FORSIKTIGE: Flere dommere frykter konsekvensene ved å uttale seg kritisk om NFF. Foto: Hege Johnsen

Fotballdommere tør ikke kritisere kretsen – frykter å bli straffet med færre kamper

Flere dommere tør ikke uttale seg om volden i fotballen av frykt for å bli tildelt færre kamper. – Det er en uskreven lov at man ikke skal ytre seg kritisk mot personene som gir deg kamper, hevder tidligere dommer Anders Haugland.

I arbeidet med vold i fotballen har VG snakket med et tosifret antall Oslo-dommere. De aller fleste av disse har sagt nei til å uttale seg under fullt navn.

Seks av dommerne VG har vært i kontakt med har eksplisitt begrunnet dette med at de frykter at kretsen vil gi dem færre kamper eller kamper på lavere nivå enn de ønsker hvis de uttaler seg kritisk om kretsen.

Dette er også noe tidligere Oslo-dommer Anders Hauglund opplever.

les også

Det haster å lytte til dommerne!

– Jeg skjønner godt at dommere ikke tør å stå frem med fullt navn. Jeg har også inntrykk av at kretsen kan reagere på det med å gi dem færre kamper. Det er strenge krav til lojalitet i dommersystemet, og det er en uskreven lov at man ikke skal ytre seg kritisk mot NFF generelt og personene som gir deg kamper spesielt, sier Hauglund til VG.

I 53 av de 103 alvorlige volds- og trusselhendelsene NFF har behandlet siden 2010 har dommeren vært offer. Dette er én av dem:

Flere oppgir det samme i undersøkelse

På bakgrunn av dette sendte VG ut en spørreundersøkelse til de 130 dommerne som dømmer senior herrer i 4. divisjon og lavere – der flest av de alvorlige voldshendelsene de siste årene har skjedd. Vi fikk ikke sendt til de rundt 20 dommerne på dette nivået som har skjult sin identitet.

Her ble dommerne blant annet spurt om å svare på en skala fra én til fem hvor enige de var i påstanden «Hvis jeg kritiserte kretsen i media med fullt navn, ville jeg fryktet at jeg fikk tildelt færre kamper eller kamper på lavere nivå etterpå».

VG fikk 54 svar på dette spørsmålet. 31 av dem, altså godt over halvparten, svarte i øvre del av skalaen over hvor enige de var i påstanden:

NFF Oslo: – konstruktiv kritikk er hjertelig velkommen

Daglig leder Tore Jarl Bråteng i NFF Oslo understreker at konstruktiv kritikk er noe fotballkretsen ønsker, og at de allerede har mange kontaktpunkter med dommerne der pipeblåserne har anledning til å komme med dette. Dette inkluderer blant annet dommersamlinger, veiledersamtaler og jevnlig dialog utenom det.

– Og der får vi inn mange forbedringsforslag. Samtidig viser denne undersøkelsen at vi åpenbart ikke har vært gode nok på å formidle til dommerne våre at konstruktiv kritikk er hjertelig velkommen, sier Bråteng.

Han sier videre at han tar på alvor at det er flere dommere som har inntrykk av at kritikk mot kretsen kan resultere i at man blir tildelt færre kamper.

– Slik er det selvfølgelig ikke. Det å formidle dette til dommerne er noe NFF Oslo kommer til å rette fokus mot fremover, forteller Bråteng.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder