SAMARBEIDSPARTNERE: Her hilser Egil Olsen Guttorm Dilling før vitnemålet i Oslo Tingrett. Den tidligere landslagssjefen støtter sin team administrator gjennom mange år. I bakgrunnen NFFs kommunikasjonssjef Yngve Haavik. Foto:Terje Pedersen,NTB scanpix

Guttorm Dilling får full støtte fra sin tidligere sjef: Drillo: - Det er å spytte folk i ansiktet

OSLO TINGRETT (VG) Egil Olsen kan ikke begripe hvorfor NFF har gjort så mange endringer under hans etterfølger Per-Mathias Høgmo.

– Med alle disse ansatte som klager på behandlingen, og det er ikke akkurat opprørske personer vi snakker om her, tyder det på at NFF ikke har lært av sine feil. Det er å spytte folk i ansiktet, sa Drillo i Oslo tingrett da han vitnet i saken mellom Guttorm Dilling og fotballforbundet.

Dilling krever å få tilbake stillingen som administrativ leder for Høgmos landslag.

– Jeg håper at de lærer etter denne rettssaken, sier Drillo til VG etter vitnemålet.

«Drillo» sa også mye pent om Guttorm Dillings innsats for landslaget, og var dermed samstemt med for eksempel John Carew i sin Dilling-støtte. Dette er en mann med lite markeringsbehov - en perfekt mann å ha i den rollen, oppsummerte mannen som ledet landslaget i til sammen 12 år.

– Det er vanlig å gjøre endringer, men det skredet av endringer under Høgmo har vi aldri sett maken til, understreket Olsen i vitneboksen. Han mener at personalbehandlingen til fotballforbundet har vært kritikkverdig.

Tidligere landslagstrener Egil «Drillo» Olsen var dagens siste vitne i saken mellom Guttorm Dilling og Norges Fotballforbund.

– Felles for alle sakene som har kommet opp i det siste, er at alle føler seg dårlig behandlet, sier han.

– En skikkelig NFF-mann

– Vi har alltid oppfattet Dilling som en lojal og pliktoppfyllende medarbeider, en skikkelig NFF-mann, sa generalsekretær Kjetil Siem i vitneboksen. Han opplyste at NFF planla en fest for å feire Dillings fartstid gjennom over 30 år i forbundet.

Saken kom inn for retten etter at administrerende leder for A-landslaget i fotball, Guttorm Dilling, mente at sin arbeidsgiver omdefinerte hans stilling uten lov. Dette er den siste i en rekke saker som omhandler NFFs personalbehandling, og Dilling selv mener hans sak er for flere enn seg selv.

Les også: Ola By Rise refser NFFs personalbehandling

– Jeg begynte å lure da Jan Åge Fjørtoft begynte å introdusere seg som National Team Manager allerede før han begynte i sin stilling i støtteapparatet, sa Dilling i sin forklaring. Han sa at etter ansettelsen av Høgmo, har han opplevd stor usikkerhet rundt sin stilling og vært nødt til å forhøre seg mye om den.

Dilling opplevde at fotballforbundet var forståelsesfulle med tanke på hans innvendinger mot omorganiseringen. Han sa også at han setter pris på de gode skussmålene han har fått fra ulike hold i NFF. I epost-korrespondansene rundt Dillings omrokering, kommer det også frem at Siem ønsker at Dilling skal fortsette i NFF, men ber ham akseptere Høgmos ønsker om å velge eget støtteapparat.

– Gjennom mine 30 år i forbundet har jeg ikke hatt noen problemer med omorganiseringer. Det er heller ikke noe problem med lederne jeg har fått over meg det siste året, sa Dilling i sin forklaring og henviser til blant andre Fjørtoft.

Skylder på «Fjøra»

Likevel er det den internasjonale rådgiveren Jan Åge Fjørtoft som har blitt målet for mange av Dillings beskyldninger, og Dilling forklarer at han reagerte på ulike pålegg som kom etter Fjørtofts inntreden.

Jan Åge Fjørtoft var ikke i retten mandag og har således ikke hatt anledning til å forsvare seg. Fjørtoft og Per Mathias Høgmo kommer med sine vitnemål tirsdag.

Disse tre reglene var alkoholforbud, at alle skulle bo på hotell og meldeplikt til Fjørtoft om hvor man er. Dette gjaldt imidlertid bare når det var landslagssamling og Dilling anslo selv at dette var rundt 60 døgn i året – 20 av dem hjemme i Norge.

– Det oppleves som unødvendig og særdeles ubehagelig at NFF ønsker å overvåke meg 24 timer i døgnet, slo Dilling fast. Han opplevde at ledelsen i herrelandslaget vendte seg mot ham når han klaget på dette, og Siem bekreftet dette – han var «sjokkert» over å få vite at Dilling ikke bodde på hotellet under landslagssamlinger i Norge.

Siem skjønte at Dilling ikke kunne fortsette i sin stilling etter dette møtet og så begynte prosessen som kommer frem i VGs intervju med Dilling for en uke siden.

Uklart rundt detaljene

– Jeg er ikke her i rettssaken av egen vilje, men dette er noe jeg ble presset til. Jeg mener jeg urettmessig fjernet fra min stilling og ønsker å belyse dette for domstolen – det handler ikke bare om meg, men også andre tilfeller innen idretten, forklarte Dilling og sikter til andre NFF-ansatte som mener de har blitt dårlig behandlet.

Fotballforbundet og Kjetil Siem tviholder på sin arbeidsgiverrett og insisterer på at Dilling aldri har vært fjernet fra NFF. Et viktig poeng for Siem, er at ingen av de fire kandidatene etter landslagssjef Egil Olsen var interesserte i å ta jobben uten å kunne gjøre endringer i støtteapparatet.

Selv om de er enige om mye, er oppfatningen av viktige detaljer motstridende. I løpet av mandag og tirsdag skal begge parter kalle inn vitner i håp om å få klarhet i dette.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder