Kommentar

Voldsalarmen er brutal

Denne skaden skal en av spillerne i en ungdomskamp ha blitt påført.

Kampen mot fotballvolden tok en uventet retning da den endelig ble tatt alvorlig nok. Fortsatt er det milevis til mål.

Publisert:
iconDette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Enda en gang rystes fotballen av en brutalitet som overhodet ikke hører hjemme i idretten. Og igjen er det i Oslo at det har oppstått en meget alvorlig situasjon.

Politi og barnevern er koblet inn etter det som skjedde under en ungdomskamp i hovedstaden. Beskrivelser av spillere som skal ha blitt slått og sparket, gir all grunn til å slå alarm.

Det blir interessant å se hvordan denne saken blir fulgt opp fremover, både av fotballens organer og av politiet.

Det kan fortelle oss litt om hvor langt vi har kommet i håndteringen av et felt som vakte mye oppmerksomhet i 2019 og tidlig i 2020.

Les også

Fotballvolden i Oslo: – Verre enn noen gang

Fotballdommere i Oslo blir fortsatt utsatt for voldelige angrep og grov trakassering - to år etter at de slo alarm om en…

Da VG begynte å ettergå fotballvolden, var praksisen at Norges Fotballforbund kun håndterte sakene på kammerset. 

Det medførte at det var mulig å slippe unna straff for kriminelle handlinger fordi man hadde på seg en fotballdrakt, siden politi og påtalemyndighet ikke ble varslet.

Men vinteren 2020 kom det heldigvis en systemendring på plass, som blant annet innebar at NFF som organisasjon skal koble inn politiet i de alvorligste sakene. Det ble også etablert en varslingskanal.

Det ingen visste den gangen var at pandemien skulle snu alt på hodet i samfunnet vårt. Derfor vet vi lite om hvordan den faktiske utviklingen har vært siden NFF bestemte seg for å stramme grepet. 

Mye av oppmerksomheten forsvant naturlig nok da mye av fotballen stoppet opp, og siden har det ikke vært snakket så mye i det offentlige rom om voldsproblemene.

Les også

Politianmeldt etter slagsmål i juniorkamp: – Utrolig trist

Det brøt ut fullt slagsmål mellom flere spillere under en fotballkamp i telemarksområdet mandag kveld.

Det er åpenbart at det fortsatt er mye å hente før fotballen er trygg nok, og ikke minst i Oslo er problemene betydelige rundt vold og trusler på en arena som skal handle om idrettsglede.

Heldigvis har NFF fulgt opp løftet om å jobbe mer systematisk med temaet, og også i idrettsforbundet er det tatt tak med å få retningslinjer på plass.

I fotballen får vi nå en jevnlig rapportering om utviklingen. Den viser at det fortsatt er altfor mange som utsettes for hendelser vi ikke slett ikke vil ha. 

Tallet er kanskje ikke så høyt sammenlignet med antall kamper som spilles, men det er faktisk ganske mange mennesker som opplever smertefulle og skremmende hendelser.

UØNSKEDE HENDELSER I FOTBALLEN

2022 ble den første normale sesongen etter coronavirusets grep, og derfor er dette den årsrapporten vi har som er mest relevant. Den viser en total på 624 saker.

Blant de mest alvorlige sakene, ble det registrert 213 tilfeller av hets og trakassering og 235 voldssaker i fjor. Her er spennet stort i hvor omfattende det fysiske overtrampet er. Ifølge NFF er det en trend med et økende antall saker om hets og trakassering, og en nedgang i voldssaker. Men på begge felter må vi nok ha flere pandemifrie sesonger før det kan sies noe sikkert. 

Det som er ganske klart i tallmaterialet, er at ungdomsfotballen har de største problemene og at Oslo er hardere rammet enn resten av landet. Dette kan det være ulike årsaker til, men det underbygger behovet for at fotballen jobber sammen med andre gode krefter i samfunnet.

Fotballen er ikke løsrevet fra omverdenen, og problemene med fotballvold angår oss alle. Fortsatt er det mørketall, og ennå er det mye vi ikke vet.

Men vi vet at hendelser som den nylig fant sted, vitner om at mye arbeid gjenstår.

Publisert:
 

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no