Kommentar

Kristoffersen-saken: Oppvasken er sunn. Uansett.

OSLO TINGRETT (VG) Det er godt mulig at Henrik Kristoffersen ikke vinner frem i kampen mot et inngrodd system. Uavhengig av utfall har utfordringen og utluftingen en verdi.

Dersom Oslo tingrett kommer frem til at Norges Skiforbunds praksis er ugyldig, fordi europeiske tjeneste- og/eller konkurranseregler er brutt, vil det være en regelrett revolusjon.

Det vil i tilfelle sette premissene for utøvelse av idrettsmakt på en alvorlig prøve, en makt som i dag ligger blytungt plassert på forbundssiden.

les også

Kristoffersen ut mot egen landslagssjef – mener han snakket usant om støtteapparat-tilbud

Her er det interessant at en internasjonal aktør - som selv har en enorm egeninteresse av å beskytte status quo - er så sentral for forhandlingene.

Regelverket til Det internasjonale skiforbundet (FIS) legger nemlig haugevis av føringer, og var en gjenganger i innledningsforedraget til Norges Skiforbund i tingretten.

Systemet er nemlig slik at gubbeveldet i FIS har premissleverandørmakt ned på kvadratcentimeternivå.

Dette er ingen kritikk av skiforbundets faktafremstilling, det er selvsagt både naturlig og riktig at systemet som faktisk foreligger er sentralt i denne sidens oppbygging.

les også

Kristoffersens millionlønn tema i retten

Men det er relevant å dvele litt ved hva slags aktør det er som har lagt rammene for at forbund, både innenlands og utenlands,  har så mye makt.

Det er jo et forbund - et internasjonalt sådan - som har bestemt at utøvere er bundet på hender og føtter, med lisensen som potensielt ris bak speilet.

Uten at det skal brukes mot Norges Skiforbund, er det et bakteppe at du knapt får en mer makt- og systemkonserverende organisasjon enn regelmakeren FIS.

Det internasjonale skiforbundet har eksistert i 95 - nittifem - år.

På den tiden har antallet presidenter vært fire.

Gian-Franco Kasper har sittet siden 1998, og Norge var nylig logrende med på å klappe ham gjennom til periode nummer seks.

les også

Skiforbundets advokat om Kristoffersen-krav: – Utenkelig

Så lite omstillingsdyktig er FIS at alle valgte styremedlemmer fortsatt er menn, mens hangen til hemmelighold er rådende.

Hva har så dette med rettssaken i Oslo tingrett å gjøre?

Svar: Pent lite hva gjelder den konkrete avgjørelsen dommeren skal fatte i denne saken.

Men poenget underbygger hvor tett det nasjonale forbundet er knyttet til en kulturelt bekymringsfull premissleverandør. Og det viser igjen hvor viktig det er at systemet flomlyses og utfordres.

Slik sett er Kristoffersen-saken viktig uavhengig av utfall, fordi hele oppbyggingen av idrettsmakten er diskutabel og er noe vi behøver å snakke mer om.

Her vil en problematisering ha informasjonsverdi på systemhold.

les også

Her er EFTAs Kristoffersen-dom: – Ingen full seier

Men i denne spesifikke saken er spørsmålet om det lykkes å overbevise dommeren om Norges Skiforbund har brutt europeiske rettsregler.

Her tyder det på at forbundet har en stødig prosessfullmektig i Per Andreas Bjørgan.

Det var klart for kontringer i Oslo tingrett fra morgenen tirsdag: Fra forbundets side står fellesskapshensyn i sentrum for virkelighetsforståelsen, og det ble brukt mye tid på å underbygge hvorfor denne siden mener det ikke stemmer at de nedprioriterer bredde og utvikling.

Det ble også understreket hvordan Kristoffersen sitter på ti private avtaler, at han har tjent svært gode penger - og at det ikke er i Norges Skiforbunds interesse å stikke kjepper i hjulene for egne utøvere. Dessuten fremla advokat Bjørgan hvorfor hans side mener at en Red Bull-deal ikke nødvendigvis er fryd og gammen i det lange løp.

Nå som vitneførselen står for tur vil en rekke interessante temaer komme opp, for eksempel rundt arbeidet som ledelsen i den daværende alpinkomiteen la ned for å finne en mer utøvervennlig hjelmpolicy, som skistyret sa nei til. Og allerede har Kristoffersen selv langet ut mot det han mener er svakheter i opplegget.

Til syvende og sist koker selve saken ned til om Kristoffersen-siden kan godtgjøre at det foreligger en urimelig restriksjon, eller en utilbørlig misbruk av monopolmakt.

Trolig skal det mye til før retten lander på å underkjenne det satte systemet i skisporten. Men det er uansett svært sunt at ulike sider ved dette utfordres og belyses.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder