Kommentar

Har gnidd søvnen ut av øynene nå

Av Leif Welhaven

Terje Svendsen tar selvkritikk for at NFF ikke har tatt grep for å se på eget doms- og sanksjonssystem. Nå skjer nettopp dette. Foto: Trond Solberg

ULLEVAAL (VG) Vekkerklokken ringer høyt på Ullevaal stadion. En omfattende systemendring betyr at ofre for vold og trusler endelig skal tas på alvor.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I Solskjær-losjen på nasjonalarenaen er mannen bak begrepet «Nådeløs åpenhet» brutalt ærlig mot seg selv og sine.

NFF (Norges Fotballforbund) har rett og slett latt sitt eget doms- og sanksjonssystem skure og gå. President Terje Svendsen er lei seg for at de ikke så svakhetene før VG satte fokus på voldsproblematikk.

Men etter at han for en måned siden offentlig erkjente at organisasjonen har sovet i timen, står det respekt av hvordan forbundet nå våkent og utvetydig lover å ta tak.

les også

NFF snur om vold på fotballbanen

Gjennom høsten har det fremstått stadig klarere at noe vil skje med systemet, der det har vært overlatt til offeret om vold og trusler i fotballen skal anmeldes.

Nå er det ikke lenger snakk om ord som at «enkelte saker» burde vært sendt til politiet, men om et overordnet prinsipp som skal på plass om anmeldelser.

Det er ikke helt klart ennå hvordan dette skal skje, og det er forståelig at det må jobbes litt mer med å kna en best mulig praktisk løsning og grenseoppgang.

Men fra et overordnet perspektiv er den politiske programerklæringen av svært stor betydning.

les også

Volden i fotballen: NFF-skandalen vokser

Like viktig som å få faste rutiner rundt politianmeldelser, er det hvordan forbundet mandag varslet en grundig intern systemgjennomgang.

Og det langs en rekke akser.

Forbundets egen rapport avdekker en praksis med store geografiske sprik i håndteringen av voldssaker.

Om du har blitt slått ned i vest kan ha gitt helt andre konsekvenser enn om det hadde skjedd i øst, og slik kan vi åpenbart ikke ha det. Derfor er det så viktig at NFF skal få på plass en helhetlig praksis.

Også selve regelverket er juridisk mangelfullt. Nå skal heldigvis NFF gå gjennom eget lov/regelverk, og ifølge deres egne ord se på hva som er «tilpasset 2020».

les også

NFF-ledelsen kalles inn på teppet av statsråder

Men systemgranskingen går også enda videre enn dette: Regler og rutiner i selvdømmeordningen skal evalueres, og det skal jobbes tett opp mot relevante instanser om forebygging i et bredere samfunnsperspektiv.

Legger vi til at dialogen med politiet skal intensiveres og at det tas initiativ overfor andre deler av idretten, så ser vi nå omsider et forbund med vilje til å ta voldsproblematikken på tilstrekkelig alvor.

Og da er en av de viktigste samfunnsmessige faktorene at fotballen spiller på lag med andre krefter i samfunnet, i stedet for å tviholde på tømmene over eget domene.

les også

Ny NFF-rapport avdekker langt flere voldssaker enn hittil kjent

De siste ti årene kan det ha forekommet hundrevis av voldssaker, som aldri ble rapportert dit de burde internt i fotballens systemer. Og det har vært en lang rekke saker som ikke har fått den strafferettslige konsekvens de burde fått, fordi Fotballforbundet ikke var oppmerksomme på en åpenbar systemsvakhet.

Men med den konsekvensen flomlyset på problemet nå får, vil de neste årene gi oss en helt annen handlekraft overfor et alvorlig samfunnsproblem.

Det er og blir en skandale at Norges Fotballforbund ikke tok tak i dette selv for lang tid siden. Likevel er det grunn til rose NFF for at en gradvis erkjennelse av alvoret nå har resultert i tydelig tale og løfter om handlekraft.

Nå har NFF endelig våknet!

Mer om

  1. Fotballvold

Flere artikler

  1. NFF tar affære om vold på fotballbanen

  2. NFF har ikke anmeldt én eneste av 78 voldssaker: – Hva slags signal sender det?

  3. Vold i fotballen: Feil på alle fronter

  4. Kampen mot fotballvolden: Berget fra blunder

  5. Fotballforbundet setter ned arbeidsgruppe mot vold: – Savner at NFF er mer tydelige

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder