LAGKAMERATER: Henrik Kristoffersen (t.v.) får ikke kjøre med Red Bull på hjelmen. Det får Aksel Lund Svindal (t.h.) - iallfall ut denne sesongen. Foto: LEONHARD FOEGER / X00360

EU-kommisjonen avviser Kristoffersens «Svindal-argument»

EU-kommisjonen rister på hodet når Henrik Kristoffersen (23) bruker Aksel Lund Svindal (35) som et av flere argumenter for å få kjøre med Red Bull-merke på hjelmen.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det kommer frem i rettsdokumenter fra EFTA-domstolen. Oslo tingrett har bedt domstolen om råd før Kristoffersens søksmål mot Norges Skiforbund skal opp til behandling senere i år.

Kristoffersen og energidrikk-produsenten Red Bull har helt siden 2014 forsøkt å få til et samarbeid om reklame på alpinistens hjelm. Norges skiforbund har solgt hjelmen til norske alpinister til Telenor, og satte ned foten våren 2016. Da svarte Kristoffersen med å gå rettens vei.

I rettspapirene VG har lest, legger begge parter frem argumenter for sitt syn. Det samme gjør både norske, nederlandske og svenske myndigheter. Samt EU-kommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Dette er bakgrunnen for saken

Kristoffersen hevder blant annet følgende:

  • At skiforbundets vurdering om utøvere skal få tillatelse til å ha et privat sponsormerke på hjelmen er en skjønnsmessig vurdering, uten at kriteriene er klare eller offentliggjort på forhånd.
  • Han mener det er feil at et idrettsforbund etter eget skjønn skal få dekket egne utgifter, basert på penger tjent av utøverne. Spesielt hvis innvirkningen er unødvendig stor på utøverne.
  • Markedsrettigheter tilhører idrettsutøverne selv, og ikke idrettsforbundene.
  • 23-åringen viser også til EØS-rettens krav til likebehandling, og nevner i dokumentene Aksel Lund Svindal. Den ferske OL-vinneren i utfor har de siste årene fått kjøre med Red Bull-rekame på sin hjelm.
les også

Nora Mørk fikk nei til Red Bull-svettebånd

Det siste mener derimot ikke EU-kommisjonen er et gyldig argument. I sitt innspill skriver det Brussel-baserte organet følgende:

«Med hensyn til saksøkers (Kristoffersens) argument om at han ble forskjellsbehandlet i forhold til Aksel Lund Svindal, gjør Kommisjonen gjeldende at omstendighetene ikke synes å være sammenlignbare. Da saksøkers (Kristoffersen) søknad ble inngitt til saksøkte (skiforbundet), hadde saksøkte (skiforbundet) konkludert med at det ville være økonomisk gunstigere å selge markedsrettighetene for hjelmene til hele skilaget samlet, mens dette ikke var situasjonen i Svindals tilfelle. Videre var avtalen med Telenor ikke på plass på det tidspunkt Svindals markedsavtale ble tillatt».

Så du denne? Slik avgjøres Kristoffersen-saken

EU-kommisjonen påpeker altså at reglene og situasjonen var en helt annen da Aksel Lund Svindal signerte sin Red Bull-avtale.

– Vi er enige i at det ikke er noen usaklig forskjellsbehandling, siden Norges Skiforbund alltid har likebehandlet like utøvere. Det har vært snakk om ulike situasjoner til ulike tider, sier skiforbundets advokat, Per Andreas Bjørgan, til VG.

Han har 13 års erfaring som jurist ved EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Sammen med advokat Anne-Lise Rolland møter han på vegne av skiforbundet når partene skal møte til muntlig høring i Luxembourg i dag, onsdag, klokken 10.

Henrik Kristoffersen kommer ikke til å møte i høringen. Han representeres av advokat Odd Stemsrud.

les også

Kristoffersen applauderte Hirscher etter verdenscupseier

I sin skriftlige uttalelse argumenterer skiforbundet blant annet med at utøverne kan inngå en rekke private sponsoravtaler.

Ordningen med at forbundet eier markedsrettighetene til blant annet hjelmen, handler om å sikre de nasjonale forbundene nok penger slik at utøverne kan få den støtten de trenger.

«Dersom saksøker skulle vinne frem med sine krav, ville dette i prinsippet også gjøre det mulig for en fotballspiller på et landslag å kreve at baksiden av landslagets fotballdrakt skal forbeholdes personlige sponsorer og ikke landslagets sponsorer» skriver skiforbundet til EFTA-domstolen.

les også

Kristoffersen takker pappa etter sølv-opphenting: – Hadde ikke stått her uten ham

EFTA-domstolen skal - etter høringen denne uken - noe forenklet vurdere to juridiske spørsmål:

1. Har Henrik Kristoffersen blitt utsatt for en såkalt restriksjon, altså brudd på reglene om fri flyt av varer og tjenester, etter EØS-retten?

2. Hvis svaret er ja: Kan denne restriksjonen forsvares?

Den norske og svenske regjeringen går uavhengig av hverandre svært langt i å støtte argumentene til Norges skiforbund i sine tilsvar til EFTA-domstolen.

Det betyr ikke at noe er avgjort: Fortsatt vil det gå mange måneder før saken mellom Henrik Kristoffersen og Norges skiforbund er avgjort.

VG har vært i kontakt med pappa og rådgiver Lars Kristoffersen. Han ønsker ikke å uttale seg om innspillene EFTA-domstolen har mottatt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder