Siem legger frem reiseregningene sine

Brukte over 29.000 kroner på flyreise til USA: Handlet på ordre

ULLEVAAL STADION (VG) Norges fotballforbund har snudd. Generalsekretæren legger frem reiseregningene sine i detalj og vil gjøre det i fremtiden også.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Vi har funnet en hensiktsmessig måte å vise frem reisevirksomheten til generalsekretæren, sier fotballpresident Terje Svendsen.

– Vi ønsker å legge oss på åpenhetslinje i forhold til medlemmer og almenheten. Vi skal utvikle en ny kultur, lover Svendsen og skal også være åpen om egen reisevirksomhet.

Se VGTVs sending fra frokostmøtet

Kjetil Siem trekker selv frem den nye medieavtalen og reforhandling av TV-avtalen med UEFA som bakgrunn for den internasjonale reisevirksomheten som for hans del kostet 491.000 kroner i 2015.

– I år skal vi arrangere Supercupfinalen på Lerkendal sammen med Rosenborg. Det har sammen med alt som har skjedd FIFA har skapt mye reisevirksomhet i 2015. Jeg håper at det ikke blir like mye i 2016, sier Kjetil Siem.

HER ER MALEN: Dette er måten Norges Fotballforbundet i fremtiden vil vise frem sine reiseregninger. Dette er Kjetil Siems regninger fra september og oktober i fjor. Foto: VGTV

Han viste frem reisene på foiler og kommenterte detaljer rundt to flyreiser på 28.000 og 29.000 kroner. Den første kom etter han forklaring etter en ombooking mens den andre var en fullprisbillett til USA han måte kjøpe etter «ordre» fra lederen i FotballMedia, Hans Olav Karde.

Sett denne? Sjekket ikke detaljer i Siems reiseregninger

– For meg er det et spørsmål om reisene er til inntekts ervevelse, sier fotballpresident Terje Svendsen – som selv på spørsmål opplyste han får 1.166.000 kroner i årlig godtgjørelse som fotballpresident.

– Dette er en god og detaljert måte å legge frem reisevirksomheten vår, mener Svendsen.

– Det har vært en fornøyelse å gå gjennom generalsekretærens reiseregninger fra 2015, sier han.

Fra 13. april: Vil drøfte Siems reiseregninger på nytt

– Årsaken til at vi ikke har lagt frem dette før er at vi har ventet på styrets beslutning om den nye praksisen, sier Kjetil Siem.

SKAL BLI MER ÅPNE: Fotballpresident Terje Svenden og generalsekretær Kjetil Siem på Solskjær-losjen på Ullevaal stadion torsdag. Foto: Bjorn S. Delebekk VG

– Vi ønsker å finne praktiske løsninger for åpenhet og innsyn. Vi skal gi innsyn i alle forhold som ikke er taushetsbelagte eller der forretningsmessige forhold krever at vi ikke kan gi innsyn, sier Svendsen og trekker frem medieavtaler som forhold som NFF ikke vil være åpne rundt.

Fra styremøte i mars: Sjekket ikke detaljer

Norges Fotballforbund la 31. mars frem generalsekretærens reiseregninger for 2015, men unngikk da detaljene.

De to største sekkepostene: Kjetil Siem reiste for drøyt 494.000 kroner i 2015 – 244.000 gikk til flyreiser mens nesten 85.000 ble betalt i hotellregninger. NFF la da frem en tabell der utgiftene var splittet opp i 10 forskjellige kategorier.

– Vi har gått etter en rimelighetsgrense. Når man skal vurdere kostnadsforbruket, så må man se på det samlet, sa Terje Svendsen til VG for 29 dager siden.

Etter onsdagens styremøte har Norges Fotballforbund snudd kappen i mer åpen retning.

Terje Svendsen innledet frokostmøtet med å vektlegge NFFs nye verdi folkelighet og sa i samme moment at nøkternhet er en del av dette.

– Vi ønsker å omdisponere midler fra adminstrasjon til aktivitet, sier han. Forbundstoppene fikk i den sammenheng spørsmål om landslagets pengeforbruk.

Charterturene til bortelandskamper blir satt i den sammenheng. På disse flyreisene er regelen at landslagsspillerne aldri skal sitte mer enn to spillere på en treseter.

Charterfly og kokk: Slik brukte Høgmo 30 millioner

– Vi kan spare mellom 300.000 og 500.000 kroner på ikke å reise charter, opplyste Siem. Han mener det blir en vurdering om det er sportslig riktig å kutte ut den mest behagelige reisemåten for spillerne. Siem trakk frem ordet «selvjustis» om tiden etter fotballtinget i februar.

– Det har vært en sunn øvelse for oss, mener generalsekretæren.

– Vi ønsker å fremstå mer åpen fremover enn vi har gjort. For meg handler det om langt mer enn reiseregninger. Det handler om kultur. Det har mange dimensjoner. Åpenhet skaper du gjennom adferd og ikke gjennom styrevedtak, sier Svendsen som i den sammenheng også trakk frem mellommenneskelige forhold både internt i forbundslokalene på Ullevaal stadion og mot omverdenen.

– Vi skal stå fjellstøtt overfor medlemmene våre. Vi ønsker å gå lenger ned i materien enn det som er vanlig for et styre. På grunn av kravene som kom på forbundstinget, sier Terje Svenden. Han opplyser at NFF-styret har opprettet tre underutvalg for finans, organisasjon og ikke minst godtgjøring.

NFF-lønningene har eksplodert: Rundt 15 personer hever millionlønn

– Godtgjøringsutvalget vil fastsette vår policy for godtgjørelse, lønn og alle goder. Generalsekretæren fratas ikke ansvaret for ansettelser, men styret skal sette prinsippene, sier fotballpresidenten.

Han mener det er «kjempeviktig» at det ikke blir stilt spørsmålstegn med hvem som gjøre hva mellom styret og generalsekretær Kjetil Siem.

NFF-styret har allerede satt i gang med budsjettarbeidet for 2017.

Terje Svendsen lover at det det sterkt skal preges av «effektiv ressursbruk og nøkternhet».

VG Sportens podcast: Dette er Langlis største TV-tabbe

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder