NFF-TOPPER: Visepresident Bjarne Berntsen (t.v.) og fotballpresident Yngve Hallen på fotballtinget. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Strid om habilitet: Fotballtinget utsatte avgjørelsen

ULLEVAAL (VG) Fotballtinget valgte søndag morgen å sende stridsspørsmålet om habilitet videre til det nye NFF-styret.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Marianne Brynhildsen er leder av NFFs valgkomité. Foto: ,

Det var sist høst en heftig debatt om habiliteten til lederen av NFFs valgkomité Marianne Brynildsen.

Nå foreslo Lyngdal IL et lovforslag om at «valgkomiteens medlemmer kan ikke ha styreverv i selskaper hvor NFF har bestemmende innflytelse».

Brynildsen har styreverv i flere av NFFs heleide datterselskaper, og ledet samtidig komiteen som kommer med innstillinger til valg av president og styre i NFF.

Les også: Sembs superlønn provoserer Fotball-Norge.

Flere eksperter mente at rolleblandingen var problematisk, men NFFs lovkomité kom til at det var greit. Slik var deres uttalelse:

«Lovkomiteen kan ikke se at Brynildsens styreverv i de fire selskapene utgjør særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet. Komiteen har vanskelig for å se noen reell grunn til å frykte at styrevervene vil påvirke Brynildsens bidrag til innstilling til forbundsstyret, eller at styrevervene og vervet i valgkomiteen på annen måte er en spesielt problematisk rollekombinasjon.»

Les også: Roar Stokke gir Kjetil Siem rødt kort

Lyngdal ILs John Stensland var mannen bak forslaget.

– Vi vet at lovkomiteen har vurdert dette og kommet frem til at hun ikke var inhabil, men det var noen små betenkeligheter også, så derfor mener vi at vi kan fjerne det ved å gå inn på vårt forslag.

– For å unngå dette med habilitetsforslag, så får vi inn et forslag i loven som sier at valgkomiteen leder ikke kan inneha styreverv hvor NFF har bestemmende innflytelse, innledet han.

Fotballtinget valgte altså å sende saken videre til det nye styret.

– Vi ber innstendig om et grundig arbeid og at det legges frem i 2017, sa John Stensland.

– Når det gjelder hvem som skal innstille til valgkomiteen, så mener vi at bredden bør være mer representert. At forbundsstyret skal ha en eksklusiv rett til å innstille på valgkomiteen, synes vi er feil, sa Lyngdal-lederen.

Professor Per Selle ved institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen sa sist høst til VG:

– Hvis jeg hadde vært aktiv i idretten selv, så ville jeg vært skeptisk.

BAKGRUNN: Tippeliga-opprør mot Hallén

Selle jobber han mye med idretts- og organisasjonsforskning.

– Det virker inn på tiltroen hos dem som driver med idrett. At du får følelsen av at ting ikke er helt som de skal være når viktige ting skal skje. Det virker inn på motivasjonen, mente Selle – og sa at habilitetsspørsmål har flere dimensjoner enn lovlighetsgraden.

Marianne Brynildsen skal senere søndag presentere valgkomiteens forslag til nytt styre i Norges Fotballforbund. Forslaget som ble kjent i januar, besto av Terje Svendsen som president, Mette Christiansen og Bjarne Berntsen som visepresidenter, samt Eli Arnstad, Hans Olav Karde, Turid Storhaug, Silje Vaadal og Leon Aurdal som styremedlemmer.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder