Upubliserte TV 2-intervjuer kaster nytt lys over «Gunnarsson-saken»

Tidligere NFF-leder: – Gir seg selv at vi kunne vurdert dette annerledes

SENTRAL I GUNNARSSON-SAKEN: Fotballagent Jim Solbakken var vitne under rettssaken mot fire norske fotballedere. Samtlige ble frifunnet. Her er han før en Cardiff-kamp i november 2011. Foto: Chris Fairweather/huw Evans Agency , NTB scanpix

Politiet reagerer på ukjente Jim Solbakken-intervjuer

Politiet vil vurdere hvorvidt fotballagent Jim Solbakken kan ha avgitt falsk forklaring i retten etter å ha fått referert to upubliserte intervjuer gjort med TV 2.

 • Anders K. Christiansen
 • Ole Kristian Strøm

Artikkelen er over fire år gammel

Intervjuene ble gjort i forbindelse med den såkalte «overgangssaken», der fire fotballedere i Stabæk og Vålerenga ble frifunnet i retten i etterkant av Veigar Pall Gunnarssons overgang mellom de to klubbene.

FIFA: – Solbakken fikk bot

TV 2 valgte ikke å publisere de to kontroversielle intervjuene. Men i det siste nummeret av bladet Josimar, er de likevel gjengitt.

Etter det VG erfarer vurderer TV 2 å publisere intervjuene på grunn av den nye interessen rundt saken.

I intervjuene kommer Solbakken – landets mest profilerte fotballagent – med uttalelser som tilsynelatende står i kontrast til hva som ble sagt under ed i retten.

Solbakken representerte Stengel helt siden fotballtalentet var 13 år gammel. Ifølge Josimar skal han også ha hatt flere roller som mellommann i samtalene mellom Stabæk, Vålerenga og Nancy.

Intervjuene

Det første TV 2-intervjuet ble gjort over telefon i 13-tiden den 12. oktober i 2012. VG har sett et utdrag der Solbakken sier at «Herman Stengel skal ikke gå til Vålerenga uansett, han».

Så du denne? Slik reagerte Gunnarsson på frifinnelsen

Én time senere ringte Solbakken en annen TV 2-journalist, som også dekket saken. Temaet var en opsjon Vålerenga angivelig hadde sikret seg på Stabæk-talentet Herman Stengel.

I metoderapporten TV 2 selv har sendt inn til SKUP, i jakten på en pressepris, hevder kanalen at intervjuet var «on record».

Josimar gjengir intervjuet slik:

TV 2: – Men dette er jo en del av en større avtale – nemlig Veigar-overgangen. Uten den så hadde ikke dette skjedd. Stengel ville ikke blitt involvert. Stabæk ønsker jo å bli sittende igjen med mest mulig penger. Den ser jo du og?».

Solbakken: – Klart jeg ser det. Jeg ser dette som én taper, og det er Nancy».

TV 2: – Men opsjonen er vel laget på grunn av at de ønsker å få ned salgssummen på Gunnarsson mest mulig?

Solbakken: – Jo.

I retten fortalte derimot Solbakken at det tidlig ble bestemt at Stengel skulle til Vålerenga.

«Han hadde kommet til å spille for Vålerenga med eller uten opsjonsavtale» sa agenten.

VG LIVE: Utdrag fra Solbakkens forklaring i retten

GÅR GUNNARSSON-SAKEN I SØMMENE: Her er forsiden på siste nummer av Josimar. Foto: Faksimile, Josimar ,

Fatter interesse

Politiet mente i motsetning til de tiltalte at det var en kobling mellom Stengel- og Gunnarsson-overgangene. Og at årsaken var behovet for å få ned prisen på Gunnarsson. Det ville gjøre at Stabæk måtte betale langt mindre til islendingens forrige klubb, Nancy, som hadde krav på halvparten av overgangssummen.

Les også: – Tomme trusler fra Solbakken

Tingretten fant ikke koblingen bevist.

Nå bekrefter både aktor Morten Stene og tidligere leder av påtalenemda i NFF, Egil André Berglund, overfor VG at de gjerne skulle sittet på de hittil ukjente Solbakken-sitatene til TV 2 mens saken pågikk.

– Min oppfatning er at det som står på trykk i Josimar bygger bedre oppunder tiltalen enn hva Solbakken sa i retten. Men hvordan det kunne påvirket utfallet, blir bare spekulasjoner. Det ville vært et enkeltstående bevis som hadde blitt vurdert opp mot alt annet, sier Morten Stene.

– Du skulle gjerne hatt disse opplysningene tidligere?

– Ja, selvfølgelig. Det ville vært en interessant opplysning å få under hovedforhandlingen.

Politiadvokaten understreker at terskelen for gjenopptakelse er høy, og tror ikke dette vil skje.

– Vil dere vurdere hvorvidt Solbakken avga falsk forklaring i retten?

AKTOR: Politiadvokat Morten Stene. Foto: Espen Braata , VG

– Det er en mulighet som må vurderes. Jeg skal se nærmere på Josimar, og prate med de andre som har jobbet med saken. Spørsmålet handler blant annet om bevisvurderingen rundt dette (som står i Josimar, red. anm.), og den totale ressursbruken til politiet og det faktum at forholdet ligger litt tilbake i tid. Men om det har blitt avgitt en falsk forklaring for retten, er det et alvorlig straffbart
forhold, sier Stene til VG.

Påtalenemda i NFF hadde innstilt på straff av de fire fotballederne. Da saken ble tapt i tingretten, så nemda seg nødt til å trekke sin anmeldelse til doms- og sanksjonsutvalget.

– Det gir seg selv at vi kunne vurdert dette annerledes dersom det fremkom nye opplysninger som retten ikke hadde vurdert i dommen, sier Egil André Berglund – som selv er jurist.

Reagerer på TV 2-lekkasje

Han understreker at han ikke lenger er leder for påtalenemnda, og at han nå uttaler seg som privatperson. Berglund tar også forbehold om at Solbakken er korrekt sitert.

– Dersom Solbakken er riktig referert, oppfatter jeg det som en bekreftelse fra ham på det nemnda konkluderte med, sier Berglund.

Etter det VG har grunn til å tro, ville påtalenemda i NFF vurdert å gå videre med saken dersom TV 2 hadde publisert intervjuene, selv like etter at tingretten hadde falt ned på frikjennelse. Men idet saken ikke ble anket, kastet man kortene.

Jim Solbakken er på reise, og lar advokat Erik Flågan svare på VGs henvendelse.

«Jim Solbakken løy ikke i retten. Dette understøttes av en betydelig mengde, klare bevismidler som ble fremlagt gjennom en omfattende etterforskning, der politiet snudde hver stein i saken, og en påfølgende, grundig rettsbehandling, som endte med full frifinnelse av de tiltalte fotballlederne. Josimars artikkel gjengir en betenkelig sammenblanding av gammelt oppgulp og konstruerte, feiltolkede fakta, og danner nå hovedpremisset for at tidligere aktører i saken åpenbart kan uttale seg mot bedre vitende» skriver Flågan.

TIDLIGERE PÅTALENEMD-LEDER: Egil André Berglund. Foto: Erlend Aas , NTB scanpix

Solbakken-advokat Flågan reagerer på at samtalene har lekket ut.

«Hovedpoenget i artikkelen (Josimar) er basert på en påstått bekreftelse av et mildt sagt uklart premiss, i en løs telefonsamtale med Jim Solbakken som ble tatt opp i skjul av TV2. Vi stusser ikke så rent lite over det faktum at TV2 først foretar skjulte opptak av telefonsamtaler med en kilde, for så å vurdere at premissene ved dette kildematerialet ikke var tilstrekkelig klargjort, og følgelig ikke kunne publiseres som et intervju i 2011. At TV2 fire år senere likevel ukritisk velger å utlevere sitt upubliserte kildemateriale til researchformål for en konkurrerende redaksjon, uten engang å informere kilden, burde få noen og enhver til å stille spørsmål ved TV2s presseetiske terskel», skriver han i en SMS.

VG har stilt en rekke spørsmål om saken til sportssjef Vegard Jansen Hagen i TV 2.

– Vi kommenterer ikke interne redaksjonelle avgjørelser utover det som allerede har kommet frem, sier Jansen Hagen.

Saksøker staten

Stabæk har saksøkt Staten for 9,8 millioner kroner i etterkant av overgangssaken.

Fotballklubben mener de har lidd store økonomiske tap etter anklagen om at de trikset for å slippe å betale Nancy en millionsum. Saken er berammet i slutten av april.

Etter hva VG forstår kommer ikke de nye TV 2-intervjuene til å bli noe sentralt tema i saken, siden den ene og alene omhandler størrelsen på Stabæks angivelige økonomisk tap.

Regjeringsadvokat Arne Johan Dahl vil ikke kommentere hverken dette eller saken som sådan overfor VG.

Stabæk-sjefens advokat: - Får ledende spørsmål

Inge André Olsens advokat Ole Petter Drevland avviser «intervjuene» med Jim Solbakken som «telefonsamtaler» og mener at agenten har blitt stilt ledende spørsmål av TV 2.

ADVOKAT: Ole Petter Drevland (bildet) forsvarte Inge Andre Olsen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Dette er uformelle samtaler på telefon. At det blir tatt opp, er spesielt. Derfor burde det ikke ha vært brukt rent prinsipielt, sier advokaten til VG.

– Men hvorfor svarer Jim Solbakken det han gjør?

– Dette skjer på et tidspunkt da det hagler med grove beskyldninger. Og han blir stilt åpenbart ledende spørsmål, der TV 2 ønsker et konkret svar. Hvilken vekt har dette, spør Ole Petter Drevland.

– Dette er ingen fri forklaring. Man ønsker et bestemt svar.

– Men hvorfor svarer Solbakken likevel slik?

– Jeg vet ikke hva han har tenkt, men det er åpenbart i strid med sakens faktum. Jeg forutsetter også at det han sier i retten, under ansvar, er sant, i motsetning til det han sier i en stresset situasjon til en TV 2-journalist – i en uformell samtale.

Så du denne? NFF tilbakeviser Jim Solbakkens «Parr-forklaring»

Drevland understreker at både far og sønn Stengel i retten bekreftet at de kjente til Vålerenga-interessen, og at det var et interessant alternativ for dem.

– Denne saken fikk ekstremt bred dekning både under etterforskningen og i en lang rettssak i tingretten. Til og med påtalemyndigheten la til grunn at det var to uavhengige avtaler, mener Ole Petter Drevland.

– Men Solbakken bekrefter i TV 2-opptaket at det var sammenheng mellom dem?

– Det kan ikke han vite noe om, for Jim Solbakken var ikke til stede da de forhandlet. Det var bare Truls Haakonsen, Martin Andresen og Inge André Olsen. Bevisene viste at dette var to uavhengige avtaler. Først diskuterte de Stengel, så Gunnarsson. Dette trakk til og med aktor fram i sin avsluttende prosedyre.

Inge André Olsens advokat viser til at det er en rettskraftig dom i denne saken.

– Slik saken ble belyst, fikk den et riktig resultat, mener Drevland.

Les også

 1. Fotballagenten snakker ut: Jim Solbakken: – Jeg forstår at spørsmålene kommer

  ULLEVAAL (VG) Jim Solbakken (42) anklages for rolleblanding etter å ha fulgt Ole Gunnar Solskjær som en skygge gjennom…
 2. Siem vil endre agent-reglene

  Kjetil Siem i Norges Fotballforbund vil foreslå endrede regler for agentvirksomhet i Norge.
 3. Parr: - Det ble signert en kontrakt med Jim Solbakken som aldri ble levert NFF

  I cirka ett år skal Jonathan Parr ha trodd at han hadde en skriftlig agentavtale med Jim Solbakken.
 4. FIFA: - Solbakken fikk bot

  FIFA slår nå hull på Jim Solbakkens (42) forsvar om at han aldri har gjort noe galt i sin jobb som fotballagent.
 5. Parr skuffet over Solbakkens uttalelser

  Jonathan Parr (26) reagerer på Jim Solbakkens uttalelser om…
 6. NFF tilbakeviser Jim Solbakkens «Parr-forklaring»

  Fotballagent Jim Solbakken (42) hevder at en skriftlig agentavtale først er gyldig om den er sendt inn og stemplet av…
 7. Josimar: – Tomme trusler om søksmål fra Jim Solbakken

  Agent Jim Solbakken varslet søksmål mot Josimar for 464 dager siden. Fotballbladet tror ikke det kommer noe denne gangen…
 8. Flod om påstått Solbakken-betaling: Ikke en agents jobb

  Per Flod, leder for agentforeningen, sier det ikke er fotballagenters jobb å betale for at landslagsrepresentanter skal…
 9. - Jim Solbakken er kjempefornøyd

  Gjennom tre måneder har Jim Solbakken blitt beskyldt for regelstridig agentvirksomhet.
 10. Politiet reagerer på ukjente Jim Solbakken-intervjuer

  Politiet vil vurdere hvorvidt fotballagent Jim Solbakken kan ha avgitt falsk forklaring i retten etter å ha fått…
 11. FIFA oppretter ikke sak mot Solbakken

  FIFAs disiplinærkomite har kommet frem til at det ikke er grunnlag for å åpne sak mot fotballagent Jim Solbakken.

Mer om

 1. Jim Solbakken
 2. TV 2
 3. Norges Fotballforbund (NFF)
 4. Domstolene
 5. Norsk fotball

Flere artikler

 1. Kjenner og Selliaas mener advokat Flågan kom med trusler

 2. Jim Solbakkens TV 2-samtaler blir advokatmat for Elden

 3. Lei av å bli forbundet med «overgangssaken»: Stengel får hjelp av Deila til å komme «ut av blindgaten»

 4. Herman Stengel klar for Strømsgodset

 5. Stabæk får 3,8 millioner i erstatning fra staten: – Selvsagt skuffende

Fra andre aviser

 1. DN: Jim Solbakken hyrer advokat mot TV 2

  Aftenposten
 2. Solskjær boikotter fotballmagasin etter «heksejakt» på Jim Solbakken

  Aftenposten
 3. Solskjær boikotter fotballmagasin etter «heksejakt» på Jim Solbakken

  Bergens Tidende
 4. Vålerenga forhørte seg om TIL-talent: - Vi hadde ingen interesse av å selge

  Aftenposten
 5. Stabæk vil ha 9,8 millioner av staten – tilbys 0

  Aftenposten
 6. Vålerenga forhørte seg om TIL-talent: - Vi hadde ingen interesse av å selge

  Fædrelandsvennen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder