Kommentar

Ingebrigtsen/Hoftun møter RBK i retten: Handler om mye mer enn penger…

Av Leif Welhaven

I 2014 kunngjorde styreleder Ivar Koteng at Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun var klubbens nye trenerduo. Nå blir det oppvask i retten etter at de ble sendt på dør sist sommer. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

TRONDHEIM (VG) Det er avgjørende at rettssaken i Trondheim faktisk blir gjennomført. Det er nemlig ikke bare millioner som er i spill.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Artikkelen er over ett år gammel

Det hadde vært veldig synd om et forlik hadde blitt utfallet av konflikten mellom Rosenborg og trenerduoen som ble sendt på dør 19. juli 2018.

Her er det nemlig behov for å få nødvendige avklaringer om hvordan en fotballtrener er stilt i norsk arbeidsliv.

En trenertilværelse er lite A4 i hverdagen, men hvordan står en treneransettelse seg hva gjelder forholdet mellom rettigheter og plikter hos arbeidsgiver og arbeidstaker?

les også

Koteng skjønner ikke trenerforeningens frykt for RBK-seier

I Munkegata 20 skal viktige spørsmål etter planen drøftes de neste dagene.

Her er noen av kjernepunktene i striden:

1). «HVEM ER SJEFEN»?

Svaret på dette er helt avgjørende for et springende punkt i saken: Var fratredelsesklausulen i Kåre Ingebrigtsens kontrakt gyldig, eller var den ulovlig etter norsk rett?

I kontrakten fantes det altså en bestemmelse om å kunne avslutte avtalen mot en avtalt sum. Det innebærer å avtale seg til et svakere stillingsvern enn det som normalt følger av arbeidsmiljøloven.

Forutsetningen for at noe slikt skal være innenfor, er at det gjelder «virksomhetens øverste leder».

Men er en A-lagstrener egentlig det i en fotballklubb?

Eller må du ha makt og selvstendig ansvar for disposisjoner utover det som følger med trenerjobben?

Og er det én eller flere som kan være øverste leder?

les også

Ingebrigtsen og Hoftun krever kjempesum av RBK

Her står partene langt fra hverandre, og rettens syn kan få store konsekvenser for fremtidens treneravtaler. Ikke nødvendigvis fordi vi får en umiddelbar presedens, men ettersom signalet fra retten vil bli fanget opp og praksis justert. Vil vi for eksempel få kortere trenerkontrakter dersom det ikke er lov til å innta slike klausuler?

Det prinsipielle spørsmålet om treneres stillingsvern er en viktig grunn til at Norsk Fotballtrenerforening har involvert seg tungt i saken, og har levert inn et eget prosess-skrift til retten.

2). AVSKJED ELLER OPPSIGELSE?

Rettsbehandlingen kan bli en form for trappetrinnsbehandling av ulike påstander.

Dersom Ingebrigtsens klausul underkjennes, vil det oppstå kamp om grunnlaget for å avslutte arbeidsforholdet. Det er for eksempel strengere krav for avskjed («grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen») enn oppsigelse, og her er partene uenige om alle trinn på stigen. Hva gjelder Hoftun er det klart at fratredelsesklausulen ikke kan fastholdes, men også her er det duket for strid om grunnlaget for å kvitte seg med ham.

Til tross for at resultatene som ble oppnådd anerkjennes, går Rosenborgs advokat hardt ut mot den tidligere trenerduoen, som beskyldes for å ikke ha innfridd «krav og forventninger» fra styret. Men det skal temmelig mye til for å dokumentere grovt pliktbrudd, og det blir interessant hvordan RBK eventuelt vil underbygge dette.

les også

172 dager på leting: Slik ble Horneland RBK-trener

3). FORMALIA SOM UTEBLE - HVA INNEBÆRER DET?

I sluttinnleggene går de tidligere trenernes advokater til angrep på den formelle håndteringen fra Rosenborgs side, og fra Ingebrigtsens hold hevdes det at RBK har «satt seg ut over helt basale saksbehandlingskrav». Det fremstår tydelig at ikke alt har skjedd helt etter boken, der fravær at et drøftelsesmøte er et av temaene, men betydningen strides partene om.

4). PENGEKRANGELEN

Det er også milevis mellom partene hva gjelder synet på kroner og øre i denne saken, inkludert om det overhodet er grunnlag for erstatning og hvem som skal betale hvem sine saksomkostninger.

les også

Kilder til VG: Rosenborg betaler drøyt tre millioner for trener-duoen

Summa summarum står vi overfor interessante dager i retten, både hva gjelder den konkrete saken og hva gjelder selve trenerrollen.

Vi må naturligvis høre partene utdype sine anførsler før det er mulig å gjøre seg opp en mening, men det skal bli særskilt interessant hvordan Rosenborg-siden vil begrunne at en A-lagstrener også er «virksomhetens øverste leder».

Inntil videre fremstår den påstanden temmelig søkt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder