HJEMMEARENAEN: Molde har valgt å ikke suspendere spilleren som er tiltalt for voldtekt. Her er Aker Stadion. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kommentar

Lar voldtektstiltalt spiller fortsette: Kinkig, men riktig

Det er fristende å hamre løs på at Molde ikke suspenderer en spiller som er tiltalt for voldtekt. Men strengt tatt er det ikke grunnlag for å kritisere klubbledelsen for dette.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Voldtekt er en svært alvorlig kriminell handling.

Følelsen av ikke å bli trodd, eller frykten for at dette skal skje, påfører fornærmede en fæl tilleggsbelastning i mange tilfeller.

Påtalemyndigheten har, etter en skikkelig gjennomgang av saksforholdet, konkludert med at det er grunnlag for å ta ut tiltale mot Molde-spilleren.

Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim mener å kunne bevise at spilleren hadde samleie med fornærmede, «til tross for at XX var ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av søvntilstand og/eller beruselse», våren 2017.

Burde ikke det da føre til at klubben foretok seg noe overfor spilleren?

Er det ikke kaldt, kynisk og uetisk av Molde ikke å suspendere en som er voldtektstiltalt?

Så enkel er imidlertid ikke denne saken.

Faktisk er løsningen klubben har landet på, den korrekte måten for en arbeidsgiver å håndtere disse krevende omstendighetene.

Og det av flere årsaker.

For det første, er det et helt grunnleggende rettsprinsipp å bli ansett som «uskyldig til det motsatte er bevist».

Saken mot Molde-spilleren har tatt et steg videre i det strafferettslige systemet, ved at tiltale er tatt ut. Men det er naturligvis rettens, og ikke påtalemyndighetens, oppgave å fastslå hva som har skjedd eller ikke skjedd.

Det er også slik at spilleren nekter straffskyld, og har en annen fremstilling av hendelsesforløpet enn fornærmede.

Den skal han få anledning til å legge frem for domstolen, og først ved en eventuell fellende dom er det mulig å konstatere at han har foretatt seg noe straffbart.

Slik er systemet, og slik må det være.

Derfor er det så uakseptabelt og uholdbart å komme med fastslående utsagn om ham i sosiale medier, eller som supporter på fotballtribunen.

For det andre, er altså spilleren i et ansettelsesforhold med Molde.

Dette er regulert gjennom en kontrakt, som innebærer rettigheter og plikter for begge parter.

Innholdet i denne kontrakten setter, i likhet med relevante lovparagrafer for arbeidslivet, ned gjerdestolper for klubbens handlingsrom overfor spilleren.

Selv om vi ikke kjenner detaljene i kontrakten, er det vanskelig å se grunnlaget for å ilegge spilleren yrkesforbud, på et tidspunkt der man ikke kan si sikkert om han er skyldig i noe eller ei.

Det er krav som må oppfylles for avskjed eller oppsigelse, og klubben ville trolig stått svakt juridisk om de hadde tydd til noe slikt på dette stadiet.

Det kunne kanskje vært vurdert permisjon med lønn, men det er jo i praksis en form for suspensjon, og grunnlaget ville nok vært usikkert.

Er han god nok til å få spille, bør han følgelig få spille, så lenge det mangler et holdbart grunnlag for å komme til motsatt konklusjon.

Det skal mye mer til for å miste jobben for noe du gjør på fritiden enn i en arbeidsrelevant situasjon. For eksempel mister en advokat lisensen hvis klientmidler underslås, men vil neppe fratas muligheten til å jobbe som en følge av en dom for fyllekjøring.

Fotballspillere har en viktig oppgave som forbilder, og en sak som denne er ikke akkurat omdømmebyggende.

Men den er altså ikke rettslig avklart, og Molde er nødt til å forholde seg til samfunnets rettsregler og inngåtte kontraktsforpliktelser.

Derfor er det inntil videre riktig å la spilleren få gjøre jobben sin. Selv om det kan oppleves som både vondt og urettferdig.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder