FÅR KRITIKK: I avskjedsbrevet til den avgåtte lederen i alpinkomiteen, rettes det knallhard kritikk mot kulturen i Norges Skiforbund. Deler av kritikken går helt opp til skipresident Erik Røste. Foto: Bjørn S. Delebekk VG

Refser ski-toppene i avskjedsbrev: – Ute av kontroll

OSLO/ST. MORITZ (VG) Millionunderskudd, ryktespredning og heftige krangler: I et internt oppsigelsesbrev tar den avgåtte lederen for alpinkomiteen et voldsomt oppgjør med kulturen i toppen av norsk skisport.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

AVSKJEDSBREV: Trond Olsens tar et knallhardt oppgjør med tidligere kolleger. Faksimile fra VGs sportsbilag 8. februar. Foto:

Mandag ble det kjent at Trond Olsen trekker seg med umiddelbar virkning som leder for alpinkomiteen og fra styret i Norges Skiforbund. I en kort kommentar bekreftet han at intern uenighet lå bak avgjørelsen om å slutte etter bare åtte måneder i vervet.

LES OGSÅ: Trekker seg etter uenighet

Men i et internt brev Olsen sendte til et samlet skistyre 2. februar, går han langt mer detaljert til verks.

LES SKIPRESIDENTENS SVAR HER

Samtidig som toppene i skiforbundet har reist til VM i St. Moritz, tegner innholdet i brevet et bilde av voldsom uro internt: Økonomisk kaos, lekkasjer til forbundets sponsorer, ryktekultur og ledere som ikke lot Olsen ta grep om situasjonen, er blant anklagene som rettes.

Ifølge Olsen – som til daglig jobber som advokat – gikk alpingruppa hele 4,9 millioner kroner i minus i fjor. Han trådte selv inn som komitéleder 27. mai 2016, og skriver i brevet at det hele tiden har blitt kommunisert at man styrte mot et nullresultat.

«Det vitner om at de som skal følge opp vedtatte budsjett både mangler økonomisk forståelse så vel som tilstrekkelig ledelseserfaring. Ser en dessuten hen til at alpint de siste ni årene har ett akkumulert underskudd størrelsesorden kr. 15-18 millioner kroner, kan situasjonen beskrives som ute av kontroll» heter det.

ØNSKER IKKE OMTALE: Avgått skistyre-medlem Trond Olsen. Foto: Avisen Fremover Kjell G. Karlsen IKKE VG-BILDE

Olsen ønsker ikke å kommentere brevet utover at det er internt, og at han ikke har bidratt til VGs omtale av dette.

For bare en uke siden ble alpinlandslaget hyllet som sponsorvinner på en prisutdeling på Grand Hotell i Oslo. Sponsorbudsjettet har vokst til 40 millioner kroner, skrev bransjebladet Kampanje. Markedssjef for alpinlandslaget John-Olav Evans omtalte prisutdelingen som en anerkjennelse.

Men bak tallene lurer det altså en parallellhistorie om flere år med knallrøde tall i regnskapet, ifølge Olsen. I 2011 omtalte media det alpinmiljøet selv omtalte som «knappe ressurser». Og i årsrapporten fra 2014/2015 heter det om alpint at «Samlet sett hadde vi et betydelig underskudd som krever justering av opplegget for 2015».

Det var økonomisk kaos som dette Olsen hadde til hensikt å rydde opp i etter å ha fått tillit på Skitinget i fjor vår.

Juristen skriver i sitt brev at alpinkomiteen ønsket å se på både inntekter og utgifter i et forsøk på å rydde opp i økonomien i alpin-Norge. Det viste seg å være vanskelig, ifølge brevet han har ført i pennen og sendt til 13 mottakere.

En avtale mellom Red Bull og Henrik Kristoffersen kunne gitt millioner i kassa også til skiforbundet, men denne ble nedstemt av skistyret.

«Videre var det ingen som ønsket lavere sportslig aktivitet og derfor kun en intern diskusjon av midlertidige nedskjæringer i arbeidsstokken. Noe for øvrig administrasjonen i NSF (skiforbundet, journ. anm.) ikke tillot oss å gå videre med» skriver Olsen.

LES OGSÅ: Kristoffersen i konflikt med Norges Skiforbund

Etter det VG forstår, har Olsen følt seg direkte motarbeidet av deler av administrasjonen, samt toppen av Norges Skiforbund. I tillegg har fire medlemmer av alpinkomiteen uttrykt misnøye.

« I en organisasjon som løpende har vært utsatt for anklager for manglende ydmykhet, er det svært urovekkende å se hvordan beslutningsprosessen innad i NSF egentlig henger sammen. Må innrømme at jeg har aldri har tatt del i en organisasjon hvor personer fra administrasjonen løper foran en i enhver sammenheng og sprer rykter og gjengivelser for hva en står for» skriver Olsen i det som må kunne karakteriseres som et særdeles åpenhjertig brev.

Han hevder å ha varslet både skipresident Erik Røste og generalsekretær Stein Opsal om eposter han mener viser holdningen konkrete ansatte i skiforbundet. Dette er holdninger som ikke hadde fått passere i en normal virksomhet, mener Olsen.

«Det toppet seg derimot ved møte i forrige uke hvor det bekreftes at sponsor har ringt inn til forbundet og gitt uttrykk for uro sett i forhold til at vi internt i AK (alpinkomiteen, red. anm.) diskuterte permittering som ett tiltak sett hen til den økonomiske situasjon NSF alpint står i. Det vitner om en alvorlig ukultur når konfidensielle forhold diskutert i et styrerom blir gjenstand for diskusjon hos en samarbeidspartner like etter» heter det i brevet.

Men Olsen stopper ikke der. Tvert imot.

«Fra min side forsterkes denne kulturen ved at ledelsen i NSF i stedet for å ta konkret tak i disse tilfellene, som løpende er informert og redegjort for, indirekte stiller seg bak dette ved heller å fremføre udokumentert kritikk overfor oss som faktisk har forsøkt å konkretisere tiltak i den økonomisk svært vanskelig situasjon vi er i. Dette er både overraskende og skuffende» skriver han.

Den avgåtte alpinlederen hevder at han ved to anledninger den siste tiden har blitt innkalt til møter på svært kort varsel. Det tolker Olsen dithen at motparten ikke har ønsket at han stiller forberedt. Også her rettes kritikken mot toppen av Norges Skiforbund.

Trond Olsen avslutter sitt brutale hjertesukk med følgende hilsen til skiforbundet:

«Lykke til videre med arbeidet i skistyret – dere har en spennende tid foran dere hvor åpne, gode og veldokumenterte diskusjoner danner grunnlaget for ett aktivt og velfungerende NSF!»

PS! Alpint er én av seks grener underlagt Norges Skiforbund. De fem andre er Freestyle, hopp, kombinert, langrenn og telemark.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder