HAR SAKSØKT NFF: SveinErik Edvartsen var landets nest høyest rangerte dommer da han røk uklar med dommersjef Terje Hauge i fjor. I juni møtes partene i retten. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Retten lar NFF bruke IP-bevis mot Edvartsen

Oslo tingrett mener Norges Fotballforbund brøt personopplysningsloven da de gransket Svein-Erik Edvartsen (38). NFF får likevel lov til å føre bevisene i retten om én måned.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Da starter arbeidsrettssaken mellom toppdommeren og hans tidligere arbeidsgiver på Ullevaal stadion. Edvartsen har saksøkt NFF etter at han ble avskjediget på dagen i fjor høst.

Mens forbundet mener Edvartsen er avsender bak flere e-poster sendt i andres navn, nekter 38-åringen for dette.

Før rettssaken starter har Oslo tingrett vært nødt til å avgjøre flere tvister mellom partene.

Og i avgjørelsen som falt tirsdag ettermiddag kan begge parter skilte med hver sine seirer:

1. Den største seieren tilfaller fotballforbundet, som tross protester fra Edvartsen får lov til å føre det som har blitt omtalt som IP-bevis. Toppdommeren fikk rettens medhold i at NFF ved sin bruk av IP-adresser har brutt personopplysningsloven. Krenkelsen av Edvartsen anses likevel som så liten at retten godtar bruk av bevisene.

«Etter dette finner retten at sammenligningen av lP-adressen ble gjennomført uten å involvere Edvartsen slik som følger av prosessen beskrevet i personopplysningsloven og forskriften. Slik forhold skal normalt adresseres til Datatilsynet for vurdering og det normale er bøteleggelse for slike overtredelser» heter det i kjennelsen som kom tirsdag.

Men så fortsetter den:

«Etter rettens vurdering vil fremleggelse av beviset ha betydning for å oppnå et materielt riktig resultat, da retten må ta stilling til om det er sannsynlighetsovervekt for at Edvartsen har sendt de fiktive e-postene».

les også

Edvartsen står som «forfatter» på forslag til NFF-tinget

Hadde retten avvist IP-bevisene, hadde NFF befunnet seg i en nærmest umulig situasjon, siden disse opplysningene i sin helhet danner grunnlaget for avskjedigelsen av Edvartsen.

VG vet samtidig at det har vært viktig for Edvartsen og hans advokat, John Christian Elden, å få fastslått at personvernet ble brutt – av hensyn til en potensiell erstatningssum senere.

– Vi er glade over at retten har slått fast at NFF har foretatt ulovlig overvåkning av sine ansatte, og at dette er en sak for Datatilsynet. Vi noterer også at NFF til sitt forsvar anfører at IP-adressene ikke identifiserer Edvartsen, og at partene da er enige om det. At retten likevel tillater et ulovlig bevis ført, tar vi en time out på innen ankefristen. Vi mener uansett saken er klar nok til at frifinnelse må bli utfallet, sier Elden til VG.

2. Oslo tingrett pålegger fotballforbundet å legge frem skriftlig irettesettelse av toppdommerne Tore Hansen og Tom Harald Hagen innen søndag kveld. De to dommerne uttalte seg kritisk om Edvartsen i media i fjor og skal ha fått refs av NFF. Men Edvartsen har stilt seg tvilende til dette, og mener det i så fall kan vise forskjellsbehandling blant dommerne.

Mens Edvartsen mener konflikten med dommersjef Terje Hauge i fjor var årsaken til at han fikk sparken på dagen som seksjonsleder noen måneder senere, mener forbundet at irettesettelse av Hansen og Hagen ikke har noen relevans overhode.

les også

Slik forklarer Edvartsen «IP-mysteriet»

«Etter rettens vurdering kan de omtalte bevis være bevis som kan forsterke eller svekke Edvartsen anførsel om at NFF har hatt andre motiver ved avskjedigelsen, enn kun at det dreier seg om utsendelsen av de falske e-postene» heter det i tirsdagens kjennelse fra Oslo tingrett.

3. Oslo tingrett har også tatt stilling til hvilke vitner Edvartsen får lov til å føre. Her har begge parter vært nødt til å ofre noe: Edvartsen får ikke lov til å føre vitner som Sven Mollekleiv, Hamar fotball-leder Rune Stenberg, Elin Horn (NFF) og Hans Finstad (NFF).

Han må også nøye seg med å velge ut to av totalt seks toppdommere i Eliteserien.

Samtidig har ikke fotballforbundet fått viljen sin fullt ut: For som VG har omtalt tidligere ville NFF først avskjære 14 av Edvartsens 17 vitner, fordi de mener dommerkonflikten ikke er relevant for saken.

Dette var også begrunnelsen NFF ga da de trakk seg fra en planlagt rettsmegling i vår.

Oslo tingrett vil likevel høre vitnemålene til profilerte personer som Kjetil Siem, Terje Hauge, Rune Pedersen og to utvalgte eliteseriedommere.

VG+: Svein-Erik Edvartsen: Fra sirkusdirektør til 25 år med ståhei

Dermed blir dommerkonflikten som rullet i norsk presse i fjor, i høyeste grad en del av den kommende arbeidsrettssaken. Saken er berammet å starte 11. juni.

les også

Dette er e-posten NFF-toppen feilsendte til Edvartsen

– Når det gjelder vitner noterer vi at retten trenger færre av disse fordi den legger til grunn at Svein-Erik Edvartsen har utført sin jobb på en god måte, og at det ikke er noen kritikk av den. Retten presiserer at saken gjelder de fem e-postene som har vært omtalt i media, og det er i og for seg greit totalt sett, sier John Christian Elden.

NFF-direktør Svein Graff skriver i en SMS til VG at han ikke ønsker å prosedere saken i media av hensyn til den nært forestående rettssaken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder