier at idretten ikke har vært våkne nok på voldsproblematiken:

Sp og SV ønsker ansvar bort fra ofre

Jenny Klinge er inne i sin tredje periode som justispolitiker for Senterpartiet på Stortinget. Som en som selv har spilt fotball i ti år liker hun ikke tallene om voldshendelser på banen.

– Jeg er overrasket over at det er så ille. Det kommer jo også frem at det er snakk om grov vold i enkelte av tilfellene. NFF må bare ta tak i dette. De må ta ansvar for å anmelde selv, og ikke la det være opp til offer eller vitner, mener Klinge.

Les også

Justisministeren til Fotballforbundet: – Volden må anmeldes

EKEBERGSLETTA (VG) Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) krever at det blir slått hardt ned på fotballvolden.

I Sosialistisk Venstreparti bekler Petter Eide posten som justiskpolitisk talsperson. Han er Lillestrøm-supporter og tar med barna på Åråsen. Eide påpeker viktigheten av trygge omgivelser både på toppkamper og i breddefotballen.

– Vold skal anmeldes. Det er et veldig tydelig signal om hvor vi setter grensene for hva som er akseptert i samfunnet vårt. NFF må lage en mekanisme der de assisterer dommere og klubber slik at terskelen for å anmelde blir lavere, mener han.

Les også

NFF kontrollerer ikke at egne voldsstraffer overholdes

Norges Fotballforbund (NFF) har ikke tatt initiativ til å sjekke om straffen ble overholdt i en eneste av de 103…

I Norges Fotballforbund mener direktør i utviklings- og aktivitetsavdelingen, Alf Hansen, at det politikerne sier er en forsterkning av det som har kommet frem de siste ukene.

– Vi i NFF har erkjent at vi som organisasjon ikke har tatt ansvaret for å løfte opp saker sivilrettslig der ikke offeret har gjort det selv, sier Hansen til VG, og fortsetter:

– Vårt klare mål er at saker som skjer i idretten også skal belyses sivilrettslig. Men vi vet ikke ennå nøyaktig hvordan detaljene i dette blir.

NFF-direktøren trekker særlig frem at det i flere saker er snakk om at offeret selv ikke ønsker å anmelde som en utfordring.

– Hvordan vi likevel skal få til at det havner hos politiet må vi finne ut av. Det handler både om hva som skal anmeldes og hvem som skal stå for anmeldelse. Det samarbeider vi med politiet for å finne ut av nå, sier Hansen, som er trygg på at forbundet vil komme ut av dette med en god ordning.

Samtidig peker han på et voldsproblematikken ikke er et isolert problem for fotballen.

– Det er et større samfunnsproblem. For å forebygge vold må vi samarbeide med kommuner, bydeler, politi, foreldre og flere. Så nå får vi prøve å bruke oppmerksomheten som er rundt dette til å få bedre det forebyggende arbeidet.

Publisert:
 

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no