FOTBALLPRESIDENTEN: Oslo fotballkrets utelukker ikke å kaste Terje Svendsen under fotballtinget til våren. Foto: NTB Scanpix

Oslo fotballkrets vil kaste fotballpresident Terje Svendsen

Oslo fotballkrets maner til kvinnekamp og ønsker å kaste
fotballpresident Terje Svendsen til våren.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Eksterne lenker

Oslo fotballkrets styreprotokoll

En tydelig oppfordring om dette er oversendt valgkomiteen i NFF foran fotballtinget i starten av mars. Der kan Terje Svendsen bli tvunget til å gå av etter bare to år som øverste leder for norsk fotball.

Kvinnefotball og økonomi er bakteppe når en av landets største fotballkretser nå rasler med sablene. For i Oslo aksepterer man ikke lenger at herrespillerne stikker av med brorparten av pengene fra medieavtalen, fordi de selv genererer mest penger.

– Vi aksepterer ikke premisset som mange – dagens NFF-styre inkludert – legger til grunn: At markedet skal styre utviklingen. Det stopper jevnt og trutt en viktig debatt, sier kretsleder i Oslo, Kenneth B. Eriksen, til VG.

VGs kommentator Leif Welhaven karakteriserer det som nå skjer som «et opprør mot gubbeveldet».

Gjerne kvinne

Dagens medieavtale skal ikke reforhandles før om fem år. Først da kan en endring være på plass.

– Men dersom vi skal komme i en posisjon der kvinne- og breddefotballen får en mye større del av mediekaken om fem år, så må vi prate om det allerede nå. Og da må det sitte andre personer i NFF-styret, mener Eriksen.

Debatt: NFF «grunnleggende kvinnediskriminerende»?

Det er et samlet styre i Oslo som ønsker seg en ny fotballpresident. Vedkommende må gjerne være kvinne.

– Er Terje Svendsen for passiv hva gjelder kvinnefotball?

– Vi synes hele NFF som organisasjon er for passiv. Men Svendsen gir ikke alle de rette signalene. Han er med på endringene som kommer, men det går ikke fort nok og det er ikke nok. I tillegg står han inne for den begrensningen som ligger i dagens medieavtale, mener Eriksen.

Fotballpresident Terje Svendsen har ikke svart på VGs telefonhenvendelser, men via kommunikasjonssjef Svein Graff har VG fått en uttalelse oversendt på e-post, hvor det ikke gis noen kommentarer rundt ønsket om Svendsens avgang.

«Forbundsstyrets oppgave er å gjøre prioriteringer på vegne av hele norsk fotball innenfor den totale økonomien vi har til rådighet. For inneværende år overføres 27 millioner kroner til kvinnefotball – et høyere beløp enn land som Sverige, England og Nederland», står det i e-posten.

Kretsleder Eriksen vil ikke bruke ordet opprør om vedtaket i Oslo fotballkrets. Og det er flere positive endringer på gang, understreker han. At spillerne på herrelandslaget nylig valgte å avse penger til fordel for kvinnelige kolleger, er et eksempel på akkurat det.

– Men det er likevel noe grunnleggende som alltid bremser: Det er alltid en pengegreie der gutta stikker av med pengene fordi kvinnene ikke har det samme markedspotensialet. Da støtter ikke markedet kvinnefotballen på samme måte, sier Eriksen.

Fått med deg denne kronikken? NFFs storsatsing på kvinnefotball tilsvarer tre par fotballsko

– Skjev funksjonsfordeling

I forrige uke offentliggjorde Norges idrettsforbund en omfattende undersøkelse som viser en voldsom mannsdominansen på toppen i norske særforbund: Av 805 ansatte i norsk idrett, er 85 prosent av dem med sportslige oppgaver menn. Samtidig er både generalsekretær og president i to av tre særforbund menn.

Kretsene i norsk fotball sitter ifølge Kenneth B. Eriksen på egne undersøkelser som viser at situasjonen ikke er like bekmørk hos dem. Det betyr ikke at alt er rosenrødt:

– Vi har en skjev funksjonsfordeling der kvinner er overrepresentert hva gjelder det å jobbe på dugnad, som kasserer eller sekretærer. De utgjør en for liten andel av dem med toppansvar eller arbeid med det sportslige. Vårt innspill er at det må tas grep. Det må gjøres på både klubb- og kretsnivå. Men det må starte på toppen i NFF, sier Eriksen til VG.

Det har gått mer enn halvannet år siden VG satte søkelyset på åpenhet i norsk fotball. Temaet er også nevnt i det ferske styrevedtaket i Oslo fotballkrets. De ønsker seg en president som «evner å endre kulturen i NFF og leder an i arbeidet for reell åpenhet og forbedret kommunikasjon», heter det.

– Vi vil gå enda lenger enn hva som er gjort til nå. Kulturendringen må fortsette.

– Hva tenker du konkret på?

Etter noen sekunders tenkepause, svarer Eriksen:

– Jeg har ikke noen konkrete punkter her og nå. Men på forrige fotballting kom det inn et forslag om at NFF skulle presse NIF til å åpne regnskapene sine. Det ble justert til et visvas-vedtak som ikke betydde noe. Det var leit. Vi burde heller frontet saken. Men vi må presse oss selv også, ikke bare andre, sier Kenneth B. Eriksen.

NFF: – Ikke fornøyd

I en SMS skriver fotballpresident Terje Svendsen følgende til VG:

– Jeg har respekt for at det kommer meninger og forslag til kandidater før valget av president og styremedlemmer på forbundstinget. Det er en del av demokratiet i fotball-Norge. Jeg ønsker sammen med styret å gjennomføre det arbeidet vi har startet på i tråd med handlingsplanen, og rapportere til fotball-tinget i mars.

I en e-post sendt fra kommunikasjonssjef Svein Graff i NFF skriver også Svendsen dette:

«Forbundsstyret er enig med Oslo Fotballkrets i at det må prioriteres enda mer midler til selve fotballaktiviteten. Derfor har NFF igangsatt et strategiarbeid og hovedformålet er å tydeliggjøre for hele organisasjonen hva som skal være prioriteringene i norsk fotball fremover – også når det gjelder ressurser. Forbundsstyret har gitt administrasjonen i oppgave å finne ytterlige handlingsrom for økte bevilgninger til fotballaktivitet i budsjettet for 2018»

Han forklarer videre at alle fotballkretser har etablert handlingsplaner for å rekruttere flere kvinnelige ledere, trenere, dommere og spillere.

«I det ligger det selvsagt en erkjennelse av at norsk fotball ikke har klart å realisere potensialet vi har på kvinnesiden. Vi er ikke i mål, men vi har flere eksempler på at arbeidet begynner å gi resultater. Vi er ikke fornøyd med kvinneandelen i NFF sentralt, selv om den har økt fra 17 til 22 prosent de to siste årene».

Svendsen påpeker at herreklubbene, gjennom dagens medieavtale, avgir 25 prosent av inntektene til NFF og at det omfordeles til andre grupperinger i norsk fotball, noe han hevder er «rekordhøyt sammenlignet med andre land».

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder