HAR FÅTT SVAR: NFF offentliggjorde en rapport rundt fotballvold fredag ettermiddag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ny NFF-rapport avdekker langt flere voldssaker enn hittil kjent

Etter VGs avsløringer om vold i fotballen har Norges Fotballforbund gjort et dypdykk i volds- og trusselhendelser hos fotballkretsene. De fant langt flere episoder enn de visste om.

VG har tidligere skrevet at det har vært 103 tilfeller av volds- og trusselsaker i norsk fotball siden 2010, basert på sakene som er endt i behandling hos doms- og sanksjonsutvalget i Norges Fotballforbund.

Men dit kommer bare de heftigste tilfellene. NFF-rapporten viser at hele 79 hendelser har skjedd bare i 2019, og kun fire av dem har endt hos utvalget. Det vil altså si at 75 volds- og trusseltilfeller fra denne fotballsesongen bare var behandlet i fotballkretsene, men ikke sentralt i forbundet, frem til forbundet dykket ned i materien.

Henrik Lunde, seksjonsleder for klubb og aktivitet i NFF, synes det er vanskelig å vurdere tallene med tanke på at dette er aller første gangen forbundet har gjort undersøkelsen.

les også

NFF-ledelsen kalles inn på teppet av statsråder

– Ut fra antallet kamper som er spilt er det lite, men for de involverte i sakene er det mye, sier seksjonsleder Henrik Lunde i NFF.

De 79 sakene skriver seg fra 72 forskjellige kamper. 57 av tilfellene er betegnet som vold, 22 som trusler.

– Målet var å finne hvor det skjer. Om det er noen 40-åringer i 9. divisjon eller 16-åringer som står bak dette. Det var bare menn/gutter involvert, og 56 prosent av sakene gjaldt spillere under 20 år, en god del skjer i 14–15–16-årsalderen. Og det er ikke så overraskende, fortsetter Lunde – som bemerker at voldssakene stort sett utøves spillere i mellom, men sjelden mot dommerne.

– Men her skal vi være forsiktig med å tolke, mener han.

– Det har vært 103 kjente volds- og trusselsaker siden 2010. Er det logisk å tenke at dette tallet egentlig kan ganges med ti?

– Det er vanskelig å si når dette er det eneste året vi har sett på. Det er mulig vi bør se videre bakover, men det blir en gravejobb, svarer NFF-lederen.

les også

Slik så Sebastian (21) ut etter å ha blitt slått ned på fotballbanen

Driv-trener Mads Randem finnes ikke overrasket over «mørketallene» som kommer frem i NFF-rapporten kontra tallene VG har gjort kjent. Han nektet til slutt å delta i kamper og turneringer i Oslo fotballkrets med laget sitt etter gjentatte ubehagelige episoder og fikk klubben fra Ytre Enebakk til å sortere under Østfold fotballkrets i stedet.

– Går man i dybden, avdekker man realitetene litt mer. Og dette vitner mer om at en ukultur har vokst seg større og større over flere år. Men forbund og krets har ikke villet vedkjenne at det eksisterer et problem. Da er det vanskelig, nesten umulig å få gjort med, sier Randem.

– Hva synes du NFF bør gjøre med tallene som rapporten forteller om?

– Gripe tak i det i begge ender. Sanksjonere kraftig mot disse type handlinger. Selv om det vil oppleves som kollektiv avstraffelse, må klubbene ta konsekvensene. Arrangørklubbene må ta ansvaret, krets og forbund må inn og sanksjonere, mener Driv-treneren – og mener det bare er én type som straff som vil fungere:

– Utelatelse av laget. Vi har sett symbolske forsøk på poengstraff på ett-to-tre minuspoeng eller bøter. Det har ingen effekt. Jeg har sett lag og spillere som er med i idretten av helt andre årsaker enn å spille om tre poeng. Slike må få fjernet muligheten for tilgang til arenaen. Det må være tøffere avstraffelser og innføres forebyggende tiltak i hver klubb, sier Mads Randem.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder