BLIR DISKUTERT: Marianne Brynildsen (innfelt) er leder av NFFs valgkomité og sitter samtidig i fire NFF-styrer. Foto: Vegard Grøtt, NTB scanpix ,

Professor om rollene til lederen i NFFs valgkomité: – Jeg ville vært skeptisk

Flere fotballedere stiller spørsmål ved habiliteten til
lederen av Norges Fotballforbunds valgkomité Marianne Brynildsen (53).

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Brynildsen har blitt satt inn i fire NFF-styrer siden 2012. Det er forbundsstyret, med fotballpresident Yngve Hallén på toppen, som innstiller til styrene i disse selskapene.

Det får enkelte til å reagere. For Marianne Brynildsen leder samtidig arbeidet med å finne ut hvem som er den beste fotballpresidentkandidaten for kommende periode.

15. januar offentliggjør valgkomiteen sin innstilling.

– Hvis jeg hadde vært aktiv i idretten selv, så ville jeg vært skeptisk, sier Per Selle om Brynildsen-rollene til VG.

BAKGRUNN: Tippeliga-opprør mot Hallén

Som professor ved institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen jobber han mye med idretts- og organisasjonsforskning.

– Det virker inn på tiltroen hos de som driver med idrett. At du får følelsen av at ting ikke er helt som de skal være når viktige ting skal skje. Det virker inn på motivasjonen, mener Selle – og sier at habilitetsspørsmål har flere dimensjoner enn lovlighetsgraden.

– Er det en god idé for Brynildsen å ha disse styrevervene når hun er leder av valgkomiteen?

FLERE ROLLER: Marianne Brynildsen Foto: Akershus fylkeskommune ,

– Skulle jeg sagt at det var en kjempedårlig idé, skulle jeg visst mer.

Får 50.000 kr

Professoren forstår at Odd-leder Einar Håndlykken ber om en grundig og ekstern vurdering av Brynildsens habilitet. Vålerenga-leder Stig-Ove Sandnes reagerer dessuten på en Hallén-uttalelse i Dagbladet om at han har en god dialog med Brynildsen.

– Jeg syns det er spesielt, og at det ser ut til at Yngve Hallén og lederen av valgkomiteen har levert en konklusjon før den demokratiske prosessen i valgkomiteen har startet, sier Sandnes til VG.

Idrettsadvokat Gunnar Martin Kjenner uttalte tidligere denne måneden til fotballmagasinet Josimar at «han heller mot at Brynildsen er inhabil».

– Når du fatter vedtak og forbereder saker, så skal du være uten noen form for egeninteresse i vedtaket. Spørsmålet er hvordan omverden oppfatter den rollen du har, sier Kjenner til VG.

Han medgir at han ikke har gått dypt nok inn i saken til å komme med en bastant uttalelse.

– Spørsmålet er om det ligger et element av egeninteresse her.

SER IKKE NOE GALT: Jusprofessor Tore Bråthen ved Handelshøyskolen BI kan ikke se at Brynildsen har uheldige dobbeltroller. Foto: Tore Meek , NTB scanpix

Brynildsen opplyser til VG at hun til sammen får 50.000 kroner brutto i styrehonorar fra NFF-selskapene Aktieselskapet Ullevaal Stadion, Ullevaal Arena, UBC og Ullevaal Stadion Idrett.

– Hva tenker du om at du både er leder for valgkomiteen og sitter i styrene til en rekke NFF-selskaper?

– Jeg har jo tenkt over det. Dette er heleide datterselskap av NFF, og skal skaffe større inntekter til norsk fotball. Jeg får mer innsikt om norsk fotball totalt sett, og det er full åpenhet om rollene, sier Brynildsen til VG.

– Kan det være problematisk at du blir rekruttert til betalte styreverv i NFF samtidig som du skal innstille på ny president?

– Valgkomiteen er et team som samlet innstiller kandidater til forbundstinget. Det er mange roller som vi skal innstille til, forbundsstyret, komiteer, nemnder og utvalg og det er det en samlet valgkomité som gjør.

BI-professoer reagerer ikke

– Jeg vil også presisere til dagens oppslag i VG at valgkomiteen først nå starter sin vurdering av aktuelle kandidater i ulike roller og verv. Dette gjøres gjennom intervjuer av aktuelle kandidater og ved møter i organisasjonen.

IDRETTSADVOKAT: Gunnar Martin Kjenner. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Valgkomiteen velges på forbundstinget. Brynildsen ble innstilt fra breddeklubbene via fotballkretsene da hun kom med i komiteen i 2010. BI-professor Tore Bråthen mener det taler til Brynildsens fordel at hun kom fra bredden.

– Det bidrar til å skape en viss distanse. Hun er ikke nødvendigvis i lommen til den indre krets, fordi det er fotballkretsene som har innstilt henne. Det er ikke noe av det du forteller meg som jeg reagerer på, sier Bråthen – som er ekspert på selskapsrett, jus og spilleregler for styrer.

I en epost påpeker Bråthen at dansk selskapsrett har den regel at valgkomiteen utgår fra styret selv. Han skriver videre: «så mer oppsiktsvekkende er det ikke».

– Det har blitt argumentert tungt for at styret bør utpeke styrets valgkomité. Dette fordi at de som har skoen på, vet hvor skoen trykker. Jeg sier ikke at det er sånn, men det har vært en faglig diskusjon, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder