FLERE BEDRIFTER - ETT BYGG: Her på Hotelt ligger bedriften Best Helse, der Espen Raymond Rooth er største aksjonær. Han driver også Idrettens Helsesenter, som eies av NFF. Begge bedriftene ligger i samme bygg. Foto: Fredrik Solstad , VG

Espen Rooth leder Idrettens Helsesenter: Fikk 2,3 mill. i lønn av NFF-selskap – pluss leieinntekter til sitt eget firma

HOLTET (VG) I dette forretningsbygget på Nordstrand tjener Espen Rooth et par millioner i året som leder for et Norges Fotballforbund-selskap.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Samme sted driver Rooth sin egen business – med det samme NFF-selskapet som kunde.

VG har de siste ukene satt søkelys på pengebruk oglønnsnivået i NFF-konsernet. Espen Rooth i Idrettens Helsesenter er blant dem som hever millionlønn, og vel så det.

RBK-TOPP OM INNSYNSKRAVET: - Kan ikke skjønne at de har noe annet valg

Han fikk 2,26 millioner kroner (inkludert pensjonskostnader og andre ytelser) som daglig leder i Idrettens Helsesenter AS i 2014, ifølge selskapets årsrapport. Idrettens Helsesenter eies i sin helhet av Norges Fotballforbund.

NFF: Rundt 15 personer hever millionlønn

Rooth er samtidig daglig leder og største aksjonær i Best Helse AS, uten at det medfører store logistikkutfordringer. I Kongsveien 104 på Holtet i Oslo leier nemlig Idrettens Helsesenter lokaler og utstyr av Best Helse.

«Styret i Idrettens Helsesenter har gått grundig gjennom alle sider ved saken for å forsikre seg om at de ulike rollene ikke utløser interessekonflikter», heter det på Idrettens Helsesenters eget nettsted.

For Rooth er det uansett lukrative roller å ha:

I 2014 tjente han 1,6 millioner kroner som daglig leder i Best Helse. Total lønnsutbetaling for Rooth fra Best Helse dette året kom på 3,95 millioner kroner, inkludert avsatt lønn fra 2011 og 2012. Det ble avsatt et utbytte på 1,8 millioner kroner i 2014. Rooth eier 25,24 prosent av Best Helse gjennom selskapet Bjerkerooth Eiendom.

Ifølge Skatteetaten hadde Rooth en skattbar inntekt på 5,9 millioner kroner i 2014.

LES OGSÅ: NFF-lønningene økte med 59 mill. på to år

– På Best Helse er vi i dag en av 27 leietakere. De forretningsmessige og markedsmessige avklaringene (leie av lokaler og kjøp av tjenester) i forholdet mellom Best Helse og Idrettens Helsesenter er i sin helhet gjort av styret i Idrettens Helsesenter, skriver Jan Halstensen i en epost til VG.

Han er styreleder i Idrettens Helsesenter og representerer eier Norges Fotballforbund. Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner mener det er god grunn til å stille spørsmål ved Rooths habilitet.

– Hvis han sitter på begge sider av bordet, så gjelder prinsippet om inhabilitet. Det rammer også hvis han tilrettelegger for styret. Det er ikke nok bare å tre ut av selve beslutningen, sier Kjenner.

FULLT OPPRØR PÅ FOTBALLTINGET: - Et spill som er oss uverdig

VG tok tirsdag turen til Holtet på Nordstrand, der Idrettens Helsesenter og Best Helse holder til, men Espen Rooth hadde ikke tid til å møte oss. Han har insistert på å få alle spørsmålene skriftlig. Det samme har styreleder Jan Halstensen gjort.

VG har stilt spørsmål rundt Rooths roller og lønn, for eksempel hvordan han skal disponere arbeidskraften som leder for to ulike selskaper, og hvordan NFF kan føle seg trygge på at han opptrer til det beste for Idrettens Helsesenter og ikke er mer opptatt av inntjening til sitt eget selskap.

Både Rooth og Halstensen har kommet med et «tilsvar» som de ber om at blir tatt med i sin helhet, uten å svare detaljert på VGs spørsmål.

LES OGSÅ: Slår alarm om urovekkende pengebruk i NFF

Skriftlig uttalelse fra styreleder Jan Halstensen:

«Ved etableringen av Idrettens Helsesenter var det viktig at vi fikk nok og god nok kompetanse til å kunne etablere en helseklinikk for idretten i Norge. Med lite tilgjengelig kapital og fagressurser i oppstarten var vi derfor avhengig av å koble oss til et miljø som kunne hjelpe oss med å sikre en god drift og helsefaglig utvikling. Selskapet startet sin virksomhet på Ullevaal Stadion, men flyttet til Best Helse for å kunne tilby mer spesialiserte tjenester og kunne konkurrere videre om offentlige anbud. På Best Helse er vi i dag en av 27 leietakere. De forretningsmessige og markedsmessige avklaringene (leie av lokaler og kjøp av tjenester) i forholdet mellom Best Helse og Idrettens Helsesenter er i sin helhet gjort av styret i Idrettens Helsesenter. Suksessen til Idrettens Helsesenter kan også i stor grad tilskrives Espen Rooths kompetanse og forståelse for den forretningsmessige utviklingen av det å drive denne type helsetjenester i Norge. Ikke mange i Norge har den type kompetanse, og vi var derfor glad da Rooth ble med fra starten. Vi er også stolte av hvor enormt mange vi hjelper hvert år og at vi i tillegg går med overskudd. Vi får utøvere raskere tilbake på idrettsbanen, leverer gode tjenester til det offentlige og kan samtidig, gjennom sunn og god økonomi, etter hvert bidra til mer ressurser til idretten. Noe vi som eier er veldig stolte av

«Styret i Idrettens Helsesenter er svært godt fornøyd med hvordan daglig leder Espen Rooth har utført sine oppgaver. VI er stolte over svært gode faglige og økonomiske resultater. Dette kommer både utøvere, klubber og idretten til gode. Dette hadde ikke vært mulig å oppnå uten Rooths betydelige arbeidsinnsats og uvurderlige kompetanse på idrettshelse, utvikling og organisering.»

Skriftlig uttalelse fra Espen Rooth:

Espen Roth, her fra 2015 Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

«Idrettens Helsesenter er et heleid datterselskap av Norges Fotballforbund. Selskapet er etablert for å tilby idrettsmedisinsk rådgivning, diagnostisering og behandling til idrettsutøvere fra hele landet. Dette ut fra det som er best idrettsmedisinsk praksis i Norge på våre områder. I tillegg driver vi arbeidsrettet rehabilitering, bedriftshelsetjeneste, skadetelefon og bistår en rekke særforbund når de skal forhandle forsikringsordninger. Vi ønsker å sikre norsk fotball og idrett best og mest effektiv behandling når skader oppstår. Alt økonomisk overskudd blir igjen i virksomheten. Vi hadde i 2015 25 ansatte i tillegg til at vi engasjerer et betydelig antall konsulenter ved behov.

Best Helse leverer helsetjenester, utleie av kontorer, drift av treningssenter samt andre tjenester som naturlig faller sammen med dette.

Når det gjelder spørsmål knyttet til antall ansatte, lønn, overskudd, utbytte og andre finansielle og virksomhetsrelaterte spørsmål så er det full åpenhet om dette i årsrapportene. Disse rapportene er som VG sikker er kjent med tilgjengelig gjennom registret i Brønnøysund, resultatet for 2015 hos Idrettens helsesenter ble presentert i NFFs årsrapport på Fotballtinget og er tilgjengelig på nettet. For Beste Helse er det enda ikke avholdt generalforsamling.»

Les også

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder