PRESSET: Yngve Hallén opplever nå at flere Tippeliga-klubber går ut og sier at han ikke bør fortsette som fotballpresident. Selv stoler 47-åringen på at valgkomitéen gjør en grundig jobb før Forbundstinget i mars. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Tippeliga-opprør mot Hallén

VIF-leder mener presidenten burde gått i 2011

Sarp-leder mener tabbekvoten er brukt opp

Odd-leder vil granske valgkomitéens habilitet

Vålerenga-leder Stig-Ove Sandnes mener tiden er overmoden for at Yngve Hallén takker for seg som fotballpresident. Han får støtte fra både Stabæk- og Sarpsborg-ledelsen.

Morten Stokstad
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Samtidig ønsker Odds daglige leder Einar Håndlykken at et eksternt advokatselskap tar en grundig vurdering av valgkomiteens leder Marianne Brynildsens habilitet. 15. januar offentliggjør valgkomiteen sin innstilling på hvem som skal styre norsk fotball de neste årene.

Les også: Hallén: Flaut å være en del av FIFA-systemet

Mener Hallén bør gå av

Yngve Hallén har offentlig gått ut og sagt at han ønsker å bli valgt som president for to nye år på Forbundstinget i mars neste år, men Sandnes mener 47-åringen for lengst er på overtid etter snart seks år i stolen.

KRITISK: Vålerengas daglige leder Stig-Ove Sandnes mener Yngve Hallén ikke bør bli gjenvalgt som ny fotballpresident i mars neste år. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

– Spør du meg personlig, så har jeg siden 2011 ment at Hallén burde gå av. Måten han behandlet kvinnelige styremedlemmer på den gangen var så dramatisk at det burde ha fått konsekvenser, sier Vålerenga-sjefen til VG.

– Hva mener du med det?

– Jeg ønsker ikke å utdype noe mer rundt dette, dette er mitt personlige syn som jeg sto midt oppe i høsten 2011, svarer Sandnes, og tenker på saken der styremedlemmene Hege Jørgensen og Hege Leirfall trakk seg på grunn av samarbeidsproblemer med Hallén.

– Dette er jo en gammel sak. Det har vært flere Forbundsting og valg siden den gang, sier Yngve Hallén, som lar det være opp til valgkomiteen og tinget i mars 2016 på å avgjøre hans kandidatur.

Les også: Trekker seg i protest mot Hallén

– Er avhengig av omdømmet

Styreleder Cato Haug i Sarpsborg 08 mener også at fotballpresidentens tabbekvote er brukt opp.

– Jeg støttet Yngve sist, men jeg syns tiden er inne for å gjøre en endring. En frivillig organisasjon er ekstremt avhengig av omdømmet. Det har man ikke klart å ivareta. Det har vært for mange negative saker med blant annet sparkingen av Drillo, personalbehandlingen av Dilling, styremedlemmene som gikk og den forrige medieavtalen. Jeg syns heller ikke behandlingen av FIFA- og Blatter-saken står til karakteren 6, sier Haug.

– Jeg syns det er rart hvis man ikke klarer å finne frem til en eller to motkandidater til Hallén. Det er måten man kan få målt vedkommendes kandidatur på. Og jeg syns det er uheldig at presidenten går ut og proklamerer sitt eget kandidatur. Det har vært for mange saker som man kan sette fingeren på. Jobben til både presidenten og generalsekretæren må evalueres, sier Stabæks daglige leder Lars Hjorth.

Les også: Hallén beklaget Drillo-bråket

Reagerte på Halléns uttalelse

Sandnes, som sluttet som assisterende generalsekretær i NFF to måneder før Hallén ble valgt til president første gang i 2010, reagerte på måten han relanserte sitt kandidatur på i Dagbladet 2. september.

– Jeg kan bekrefte at jeg har en god dialog med Marianne (Brynildsen, leder for NFFs valgkomité), og at jeg har gjort det klart for henne at jeg ønsker å fortsette å gjøre en jobb for norsk fotball, sa fotballpresidenten til Dagbladet.

– Jeg er overrasket over hvordan Hallén la dette frem. Det virket nesten som at det var avklart med lederen av valgkomiteen, Marianne Brynildsen, om at han tar to år til som president. Jeg syns det er spesielt, og at det ser ut til at Yngve Hallén og lederen av valgkomiteen har levert en konklusjon før den demokratiske prosessen i valgkomiteen har startet. Fristen for å melde inn kandidater til valgkomiteen fra organisasjonen har nettopp gått ut. Det er viktig med en åpen prosess slik at ulike grupperinger får komme med innspill til valgkomiteen – og ikke minst gjøre en evaluering av det sittende styret og presidenten – før en samlet valgkomité leverer sin innstilling til Forbundstinget i mars neste år. Dette mener jeg fotballorganisasjonen fortjener, sier Sandnes.

Hallén har tillit til valgkomiteen

– Det eneste jeg svarte Dagbladet på var at jeg hadde gitt en tilbakemelding til valgkomiteen der jeg stilte meg disponibel til en ny periode. Det hadde jeg en grei samtale med Marianne Brynildsen om. Jeg er enig i at det må være en demokratisk prosess, men det ville sett veldig underlig ut hvis jeg ikke ville ha fortalt hva jeg har svart valgkomiteen. Det er viktig å være åpen om slikt. Marianne har overhodet ikke lovt meg noe som helst, annet enn at vi skal holde dialogen, sier Yngve Hallén.

– Hvorfor bør du lede norsk fotball videre?

– Hvis jeg blir innstilt av valgkomiteen, så bør jeg det. Jeg har stor tillit til valgkomiteen i Norges Fotballforbund. Den er bredt sammensatt, og det er de som skal samle informasjon før de kommer med sin innstilling til et nytt styre i NFF.

– Føler du selv at du har gjort deg fortjent til en ny periode?

– Jeg skal ikke dømme over det. Jeg har stor tillit til at tinget avgjør det på en best mulig måte, svarer Hallén.

Setter spørsmålstegn ved valgkomiteens habilitet

Valgkomiteens leder Marianne Brynildsen ønsker ikke å si noe om hvorvidt presidenten tok seg unormale friheter ved å lansere sitt kandidatur dagen etter at fristen for å gi innspill på kandidater gikk ut.

– Valgkomiteen kommenterer ikke forslag på kandidater til ulike verv. Valgkomiteen konstaterer at presidenten har bekreftet sitt kandidatur i media, sier Brynildsen.

Stig-Ove Sandnes stiller også spørsmålstegn til at Marianne Brynildsen innehar styreverv i Norges Fotballforbunds datterselskaper, samtidig som hun er leder av valgkomiteen.

– Det åpner for at det stilles spørsmålstegn ved Brynildsens habilitet. Det er uheldig.

– Mener du at en leder av valgkomiteen ikke samtidig kan sitte i organisasjonens datterselskaper?

– Det skal ikke jeg ta stilling til. Det er Forbundstinget som har valgt valgkomiteen. Men når hun blir plassert inn i et sentralt verv av fotballpresidenten og Forbundsstyret, så gis det grunnlag for å stille spørsmål. Og når det stilles spørsmål så reises det tvil om habilitet og hvor åpent dette egentlig er. Bare det i seg selv er uheldig.

– Er dette noe det har blitt snakket mye om blant ledelsen i toppklubbene?

– Mye er å overdrive, men mange er opptatt av at det skal være åpne demokratiske prosesser som kjøres uten at det kan stilles spørsmålstegn ved habilitet eller andre forhold eller motiv som ligger bak. Det er spesielt viktig for en leder av en valgkomité å unngå at det blir reist slike spørsmål. Det gjør noe med troverdigheten, svarer Sandnes.

Ønsker ekstern vurdering av habiliteten

Tidligere denne måneden uttalte idrettsadvokat Gunnar Martin Kjenner til fotballmagasinet Josimar at han «heller mot at Brynildsen er inhabil» når hun både sitter i styret i NFF-selskaper og samtidig skal innstille en ny fotballpresident.

Odds daglige leder ønsker seg en ekstern vurdering av hvorvidt valgkomiteens leder er inhabil eller ikke.

– For å unngå tvil bør man hente inn en ekstern vurdering. Det er idiotisk å velge en leder der det kan stilles spørsmålstegn i etterkant av et valg. Vi må få avklart dette nå. Det tar 14 dager fra man setter ut et slikt oppdrag til at et advokatkontor kan ha en konklusjon på det, sier Håndlykken.

– Jeg føler ikke at det blir riktig å vurdere min rolle. Det får det bli opp til andre å si noe om, sier Brynildsen.

– Virker som en veldig rar prosess

VIF-lederen går langt i å antyde at løpet er kjørt for eventuelle motkandidater til Hallén.

– Hvis Hallén har «bestemt» seg for å ta to nye år, og det er « avklart», da har ikke engang valgkomiteen vurdert saken. Det er valgkomiteens seks medlemmer som skal innstille på et nytt styre, og det er klubbene på tinget som skal velge ny president og nytt styre. Det kan ikke være sånn at komitélederen har «godkjent» Yngve – som igjen har sagt «ja». Det virker som en veldig rar prosess, sier Sandnes.

– Mener du at norsk fotball hadde vært tjent med en annen leder enn Yngve Hallén?

– Yngve Hallén har i mars neste år vært president i seks år og han har utrettet mye bra, men det har også vært ganske mange tunge og vanskelige saker i denne perioden der presidenten ikke har kommet bra ut. Seks år er lang tid for en fotballpresident, så det må være legitimt å kunne forvente at valgkomiteen får kjøre en god demokratisk prosess rundt presidentvalget og styrevalget.

– Det finnes mange kandidater til vervet som fotballpresident, men du finner sannsynligvis ikke en seriøst utfordrerkandidat når Yngve Hallén har sagt at han tar gjenvalg og har en god dialog med Marianne Brynildsen. Prosessen rundt dette har ikke vært god. Hallén hadde gjort lurt av å gjøre ting mer åpent. Nå har han i gåseøyne «kuppet» valgkomiteen. Så lenge Yngve Hallén vet at han er omdiskutert i deler av organisasjonen, så blir dette en rar prosess. Det kan godt hende at det beste er at Yngve Hallén skal ta to nye år, men jeg syns ikke denne prosessen har vært bra for det norske fotballdemokratiet, sier Stig-Ove Sandnes.

– Valgkomiteen vil nå intervjue aktuelle kandidater og ha møter med interesseorganisasjonene. Valgkomiteen legger fram sin innstilling medio januar 2016. Valgkomiteen har en arbeidsform som består i at vi har samtaler med medlemmer av forbundsstyret, med lederne av DF-02, Norsk Toppfotball og Serieforeningen for kvinner (SKF) og vi er også på møter hos de samme organisasjonene der vi informerer om vårt arbeid. Dette er en toårig prosess. Cirka et år før tingperioden går ut, sender vi ut brev til hele organisasjonen og ber om å få innspill på kandidater, opplyser Marianne Brynildsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder