Kommentar

Kristoffersen-saken snart over: Knallhardt i målhenget

OSLO TINGRETT (VG) Mot slutten av rettssaken ser Kristoffersen-siden ut til å ha vridd litt på strategien for hvordan Norges Skiforbund skal beseires.

Ordene har vært harde i Oslo tingrett de siste dagene, og i sluttprosedyren kneppet Henrik Kristoffersens advokat til enda et par hakk.

Her ble det så foretatt et interessant strategisk grep.

«Skiforbundet står til knærne i misbruk», hevdet Odd Stemsrud i retten i sammenheng med at han valgte å legge mest trykk på den konkurranserettslige innfallsvinkelen i søksmålet.

les også

Røste brukte Bjørgen-sitat for å forsvare Red Bull-nei

Fortsatt er det også et rettslig relevant tema hvorvidt tjenesteregler er brutt gjennom en ulovlig restriksjon, men rekkefølgen i saksøkersidens opplegg er blitt endret.

Det kan tyde på at det er på konkurransesiden saksøker har størst håp om å vinne frem. Og da er temaet misbruk av makt.

For å vinne frem må Kristoffersens advokat både overbevise retten om at forbundet innehar en dominerende stilling og at denne blir utnyttet på et utilbørlig sett.

I prosedyren valgte advokaten på Kristoffersen-siden å dundre løs, tema for tema, om påstått maktmisbruk fra forbundet overfor egne utøvere.

Her står det særlig sentralt for Kristoffersen-siden hvordan en utøver ikke har noe valg om grunnleggende spørsmål.

les også

Ryste: – Ba Kristoffersens far holde seg unna

Vil du konkurrere, må det skje på vilkår som Norges Skiforbund ensidig har bestemt.

Forbundet har kontroll over lisensen, det finnes ikke noe reelt alternativt univers å konkurrere i.

Ifølge Stemsrud innebærer tvangsmodellen at forbundet har «tilranet seg utøvernes markedsrettigheter og misbrukt dem».

Det underbygger det vi har sett stadig tydeligere i retten de siste dagene – at partenes virkelighetsoppfatning er himmelropende ulik.

les også

E-poster avslører: Telenor-toppens hemmelige Red Bull-utblåsning

Mens Norges Skiforbunds advokat tirsdag trolig kommer til å snakke varmt om fellesskap, lagbygging, solidaritet og overholdelse av FIS-regler, er det maktarroganse og egeninteresse fra lederhold som preger Kristoffersen-sidens retorikk.

Gjennom vitnemålene i sal 250 har en rekke sider rundt kampen om kontroll blitt problematisert de siste dagene.

Men nå koker problemstillingen ned til om europeiske rettsregler er blitt brutt.

Ingen kan vel være uenige i at forbundene har fått tildelt tømmene i dagens idrettslige system, og i skiverden har et internasjonalt forbund betydelig definisjonsmakt, noe det nasjonale forbundet nyter godt av.

les også

Pappa Kristoffersen i retten: – Et 3. divisjonslag i fotball har bedre oppfølging

Men hvordan står det seg juridisk at en utøver i praksis må overføre markedsrettigheter til skiforbundet om det skal bli lisens og landslagsplass?

Hvor diktatoriske kan Norges Skiforbund være overfor utøverne, uansett hva man mener om formålet bak landslagsmodellen, før det går på gyldigheten løs?

Her dukker det opp to interessante saker fra utlandet, som bidrar til å kaste lys over problemstillingen.

Blant annet dreier det seg om en problemstilling fra skøytesporten, om hvordan en dominerende stilling er blitt håndtert av det internasjonale skøyteforbundet (ISU). Dessuten er IOCs reklamefrys tilknyttet OL, for å fremme kun egne sponsorer, blitt utfordret i Tyskland.

les også

Dette er Red Bull-godene Kristoffersen ønsker seg: Helikopter, privatfly og fysioterapeut

Advokat Stemsrud avviste påstander som er fremsatt om at Kristoffersen må gjennom et nåløye. Han prosederte på at det i tilfelle må være vidåpent.

Etter at Norges Skiforbund avslutter rettsbehandlingen tirsdag, blir det interessant å se hvordan den norske modellen står seg sett med dommerbriller.

Men uansett skal Henrik Kristoffersen og Norges Skiforbund sameksistere også i årene som kommer. Gitt hvordan klimaet fremstår for øyeblikket, er det vanskelig å se for seg at det utelukkende vil skje i fred og harmoni.

Og selv om det er umulig å vite om det ligger noe mer bak at Henrik Kristoffersen plutselig har en tegnet okse på hjelmen – det samme dyret som fremgår på Red Bulls logo – er det vel ikke utenkelig at dette tolkes som en provokasjon overfor forbundet.

Det er hevet over tvil at Norges Skiforbund har utstrakt innflytelse over utøverne. Nå skal det avgjøres hvorvidt den misbrukes på en utilbørlig måte, i en sak der både selve godkjennelsesmodellen og håndhevelsen av den er under angrep.

Siste ord er snart sagt i retten. Men trolig har vi ikke sett den siste konflikten mellom parter som står på hver sin side i en prinsipielt interessant konflikt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder