103 HENDELSER: Norges Fotballforbund (NFF) har felt dom i 78 volds- og 25 trusselsaker siden 2010. Dette bildet er fra et arrangement som ikke var i regi av NFF. Foto: Helge Mikalsen

Oslo Idrettskrets med klar beskjed: Fotballvolden må anmeldes

Oslo Idrettskrets vil at fotballvolden i hovedstaden skal havne hos politiet. Nå inviterer de Oslo fotballkrets til samtaler om hvordan det kan bli en realitet.

– Straffeloven slutter ikke der en idrettsarena begynner. Det blir helt feil hvis så alvorlige saker som noen av de VG har avdekket ikke blir politianmeldt, sier styreleder i Oslo Idrettskrets, Sveinung Oftedal.

Nå kaller Idrettskretsen inn Oslo fotballkrets, som altså ikke er det samme som idrettskretsen i samme by, til et møte der de skal diskutere hvordan de kan lage klare retningslinjer for hvilke saker som skal anmeldes. Møtet er satt til 23. oktober.

Bakgrunnen for dette er at VG har kunnet fortelle at Norges Fotballforbund (NFF) har hatt 78 alvorlige voldssaker inne til behandling siden 2010, men at ingen av disse har blitt anmeldt av forbundet. De fleste av disse hendelsene har funnet sted i Oslo.

Vil gjelde alle idretter

– Men bør det ikke være opp til den som blir utsatt for en voldshendelse å bestemme om det skal anmeldes eller ikke?

– Idrettsorganisasjonene er også en berørt part i dette. Hvis dette ikke blir anmeldt, så betyr det at vi aksepterer at sivile voldshandlinger er en del av idretten. Det kan vi ikke gjøre, sier Oftedal i idrettskretsen.

I utgangspunktet er det opp til fotballkretsen selv om de vil anmelde, men Oftedal sier at siden idrettskretsen har et overordnet ansvar for Oslo-idretten, føler de at de kan involvere seg i dette. Retningslinjene de skal utarbeide vil gjelde for alle ulike idretter i hovedstaden.

Det vil i så fall si at mange av de følgende hendelsene ville kunne blitt anmeldt:

NFF Oslo: Kan ikke vedta rutiner

Daglig leder Tore Jarl Bråteng i Oslo fotballkrets bekrefter at fotballkretsen skal møte idrettskretsen for å diskutere voldshendelser. Han sier imidlertid at fotballkretsen ikke på egenhånd kan vedta at de skal gå til anmeldelse av saker.

– Det å innføre en rutine med anmeldelser (i saker hvor fornærmede eller andre i dennes sted selv ikke anmelder) er ikke noe fotballkretsen kan vedta. Dette er et nasjonalt anliggende for særforbundet å ta stilling til, skriver han i en epost.

På oppfølgingsspørsmål om det vil være aktuelt for Oslo fotballkrets å oppmuntre NFF sentralt til å lage rutiner for anmeldelse av volds- og trusselhendelser, skriver Bråteng at kretsen ikke tar stilling til dette før de skal evaluere årets sesong.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder