UENIGHET INTERNT: VG sitter på både avtaler og interne brev. Brevene indikerer at uenigheten i skiforbundet var stor i 2016. På bildet er også Henrik Kristoffersen under dag én av rettssaken mot Norges Skiforbund i går. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Interne brev avslører: Alpinledere bønnfalt skistyret om Red Bull-ja

OSLO TINGRETT (VG) Et internt brev viser hvordan alpinkomiteen i Norges Skiforbund tryglet sitt eget skistyre om å gi Henrik Kristoffersen (24) lov til å reklamere for Red Bull også på hjelmen.

Artikkelen er over ett år gammel

Det ville gjort den norsk alpinstjernen fornøyd. Man ville sluppet en rettssak. Og norsk alpinsport ville trolig blitt tilført flere millioner friske kroner.

Styret i skiforbundet, ledet av president Erik Røste, vendte likevel tommelen ned på et møte 1. november 2016. Det er bakteppet før den pågående rettssaken mellom skiforbundet og Henrik Kristoffersen.

Tonen var riktignok gemyttlig på dag én av rettssaken i sal 250 i Oslo tingrett i går. Men veien dit har vært lang og fylt med konflikter. Forholdet mellom Kristoffersen og sentrale personer i skiforbundet skal tidvis ha vært iskaldt.

Bakgrunn: Dette strides partene om

Men heller ikke internt i skiforbundet (NSF) har saken vært enkel. For slett ikke alle har støttet den kampen som nå føres.

«... vi mener skifamilien bør ha svært gode argumenter for å nekte avtaleinngåelse, og med det sende NSF Alpint inn i en svært vanskelig situasjon» skrev daværende leder av alpinkomiteen, Trond Olsen, i et brev til styret i skiforbundet 31. oktober 2016.

les også

Skiforbundets advokat om Kristoffersen-krav: – Utenkelig

Olsen – som selv er advokat – er kalt inn for å vitne i den pågående saken i Oslo tingrett.

Kristoffersen-advokat Odd Stemsrud leste høyt fra enkelte avsnitt fra det aktuelle brevet i retten i går. VG er i besittelse av hele det 12 sider lange brevet, samt den aktuelle Telenor-avtalen og andre interne eposter.

Hevder Telenor åpnet for Red Bull

Vi hopper litt tilbake i tid. Høsten 2016 skulle skiforbundets kjempeavtale med Telenor reforhandles. I den loves selskapet reklameplass på utøvernes hjelmer.

Etter å ha blitt jaktet av Red Bull helt siden mars i 2014, gjorde Kristoffersen alvor av truslene denne høsten: Han tok ut søksmål mot Norges skiforbund. Allerede dagen etter møttes flere sentrale personer i skiforbundet. De ringte Telenor for å bekrefte at man var villig til å stå løpet ut i en rettssal.

Svaret fra Telenor overrasket enkelte:

Gigantselskapet skal selv ha tatt initiativ til en forhandling for å løse saken. De ville unngå å havne i en rettstvist. Telenor åpnet nå for Red Bull-reklame på hjelmen til norske alpinister. To av hjelmene skulle disponeres fritt av forbundet, mens Telenor skulle få en rabatt tilsvarende 1,5 millioner kroner per hjelm, fra og med hjelm nummer tre.

TIDLIGERE ALPINTOPP: Trond Olsen skal vitne i rettssaken på torsdag. Foto: Kjell G. Karlsen, Avisen Fremover

Og 40 prosent av de pengene Red Bull betalte for å profilere seg på hjelmen til Henrik Kristoffersen, skulle gå videre til skiforbundet – med en minimumssum på 1,5 millioner kroner. Skiforbundet skal også ha fremforhandlet en éngangsutbetaling på 900.000 kroner fra Red Bull til norsk junioralpint.

Aksel Lund Svindals avtale med Red Bull hadde de siste årene gitt skiforbundet i gjennomsnitt 2,2 millioner kroner hvert eneste år.

Nå kunne inntektsstrømmen fortsette og alle var happy.

I alpinkomiteen var man også fornøyd. Der hadde man gått med underskudd år etter år. Nå kunne man signere en avtale som ga mer penger og som sikret forutsigbarhet i seks år fremover.

les også

Alt du må vite: Dette strides partene om i Henrik Kristoffersen-saken

Den fremforhandlede avtalen hadde en totalramme på opp mot 114 millioner kroner over seks år, viser et internt dokument VG har fått tilgang på. I tillegg kunne man nå regne med Red Bull-penger for de to hjelmene som var frigitt av Telenor. Dette ble beregnet til ytterligere 18 til 30 millioner kroner for seks år.

Det var bare én liten hake: Styret i Norges skiforbund måtte fortsatt gi grønt lys. Og i skiforbundet var ikke alle enige i den nye Red Bull-strategien.

Sponsorsjefen ønsket ikke Red Bull

Allerede mandag 26. september i 2016, klokken 20.34, sendte tidligere sponsorsjef for alpinlandslaget, John-Olav Evans en epost. Emnefeltet het «Telenor reforhandling oppsummering».

Under punktet «Hjelm» skrev Evans:

«Etter min faglige vurdering vil det være produktdrepende å vanne ut hodeplagget på tvers av utøverne våre. Vi er en internasjonal idrett, men vårt kommersielle nedslagsfelt som landslag er Norge. Her må vi fremstå som et troverdig produkt. En sponsor må vite at de har kjøpt huset med alle soverommene, om dere skjønner. Hodeplagget er vår viktigste rettighet. Denne må tilhøre en hovedsponsor».

SA NEI: Skistyret, ledet av Erik Røste (bildet) sa nei til Telenoravtalen som åpnet for Red Bull 1. november 2016. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

De neste ukene var hektiske. Skistyret diskuterte flere ganger før avgjørelsen omsider skulle falle 1. november.

Det var altså kvelden før dette, 31. oktober 2016, at alpinkomiteleder Trond Olsen så seg nødt til å skrive det allerede nevnte brevet til styret i skiforbundet. I brevet kommer det frem at hopp-grenen i skiforbundet, samt et såkalt markedsforum i forbundet, var skeptiske til å slippe opp og la Red Bull få innpass.

«NSF Alpint mener videre at man har vanskelig for å forstå hvorfor NSF Alpint skal tvinges til å ta en rettslig kamp - som man har en god løsning på», skrev Olsen.

Likebehandling

Han gjorde også et poeng ut av at alle utøverne ville likebehandles dersom skistyret aksepterte den nye Telenor-avtalen, der det ble åpnet for Red Bull. Omdømme-utfordringer er også omtalt med et eget punkt i brevet til skistyret:

«Her står en derimot overfor en sak hvor både gren, samarbeidspartner og utøver ønsker å unngå en slik tvist/prosess. Man vil da åpenbart ha en utfordring med å forklare hvorfor en slik sak likevel ender i rettsapparatet» skrev Olsen 31. oktober 2016.

Kommentar: Egokamp i retten

I brevet til skistyret stipulerte Olsen at saksomkostningene til skiforbundet kan ende på opp mot tre millioner kroner dersom saken ankes helt til Høyesterett.

«En rettssak mellom utøver og sitt forbund er for menigmann helt uforståelig og det samme vil gjelde for sponsorer og potensielt nye sponsorer. I tillegg har man risikoen for at man taper søksmålet fra Kristoffersen, som for tiden er stipulert til 15 millioner kroner» skrev Olsen.

les også

Forlik avvist nylig: Dette var Henrik Kristoffersens tre krav til Skiforbundet

Han avviste at en åpning for å selge reklameplass på to hjelmer til andre enn Telenor - med Telenors velsignelse - ville rokke ved den etablerte modellen der forbundet eier reklameplassen.

«Sett i lys av de inntekter som NSF Alpint gis mulighet til å bringe inn til økt alpinaktivitet, fremstår begrepsbruken “frigivelse av hjelm” som lite beskrivende. Det aktuelle er at NSF alpint sammen med sin samarbeidspartner Telenor er gitt mulighet til å kapitalisere ytterliggere på hodeplagg-sponsorat og disponere hodeplagget med en betydelig større inntekt for NSF Alpint» skrev han.

– Handler ikke om penger

Styret i Norges skiforbund var ikke overbevist. Dagen etter, 1. november 2016, vendte de tommelen ned for den nye avtalen der det var en åpning for Red Bull.

«Skiforbundet vil komme tilbake til sin oppfatning av skissen til avtale i retten, både i parts- og vitneforklaringer» sier kommunikasjonsjef Espen Graff til VG i forbindelse med denne saken.

Trond Olsen gikk senere av som alpinkomitéleder, etter å ha tatt et voldsomt oppgjør med kulturen han opplevde internt i skiforbundet. På det tidspunktet hadde han røket uklar med fire andre medlemmer i alpinkomiteen, som uttrykte mistillit til ham.

Samtidig skal feiden fra den gangen nå avgjøres i Oslo tingrett. Henrik Kristoffersen avviser at det hele handler om penger.

– Dette handler bare om å få muligheten til å sette sammen et støtteapparat (med Red Bull-hjelp, journ. anm) som gjør at Kristoffersen kan konkurrere på like vilkår som konkurrentene sine i verdenstoppen, sa advokat Odd Stemsrud i går.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder