TAS PÅ ALVOR? Her er straffen for å tape i oppvarmingskonkurransene på trening. Lisa-Marie Karlseng Utland måtte ned på alle fire og krabbe rundt sine kolleger etter å ha tapt i «gris». Foto: Jostein Magnussen VG

Kronikk: NFFs storsatsing på kvinnefotball tilsvarer tre par fotballsko

I en kronikk i VG 11. august forsvarer fotballpresident Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedt NFFs satsing på kvinnefotball. Kronikken bærer dessverre preg av at det er lang avstand fra virkeligheten ute i Fotball-Norge, til de smakfulle sjefskontorene på Ullevaal, skriver sportslig leder i Stabæk Fotball Kvinner, Richard Jansen.

Artikkelen er over to år gammel

De to fremste lederne i norsk fotball trekker frem en rekke «bevis» på at NFF virkelig satser på jentene. La oss se nærmere på noen av punktene på skrytelisten.

1. I NFF Kvalitetsklubb står krav til trenerkompetanse, sportsplan og trenerveiledere sentralt.

Kompetansekrav til trenerne i Toppserien har vært nedfelt i lisenskravene i årevis. Dette er «yesterdays news». Utfordringen er at det er så dyrt/vanskelig å komme inn på NFFs trenerkurs at kvinnetrenerne er grovt underrepresentert.

2. NFF satser betydelig på trenerutdanning og trenerutvikling med nye reviderte kurs – eksempelvis Grasrottreneren som er et samarbeid med Norsk Tipping.

Det er toppfotballen på klubbsiden hos kvinnene som trenger et løft. De trenes ikke av Grasrottrenere. Norsk Tipping har forresten kuttet all øremerket sponsing til kvinnefotballen i Norge.

3. Det som er et faktum, er at NFF fra 2017 har gitt alle 12 klubbene i Toppserien for kvinner øremerkede midler til å ansette spillerutviklere.

NFF har for 2017 bevilget 6 millioner til Toppspillerutvikler i alle Toppserieklubbene.

1, 5 million er friske midler. 4,5 millioner er skaffet gjennom å kutte i andre overføringer til Toppserieklubbene (treningsleiren på La Mange er borte, reisestøtten er kuttet betydelig, midlene til Champions League forberedelser og premiepengene er redusert med 1/3). I NFFs handlingsplan som ble vedtatt i 2016 er det tre prioriterte områder; Kvinnefotball, Spillerutvikling og Kvalitetsklubb. Den økte satsingen på Toppklubb kvinner er altså på totalt på 1,5 millioner – det tilsvarer mindre enn tre par fotballsko per spiller i Toppserien per år.

En økning på 1,5 millioner er heller ikke nok til å veie opp for kuttene i støtten som daværende president Yngve Hallén tvang gjennom i 2010. Til sammenligning bruker toppklubbene på herresiden nå over 50 millioner på Toppspillerutviklere for gutter. Dette betales av Norsk Toppfotball (NTF) og ikke av NFF. Men det vet jo ikke Kamilla på 14 år som opplever at guttene i klubben hennes har bedre trenere, gunstigere treningstider, nyere utstyr og får være med på kulere cuper i skoleferien – enn jentene. Kamilla kjøper dessuten fotballskoene sine selv.

4. NFF har gjennom kretsene ansatt 18 spillerutviklere som jobber likt ut mot begge kjønn.

Dette er positivt feil. I et par kretser jobber spillerutviklerne mest med jentene. I de øvrige kretsene er det guttene som er prioritert. Det er bare å telle antall tiltak og antall spillere som er omfattet, så ser en at utsagnet er feil. Et eksempel er NFF-Telemark. 43 % av de registrerte spillerne i Telemark er kvinner/jenter.

På guttesiden har de sonetreninger for 13 åringer i Grenland Nord, Grenland Syd og Øvre Telemark. NFF-Telemark har kretslag for G14, G15 og G16. G15 og G16 har to treninger i uken. Telemark har ikke sonetiltak for jenter. De har ett J14 og ett J16 kretslag. De trener én gang i uken. Det er kanskje ikke så rart at jenter fra Fossum (Skien), melder seg på talenttreningene til Stabæk? Kanskje heller ikke merkelig at kvinner fra Telemark glimrer med sitt fravær på A-landslaget.

5. Indirekte finansierer klubbene i Eliteserien klubbene i Toppserien, fordi det frem til nå ikke har vært betalingsvilje for medierettighetene til Toppserien.

NFF er en medlemsorganisasjon som skal arbeide til beste for alle medlemmene (klubbene). Klubbene som driver med kvinnefotball er fullverdige medlemmer på linje med rene herreklubber som Rosenborg, Strømsgodset og Brann – på papiret. Det er riktig at betalingsviljen så langt for Toppserien har vært nærmest ikke-eksisterende.

Det er også slik at de pengene Fotball Media får for TV-rettighetene til Toppserien og Kvinnelandslaget, fordeles mellom NFF og NTF. NFF vil ikke la Toppserieklubbene forsøke å selge for eksempel ligasponsorat for Toppserien. Det skal NFF gjøre selv – og det har de ikke klart. Kanskje er produktet ikke salgbart? Kanskje er selgerne for dårlig? Kanskje prøver en ikke nok? Kanskje har de ikke tid?

Skal vi legge argumentasjonen til NFF til grunn, så subsidierer Eliteserien det meste av norsk fotball. Men det er bare når det gjelder kvinner ordet «subsidiering» brukes. Satt på spissen er det Rosenborg, Brann, Vålerenga og A-landslaget menn som subsidierer resten av norsk fotball, siden det er disse lagene som genererer flest TV-seere og således er mest interessante for dem som kjøper TV-rettighetene.

Skulle NFF (Fotball Media), klare å selge Toppserien for 400 millioner (som et tankeeksperiment), så ville de pengene med dagens avtale mellom NFF og NTF, gitt følgende fordeling: 100 millioner til NFF, 300 millioner til NTF og 0 (null) til Serieforeningen for kvinnefotball. Kanskje ikke så rart at betalingsviljen er lav.

Hvem har lyst til å bruke masse penger på TV-rettighetene til Toppserien, når 75 % av pengene ville gått til kvinnefiendtlige klubber som Brann, Odd og Rosenborg (+ de andre klubbene i NTF) – slik at de kan finansiere enda flere tiltak for gutter? Hadde NFF vært et aksjeselskap styrt utelukkende etter bedriftsøkonomiske prinsipper, burde Eliteserien bestått av tre lag – samt A-landslaget for menn. Selv om de snart er bak Legoland på FIFA-rankingen og i sin tid klarte å bli slått av et fylke i Vest-Tyskland i et VM-kval, har de utrolig nok kommersiell verdi.

Min påstand er at NFF ikke satser på jentene. NFF klarer ikke engang å gjøre noe med symbolsakene – som om ikke annet kunne skapt en illusjon om vilje til likestilling.

Etter 7–8 år som frivillig leder i en toppklubb på kvinnesiden er det bare å fastslå at norsk fotball, etter min mening, er grunnleggende kvinnediskriminerende. Dette gjelder i klubber, kretser og i NFF. Ny eksempler skapes hver bidige dag – året rundt. For meg er det ikke interessant hvor mye England, Tyskland, Frankrike eller Italia overfører fra sine forbund til kvinneklubbene. De landene har en fantasiøkonomi i forhold til norsk fotball og toppklubbene på herresiden satser også på kvinnefotball.

Når du selger Pogba for 970 millioner trenger du ikke et tilskudd for å ansette en Toppspillerutvikler til med 400.000 i årslønn til kvinnelaget. For meg er det hverdagen i klubbene i Norge som er interessant. Det er bunnlinjen i Toppserieklubbene som er betyr noe – ikke hvor pengene kommer fra.

Det er på tide å gjøre noe, gutter! Fotballtinget har vedtatt en handlingsplan og Forbundsstyret leverer ikke. Vi trenger handling – ikke enda en festtale.

Richard JansenSportslig LederStabæk Fotball Kvinner

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder