NFF-TOPPER: President Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedt. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Eks-presidenten mener NFF-styret åpner for å selge norske toppklubber til storkapitalen

Tidligere fotballpresident Sondre Kåfjord ber helgens fotballting stoppe et forslag fra Terje Svendsen og NFF-styret. Han mener at de vil åpne for å selge norske toppklubber til storkapitalen.

Kåfjord (70) var president i Norges Fotballforbund fra 2004 til 2010. Han mener at forslaget fra NFF-styret vil gi investorene for stor makt over fotballen - og i praksis selger fotballen ut til markedskreftene.

Han frykter også at medlemmene mister kontrollen over klubben sin.

Kåfjord har alltid sagt at «jeg skal ikke blande meg inn i styringen av norsk fotball» etter at han gikk av som NFF-president, men forslaget som kommer opp på helgens fotballting, får han til å bryte dette løftet.

Forslaget heter «utprøving av andre samarbeidsbestemmelser med næringslivet» - og er ikke så ulikt det som NFF foreslo for idrettstinget i 2015.

les også

Mollekleiv til angrep på gubbevelder i internasjonal idrett: – Norge gjør ikke nok

– Hvis dette forslaget går igjennom, åpnes det for at private investorer kan kjøpe en klubb. De blir rett og slett eiere av klubben, og medlemmene mister all sin innflytelse, sier Kåfjord til VG. Og legger til:

– Det vil jeg ikke være med på!

Kåfjord er ikke imponert over argumentasjonen som kommer frem i forslaget til fotballtinget.

– Det er i realitet ikke foretatt noen drøfting av konsekvensene av forslaget. Hva med bidrag fra vertskommunene til topplagene i anleggsutbygging, moms-refusjon, tildeling av spillemidler, skattefritaket for klubbene, og så videre? Og ikke minst hvordan dette vil påvirke «det patriotiske eierskapet» til klubbene. Her det mange problemstillinger som hadde fortjent å bli drøftet i saken; og hvor drøftingssvarene utvilsomt går mot forslaget.

les også

Har lagt plan for å knekke pampeveldet i idretten: – En enorm provokasjon

Kåfjord snakker seg varm om «dual-modellen», den modellen som brukes i norsk fotball i dag.

– Dagens dualmodell ble utviklet i Molde i 1992, og der har den fungert veldig bra i 26 år. Det er litt ulike erfaringer i andre klubber. Nøkkelen for suksess har vært at selskapseierne har hatt respekt for og ivaretatt kompetansen i klubbene. Kompetansestrid mellom klubb og selskap har medført støy i andre klubber.

«Dual-modellen» er altså måten forholdet mellom klubb og aksjeselskap reguleres på i dag. Det var på tidlig 1990-tallet at NFF utarbeidet retningslinjer for at deler av et idrettslags virksomhet kunne overføres til kommersielle selskap.

I sin begrunnelse til tinget skriver NFF-styret blant annet at «Ved å fortsette med dualmodellen er det en risiko for at kapitalen tar makt i klubben».

– Det argumentet er nesten ikke til å tro, sier en bestyrtet eks-president.

les også

Norske utøvere investerer millioner i utenlandske spillselskaper

– Det er en helt ulogisk argumentasjon; faren for at kapitalen skal få for mye makt i klubben møtes med forslag om å gi den all makt, mener han.

– Dualmodellen er en modell som medfører at klubben nyter godt av kapitalen, uten å ødelegge klubben. Det gjøres ved å regulere hvem som har ansvaret for hva; det sportslige blir lagt til klubben, mens alt det kommersielle blir lagt i aksjeselskapet.

– Det viktige er at lisensen til å spille i ligaen, i dag ligger i klubben. Den medlemsstyrte klubben. Forslaget går ut på å overføre denne retten til det privateide selskapet. Det betyr at medlemmene i klubben gir fra seg styringsretten og overlater den 100 prosent til A/S-et. Hvis A/S-et går konkurs, ryker også klubben, sier Kåfjord - og fremholder at «dualmodellen» ikke gir samme risiko:

– Da kan klubben leve videre ved å finne seg nye samarbeidspartnere - selv om aksjeselskapet går konkurs, da klubben sitter med lisensen.

Fotballpresident Terje Svendsen svarer følgende på utspillene fra Kåfjord:

– Forbundsstyret ønsker en debatt på fotballtinget om NFF skal søke idrettstinget om en videreføring av prøveperioden. Vi er helt enig i at AS-bestemmelsene berører viktige prinsipielle spørsmål. I dag har vi en prøveordning for klubbene som de ønsker å forlenge for å høste flere erfaringer. Vårt formål er å finne samarbeidsmodeller som gjør det interessant for næringslivet å investere i fotballen samtidig som vi verner om klubben og medlemmenes interesser, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder