Mina Gerhardsen leder etisk komité i Norges Fotballforbund. Her er hun fra fotballtinget i 2014. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Debatt

Vold i fotballen: Det trengs en dugnad

Vold på fotballbanen kan ikke løses uten at vi også får en samfunnsdugnad for å stoppe volden utenfor fotballbanen.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Mina Gerhardsen, leder av etisk komité i Norges Fotballforbund

Vold er ikke et isolert problem knyttet til fotballen. Det hverken starter eller slutter innenfor våre anlegg, våre arrangement eller våre rekker. Men samfunnsproblemet med økt voldsbruk i enkelte miljøer rammer også fotballen. Skal vi få bukt med dette trengs det en dugnad. Norges fotballforbund må ta ansvar, men dette løses ikke av fotballen alene.

les også

VG avslører: Slapp fengsel – retten fikk aldri vite om fotballvolden

Oppmerksomheten knyttet til voldshendelser på kamp og i tilknytning til miljøer rundt norsk fotball har vært en vekker for mange, også for Norges Fotballforbund. Det er kommet fram at det har manglet oversikt over omfanget av hendelser. Det er også uttrykt behov for å forsterke innsatsen for å forebygge slike hendelser. Samtidig trengs en felles strategi for oppfølging når noen bruker vold på arrangement eller i tilknytning til kamp. Dette arbeidet er igang. Det sees på ulike løsninger for å bidra til trygge og gode opplevelser på kamp og rutiner for oppfølging av hendelser. Skjer det alvorlige voldshendelser eller grov vold skal det uten unntak anmeldes. Fotballen skal ikke være noen frisone.

les også

Juristenes dom: Minst 71 av 103 fotballvoldssaker kunne gitt straff i retten

Anmeldelse og oppfølging av påtalemyndigheter er viktig, men dette løser ikke utfordringene. Ved siden av skolen er idretten den viktigste fellesarenaen for oppvekst i Norge. De aller fleste barn er innom organisert idrett. Som det største særforbundet er Norges fotballforbund også i særklasse når det gjelder å være størst på barneidrett. Det gir et stort ansvar som går vidt utover å lære ungene å løpe fort og å få en ball i mål. Organisasjonen har som mål at fotballen også skal være en viktig aktør for inkludering og mangfold og en sentral verdiformidler. I vårt arbeid er vi opptatt av at «fair play» og respekt alltid skal ligge til grunn. Lykkes vi med dette innenfor fotballen, får det gode ringvirkninger inn i samfunnet.

Omfanget av voldshendelse viser at vi må forsterke denne innsatsen. Det har ledelsen i Norges Fotballforbund vært klare på at de skal gjøre. Å delta i fotball skal være trygt. Ingen skal være redde for å bli utsatt for vold eller trakassering, hverken som spiller, publikum eller dommer. Samtidig er ikke den volden vi opplever isolerte hendelser knyttet til fotball, men symptomer på ungdomsmiljøer som også har utfordringer utenfor banen og tribunen. Det er bra med engasjementet fra justisminister og kulturminister i denne saken, for her trenger vi flere aktører med. I idretten snakker vi ofte om dugnad. Det er også det som trengs i denne saken.

Norges Fotballforbund sitt aller viktigste bidrag mot vold er likevel ikke antall vektere på kampene, men at de lykkes med å lage gode idrettsmiljøer der barn og unge opplever trygghet og mestring og får med seg verdier som respekt og fair play. De vil gjøre sitt for å holde dem på matta, bokstavelig talt, med innsats mot frafall og god inkludering. Men oppgaven med å stoppe vold krever innsats også fra mange andre hold og aktører som påvirker ungdoms levekår. Norges Fotballforbund har vært klare på at de vil bidra, men for å få jobben gjort trengs det mange flere med på dugnaden.

Mina Gerhardsen er leder i etisk komité i Norges Fotballforbund. Denne komiteen er valgt av forbundstinget, og er uavhengig av både styret og administrasjonen i Fotballforbundet.

Mer om

  1. Fotballvold
  2. Vold
  3. Breddefotball
  4. Trusler
  5. Kronikk

Flere artikler

  1. Fotballpresidenten om volden: – Kan godt være at vi ikke har fulgt med i timen

  2. Vold på fotballbanen: Justispolitikere ber NFF våkne

  3. Fotballforbundet setter ned arbeidsgruppe mot vold: – Savner at NFF er mer tydelige

  4. NFF tar kraftige grep mot fotballvold

  5. NFF: – Ett tilfelle av vold eller trusler er ett for mye

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder