TOPPDOMMER: Svein-Erik Edvartsen er her fotografert under en eliteseriekamp i 2015. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Edvartsen står som «forfatter» på forslag til NFF-tinget

ULLEVAAL (VG) Flere av forslagene som Hamar IL Fotball kom med på helgens fotballting – og som for en stor del handlet om dommerne, har Svein-Erik Edvartsen som «forfatter» på dokumentet. Men klubben benekter at det var Edvartsen som sto bak forslagene.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Selv om ikke Edvartsens navn ble nevnt en eneste gang under selve tingbehandlingen, gikk ryktene i gangene om at det var den tidligere toppdommeren som sto bak forslagene. Edvartsen fikk sparken i Norges Fotballforbund i september 2017, og det går mot rettssak.

Under en pause på fotballtinget spurte VG Rune Stenberg, leder i Hamar IL Fotball, om det var Edvartsen som sto bak forslagene. Han svarte da klart:

– Nei!

Da TV2 spurte om det samme, svarte Stenberg:

– Det kan jeg garantere at det ikke er (Edvartsens forslag).

les også

Halv seier for «Edvartsen-paragraf» på fotballtinget

VG gikk videre til Norges Fotballforbund. Kommunikasjonssjef Yngve Haavik hadde da følgende svar:

– Ved en tilfeldighet oppdaget sekretariatet at Edvartsen sto oppgitt som forfatter av flere av dokumentene i forbindelsene med tingforslagene til Hamar IL. Spørsmål om klubbens innsendte forslag må Hamar IL svare på.

– Hvordan fant de ut av dette?

– Når sekretariatet blar gjennom dokumentet, så stopper de opp og holder musepeker over, for å forsikre seg om at dokumentet er riktig med tanke på forslagene som skal opp på storskjerm. Da kommer metadata opp, og ved en tilfeldighet la de da merke til at Edvartsen sto oppført som forfatter av dokumentet.

les også

NFF-topper må vitne i Edvartsen-saken

Når VG konfronterer Rune Stenberg i Hamar IL Fotball, svarer han:

– Hamar IL står bak disse forslagene på forbundstinget, men har selvsagt bedt om innspill både muntlig og skriftlig fra våre dommere, og Edvartsen har vel da som følge av dette kommet opp som «forfatter» i denne korrespondansen mellom oss.

– Dette har sammenheng med at vi har bedt om forslag og innspill fra dommere i klubben – som Svein-Erik Edvartsen og Anders Gjermshus. De har fått lov til å komme med innspill. Edvartsen har fått tilsendt forslaget og kunnet kommentere det. Men det er vi i Hamar IL Fotball som har utformet og laget forslagene.

FOTBALLTING: Rune Stenberg i samtale med NFF-styremedlem Silje Vaadal. Foto: Strøm, Ole Kristian / VG

– Vi har spurt om råd og kommentarer i dommerfaglige spørsmål, men det er vi som fremmet forslagene og som står inne for dem. Jeg vil presisere at det er klubben som står bak, sier Stenberg.

Han sier at Hamar IL Fotball har fått både sakene til Edvartsen og Gjermshus (som ble «avskiltet» i OBOS-ligaen) i «fanget», og at det har gjort at de har interessert seg spesielt for dommernes situasjon.

– Vi løper ikke Edvartsens ærend. Vi har fanget opp en del ting som vi synes det er på sin plass å adressere på fotballtinget. Det er klart at vi må kunne spørre medlemmer som selv er dommere om hva de tenker.

les også

Edvartsen fra Lørenskog til NFF-jobb

– Men Edvartsen står som «forfatter» på metadata?

– Ja, men jeg må gjenta: det er vi i Hamar IL Fotball som står bak disse forslagene.

VG har også bedt om kommentar fra Edvartsen. Han har sendt denne sms-en fra Dubai:

– Det er Hamar IL som står bak. Et enstemmig styre der har besluttet å fremme forslaget. Jeg har kun sendt innspill siden HIL ba sine dommere om å gjøre det.

Svein Erik Edvartsens navn ble ikke nevnt en eneste gang i debatten på fotballtinget, men det var ingen hemmelighet at saken lå som et bakteppe.

les også

VG Helgs beste portretter fra 2017

Det nærmeste man kom å nevne den tidligere toppdommerens navn, var da Stenberg uttalte:

– Noen dommere må slutte selv om de ikke vil. Noen ønsker ikke noe støy. Andre lager mye støy.

Flere av forslagene fra Hamar IL bar tydelig preg av å ha sammenheng med Edvartsen-saken. Det gjaldt blant annet et forslag om at dommerkomiteen heretter skal oppnevnes av fotballtinget og ikke NFF-styret. Et annet forslag gikk på en ny modell som betydde at oppsettet av dommere i de øverste divisjonene skulle flyttes til et nytt organ utenfor Norges Fotballforbund, tilsvarende det man har i Premier League i England. Et tredje forslag gikk på bedre rettigheter for dommere som blir «avskiltet».

les også

Ekspertstrid om «IP-bevis» i Edvartsen-saken

To av forslagene var oppe på fotballtinget søndag. Nesten ingen støttet dem. Det ene forslaget ble nedstemt med stemmene 4–168 og det andre forslaget med 3–171.

– Her var det mye pryl å få, fastslo Rune Stenberg fra talerstolen.

De to forslagene var:

* Etablere en toppdommergruppe utenfor Norges Fotballforbund. Denne gruppe skulle stå for å oppnevne dommere i toppfotballen. Premier League har en tilsvarende organisering. Forslaget ble søndag omgjort til å «utrede organiseringen av toppdommerne med mål om å få en optimal struktur og organisasjonsmodell».

* Bedre rettigheter for dommere som blir «avskiltet». Her ble forslaget søndag endret til utredning. Forslaget ble å «utrede regler og bestemmelser som ivaretar toppdommernes rettigheter på en optimal måte, herunder formålstjenlige saksbehandlingsregler og ankeinstans».

Men ikke engang dommerne selv støttet forslagene fra Edvartsens klubb:

– Vi får til de sakene vi er interesserte i. Det er ingen grunn til å støtte dette forslaget, sa Ola Hobber Nilsen, som representerte toppdommerne på fotballtinget.

– Jeg synes det er litt skuffende at de ikke ser de problemstillingene som faktisk er knyttet til spesielt dommernes rettigheter, sier Rune Stenberg til VG i en pause i tingforhandlingene.

– Jeg kan ikke forstå at ikke dommerforeningen er interessert i å utrede en sak som ser på enda bedre rettigheter for medlemmene.

les også

Hauge om dommermiljøet i 2017: «Fantastisk samhold»

– Det er ingen kultur for å klage hvis du blir avskiltet som dommer. Dette handler om å se på hvordan en kan gjøre det bedre for dommerne.

Etter avstemningen snakket VG med Rune Stenberg:

– Jeg synes det er litt skuffende at de ikke ser de problemstillingene som faktisk er knyttet til spesielt dommernes rettigheter, sier Rune Stenberg til VG i en pause i tingforhandlingene.

– Det er ingen kultur for å klage hvis du blir avskiltet som dommer. Dette handler om å se på hvordan en kan gjøre det bedre for dommerne.

– Hadde fotballtinget stemt ja hvis dette hadde kommet fra en annen klubb og ikke et forslag fra Svein-Erik Edvartsens klubb?

– Det blir ren spekulasjon. Det er umulig å svare på.

I tillegg til dommersakene, hadde Hamar IL Fotball også andre forslag som i vesentlige handlet om å flytte makt fra NFF-styret til fotballtinget. Fotballpresident Terje Svendsen ga fra talerstolen Hamar IL medhold i én ting: Heretter skal ikke lederen i dommerkomiteen være et av styremedlemmene i NFF.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder