Etter å ha anket til lagmannsretten, vant Morgan Andersen tirsdag mot Aftenposten. Den tidligere FFK-sjefen saksøkte avisen for ærekrenkelser. Foto:Ole-Martin Grav,VG

Aftenposten dømt for å ha ærekrenket Morgan Andersen

Andersen tapte i tingretten, men anket til lagmannsretten

Andersen til VG: - Føler at jeg har vunnet over politi og skattemyndigheter

Morgan Andersen (48) vant frem i Borgarting lagmannsrett: Aftenposten er dømt for å ha ærekrenket den tidligere Fredrikstad FK-direktøren.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Avisen dømmes til å betale Andersen en oppreisning på 100.000 kroner, samt 500.000 kroner i saksomkostninger.

- Dette er veldig gode nyheter. Det er en milepæl, sier Morgan Andersen i en kommentar til VG.

Det var Fredrikstad Blad som først omtalte dommen. Saken har bakgrunn i Aftenpostens artikkel «Ny millionutbetaling granskes» fra 2011, hvor avisen hevdet at Andersen sto bak en mistenkelig avtale rundt spilleren Abgar Barsom.

Andersen saksøkte senere avisen for ærekrenkelser og en erstatning på 3,8 millioner kroner. I tingretten vant Aftenposten, men Andersen anket. Nå har han vunnet frem.

- Har vært tøft

«Etter en samlet vurdering har lagmannsretten kommet frem til at påstanden om at Andersen hadde inngått en avtale som var mer eller mindre identisk med Piiroja-avtalen, innebærer en rettsstridig ærekrenkelse. Lagmannsretten legger til grunn at påstanden går over de overdrivelser og feil som anses vernet av ytringsfriheten», heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.

Andersen føler at han har vunnet over flere enn Aftenposten:

- Jeg har ikke bare vunnet over Aftenposten, en av Norges største aviser. Jeg føler at jeg også har vunnet over politiet og skattemyndighetene, altså over tre motstandere, sier Morgan Andersen.

- Både politi og skattemyndigheter har gjort alt de kunne for å hjelpe Aftenposten. Det er en mye større seier for meg enn folk kan forestille seg.

- Forklar nærmere?

- Fordi Aftenposten har fått saksdokumenter fra politiet hele tiden, og i tillegg har Skatt Øst hjulpet avisen hele veien fram til rettssaken, hevder Andersen.

- Det har vært tøft å kjempe mot alle de tre samtidig, fortsetter han.

Leder for Skattekrim i Skatt Øst, Jan-Egil Kristiansen, sier at etaten er underlagt taushetsplikt.

- Vi er ikke part i saken, og har ingen kommentar til det som er bestemt eller ytterligere utover det, sier Kristiansen til VG.

Politiadvokat Kåre Solvoll i Østfold politidistrikt var ikke tilgjengelig for en kommentar tirsdag ettermiddag.

Morgan Andersen er uansett fornøyd med utfallet av dommen.

- Dommen er i tråd med det vi ønsket. Erstatningen er mindre enn vi krevde, men det var forventet. Pengene har ikke vært det viktigste for meg, sier Andersen.

Kjente ikke til avtale

- Aftenposten tilbød meg 100.000 kroner, men ville ikke beklage. For min del betydde artikkelen tapte oppdrag og jeg fikk problemer med finansieringen av treningssenteret jeg driver. Derfor trengte jeg beklagelse mer enn penger.

Andersen krevde 3,8 milloner kroner i erstatning som følge av økonomisk tap i forbindelse med saken, men avisen ble frikjent på dette punktet.

«Lagmannsretten er kommet frem til at artikkelen 14. desember 2011 inneholdt en rettsstridig ærekrenkelse etter skadeerstatningsloven, men at den øvrige dekningen faller innenfor pressefrihetens vern», heter det i dommen.

«Lagmannsretten finner det ikke sannsynliggjort at Andersen ville hatt et annet inntektsgrunnlag dersom Aftenposten ikke hadde vært for konkluderende med hensyn til Andersens eventuelle befatning med Barsom-saken.»

Morgan Andersen har hele tiden benektet at han kjente til avtalen. Til VG sier han i dag:

- Jeg hadde aldri møtt eller snakket med Barsom. Jeg sluttet nesten et halvt år før denne avtalen ble inngått. Det er slitsomt å forsvare seg mot noe du vet du ikke har gjort, sier Morgan Andersen.

Vil vurdere anke

Aftenpostens advokat Jon Wessel-Aas kommenterer saken slik overfor VG:

- På den ene side er vi skuffet over at lagmannsretten har kommet til et annet resultat enn tingretten, men vi konstaterer samtidig at hans krav på 3,8 mill. kroner er redusert til 100.000 kroner i oppreisning. Dette er samme beløp som Aftenposten i sin tid tilbød som en minnelig ordning før det ble rettssak.

- Hva kan du si om dommen?

- Selv om vi ikke er enig i resultatet, er det en grundig dom. Vi må gå like nøye gjennom den før Aftenposten avgjør ankespørsmålet, sier Wessel-Aas.

Han bestrider ikke at Morgan Andersen ble ærekrenket i det ene oppslaget som avisen er domfelt for.

- Men spørsmålet er om Aftenpostens dekning av denne saken samlet sett utgjør en rettsstridig ærekrenkelse.

Morgan Andersen fikk i 2008 en betinget dom i Mikel-saken. Denne er nå ute av verden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder