VIL HA ÅPENHET: Fotballpresident Terje Svendsen på vei inn til debatt i NRK Dagsrevyen om åpenheten i Norges Fotballforbund tidligere i år. Foto: Bjørn S. Delebekk VG

Fotballpresidenten vil drøfte Siems reiseregninger på nytt

Svendsen: – Et klart signal fra kulturministeren

Fotballpresident Terje Svendsen (60) støtter kulturministerens nye åpenhetskrav til idretten. Nå skal Kjetil Siems
reiseregninger drøftes på nytt – i styremøtet 27. april.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

På NFFs eget nettsted fotball.no sier Svendsen at han leste kulturminister Linda Hofstad Hellelands kronikk «med stor interesse», og at han og resten av forbundsstyret deler kulturministerens ønske om mer åpenhet i idretten.

Kulturministeren har informert Norges Idrettsforbund om at «neste års tilskuddsbrev vil inneholde et nytt krav om innsyn for allmennheten i regnskapene for NIFs sentralledd. Kravene vil gjelde fra 1. januar 2017, ned på bilagsnivå».

Helleland skriver at det ikke er aktuelt å kreve det samme fra kretser, særforbund eller lokale idrettslag, men signalet til NFF og andre er ikke til å ta feil av:

«Jeg vil likevel oppfordre alle særforbund til å praktisere samme åpenhet og innsyn som vi i dag varsler at vi vil pålegge sentralleddet», skriver hun.

Les intervju med kulturministeren: Tvinger NIF til full åpenhet

Svendsen: – Har notert

Fotballpresident Terje Svendsen, som heller vil bli omtalt som «Terje» enn «president», varslet en åpenhet som gjør vondt da han ble valgt til ny president. Men ikke alle har vært fornøyd med den åpenheten som har blitt vist i praksis.

– NIF må vise ting ned på bilagsnivå, og kulturministeren oppfordrer andre til å praktisere samme åpenhet. Får vi se reiseregningen til Kjetil Siem nå?

– Vi har notert oss hva kulturministeren har sagt. Jeg må drøfte hvordan vi skal håndtere dette videre med mine styrekollegaer. Det må vi bruke noe tid på, for dette dreier seg om mye mer enn reiseregninger. Det handler om helhetlig åpenhet og offentlig innsyn – og den jobben skal vi gjøre ordentlig, sier Svendsen til VG.

– Finnes det gode grunner til å holde tilbake de gamle reiseregningene nå?

– Jeg har behov for å drøfte det som har kommet frem i dag med mine styrekollegaer, svarer Svendsen.

Sett denne? Sjekket ikke detaljer i Siems reiseregninger

– Et klart signal

NFFs generalsekretær Kjetil Siem reiste for en halv million kroner i 2015. VG har bedt om innsyn i reiseregningene, uten å få se på bilagene. I slutten av mars ble Siems reisekostnader presentert i en tabell – fordelt på fly, hotell, tax, mat og diverse andre ting.

Svendsen sa da at han ønsker en debatt med resten av norsk idrett om «det er formålstjenlig om deler av prinsippene i offentlighetslover bør gjelde for norsk idrett». Men Kjetil Siems reiseregninger var ferdig diskutert, og de ville ikke bli lagt frem for VG eller offentligheten, ifølge Svendsen.

– Det er fremtiden som skal diskuteres. Å grave i historien, det er jeg ikke så opptatt av, sa han til VG.

Nå sier fotballpresidenten til VG at «det er kommet nye signaler, og dette vil vi drøfte i styremøtet 27. april».

NYVALGT: Fotballpresident Terje Svendsen og generalsekretær Kjetil Siem sammen på forbundstinget tidligere i år. Foto: Ole Kristian Strøm VG

– Er du glad for kravet fra kulturministeren?

– Jeg føler at det som kommer er noe av den samme retningen vi har signalisert. Vi må finne vår måte å gjøre det på. Kulturministeren har kommet med et klart signal, men vi må ikke lage for mye byråkrati, sier fotballpresidenten til VG.

Har satt i gang arbeid

Han påpeker at NFF har vedtatt at presidentens og generalsekretærens reiseregninger skal legges frem etter hvert forbundsstyremøte – og at mediene inviteres til «frokostmøte» dagen etter hvert møte.

– Det er ingen tvil om at undertegnede og NFF ønsker større åpenhet i idretten og i NFF. Jeg sa det allerede da jeg ble nominert at jeg ønsket mer åpenhet – selv om bare fem prosent av NFFs inntekter kommer fra offentlige midler. Det er viktig at dette blir synliggjort, og at det vises at felles midler forvaltes godt, sier han.

Kommentar: Tid for åpenhet, Inge Andersen

Svendsen sier han har planer om å lykkes med mandatet han fikk på fotballtinget: Å få Norges Fotballforbund til å fremstå med større åpenhet.

– Vi har satt i gang et eget arbeid for å bli mer åpne, og for å dele mer med offentligheten. Vi har tatt initiativ til en debatt om åpenhet sammen med resten av idretten, der det er satt ned et eget utvalg. Men vi gjør også våre egne vurderinger, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder