HOVEDSTADEN TOPPER: Lag fra Oslo fotballkrets står for 39 totalt 103 volds- og trusselhendelser som har ført til dom i NFF siden 2010. Foto: Fredrik Solstad

Stor VG-oversikt: Mer vold og trusler i Oslo-fotballen enn noe annet sted i landet

Oslo er fotballkretsen med desidert flest alvorlige volds- og trusselhendelser siden 2010. For én klubb ble det så ille at de valgte å melde seg ut av Oslo fotballkrets og heller kjøre til Østfold for å spille bortekampene sine.

Det viser en omfattende VG-gjennomgang av alle 103 volds- og trusselhendelser Norges Fotballforbund (NFF) sitt doms- og sanksjonsutvalg har dømt noen for siden 2010.

Antall hendelser varierer fra år til år, men konstant for hvert år er at Oslo er kretsen med flest hendelser. Oslo er også på topp når man tar høyde for at hovedstaden har flere fotballag enn noen annen fotballkrets.

Blant de som har opplevd vold på fotballbanen er Sebastian (21). Se hvordan han så ut etter å ha blitt slått ned på banen i denne artikkelen.

les også

Slik så Sebastian (21) ut etter å ha blitt slått ned på fotballbanen

Statistikkene viser bare saker som er ferdig behandlet i NFFs doms- og sanksjonsutvalg. Nyere saker er ikke med i statistikken på grunn av saksbehandlingstid, som for eksempel da en spiller ble slått ned i en 5. divisjonskamp i august.

les også

Spiller slått bevisstløs i 5. divisjonskamp: – Vi var livredde

Skiftet krets etter å ha opplevd vold

En klubb som har fått nok av Oslo-fotballen, er Driv IL fra Ytre Enebakk rett utenfor hovedstaden.

– Det hadde gått fra grov ordbruk og trusler, til sparking, slag og nedskalling, før det til slutt endte med at det kom kniver og slagvåpen på banen, sier Driv-trener Mads Randem til VG.

Randem forteller også om tilskuere som ikke er der for fotballen, men som man får følelsen av at sitter der og venter på et påskudd for å løpe ut på banen og begynne å slåss.

– For min del kunne jeg ikke stå ansvarlig for å sende spillerne mine til steder jeg ikke visste om de var trygge. Derfor ga jeg beskjed til klubben at jeg kom til å slutte hvis vi fortsatte å spille i Oslo Fotballkrets.

Se selv hva de 103 ulike volds- og trusselhendelsene som har blitt meldt inn gjaldt i listen under:

Løsningen ble at medlemsmøte i klubben kom fram til før denne sesongen, var å melde overgang til Østfold Fotballkrets. Dette har TV2 omtalt tidligere.

Etter en halv sesong angrer ikke Randem på det valget.

– Det innebærer en del mer reising, også for de yngste lagene. Men som en forelder sa det: «Jeg kjører gjerne dobbelt så langt for en arena der mitt barn er trygt», sier treneren.

Treneren er også kritisk til hvordan Oslo Fotballkrets har håndtert problemet.

– Jeg har opplevd kretsen som feige og handlingslammet. De vedkjenner nesten ikke at de har et problem, engang.

FIKK NOK: Mads Randem i Driv IL sa at han kom til å slutte som trener hvis klubben fortsatte å spille i Oslo Fotballkrets.

Tror flere voksne kan hjelpe

Daglig leder i Oslo Fotballkrets, Tore Jarl Bråteng, synes det er leit at Driv har opplevd at det er bedre for deres medlemmer å spille fotball i nabokretsen. Han avviser imidlertid at kretsen er handlingslammet.

– Vi tar alle saker alvorlig, og vi behandler alle saker som meldes inn i tråd med gjeldende regler og retningslinjer. Vi synes det er synd dersom en av våre klubber opplever reaksjonene fra kretsen som mangelfulle, skriver Bråteng i en epost til VG.

Bråteng skriver videre at én slik hendelse er én for mye, men understreker samtidig at 4–5 hendelser i sesongen er relativt lite for en krets som hvert år arrangerer rundt 30 000 fotballkamper.

For å få færre volds- og trusselhendelser i Oslo-fotballen må det drives holdningsarbeid i klubbene, tror den daglige lederen i kretsen. I tillegg tror han mye kan gjøres på selve kamparrangementene.

– Erfaring viser at tiltak med kampverter og tilstrekkelig antall voksenpersoner rundt lag og kampene bidrar positivt.

Lav terskel i Vestfold

I Vestfold Fotballkrets, som er den eneste kretsen som er i nærheten av Oslo på statistikken, tror daglig leder Ole-Petter Tufte at kretsens holdning til volds- og trusselhendelser har ført til de høye tallene.

– Vi har helt bevisst en veldig lav terskel for å melde inn denne type saker. Det er den eneste forklaringen jeg kan se på disse tallene, for ellers er det ingenting som tilsier at vi burde ligge høyere enn andre kretser, heller stikk motsatt, sier Tufte til VG.

Det begrunner han med at Vestfold er den fotballkretsen med høyest andel «kvalitetsklubber», det vil si klubber som er sertifisert av NFF for måten de driver på.

– Vi har heller ingen store byer med de problemene som kan oppstå der, som nok forklarer hvorfor Oslo er øverst på denne lista, sier Tufte.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne artikkelen lå det inne en gammel versjon av tabellen "Antall hendelser per 100 lag". I denne tabellen var ikke de to nyeste dommene fra NFFs doms- og sanksjonsutvalg lagt inn, noe som førte til at Vestfold var oppført med 0,9 hendelser per 100 lag, Agder oppført med 0,58 og Buskerud med 0,38. Korrekt er henholdsvis 0,99, 0,66 og 0,44. Rettelsen er gjort 25.09 klokken 09.03.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder