ALPINT I MOTBAKKE: Aksel Lund Svindal og lagkameratene har levert sterke sportslige resultater gjennom en årrekke. Samtidig har alpint skaffet seg en økende gjeld og skylder 9,6 millioner kroner.
ALPINT I MOTBAKKE: Aksel Lund Svindal og lagkameratene har levert sterke sportslige resultater gjennom en årrekke. Samtidig har alpint skaffet seg en økende gjeld og skylder 9,6 millioner kroner. Foto: LEONHARD FOEGER / X00360

Slik skal de ut av milliongjelden: Femårsfrist på å rydde opp

ALPINT

Alpint må gjøre opp gjelden på nesten 10 millioner kroner i løpet av fem år, dersom Skiforbundets bestemmelser skal følges. Alpin-lederen vil ikke si hvilken tidsplan de har for å ordne opp i pengeproblemene.

Publisert:

Den samlede gjelden på 14–15 millioner kroner som kombinert og alpint opplyste om denne våren, må tilbakebetales til Norges Skiforbund sentralt. Men i begge grenene har gjelden økt gjennom flere år. Torsdag skrev VG om hvordan også Norges Skiforbund totalt viser nye røde tall igjen, også etter dundrende underskudd på 14,6 millioner kroner i fjor.

Penger til å betale gjelden skapes gjennom overskudd i eegen drift, men gjennom flere år har alpint og kombinert levert minustall. Alpint gikk rundt fem millioner kroner i minus i fjor og kombinert fikk kniven på strupen etter sesongen for å redde fremtiden.

– Jeg vil si det kunne gått fryktelig ille og kunne endt med at vi hadde blitt satt under administrasjon og ikke hadde fått gjennomført den sportslige satsingen, som utøverne trenger. Det kunne endt med at vi ikke kunne stilt lag i verdenscupen, fordi det koster for mye. Det hadde blitt alvorlige konsekvenser om vi ikke hadde tatt tak i dette, sier Ivar Stuan, sportssjef i kombinert nå til VG og forteller om planen for deres gjeld på mellom fire og fem millioner kroner.

Ordknapp

Samtidig som kombinert viser åpenhet om når de vil tilbakebetale gjelden, gir alpinkomiteens leder Ola Evjen svært knappe svar på hvordan de planlegger å nedbetale de 9,6 millioner kronene som de skylder. Den gjelden har økt kraftig, spesielt gjennom fjoråret.

– Nedbetaling av gjeld til Skiforbundet ligger i vårt budsjett, skriver Evjen i en mail til VG.

– Er det satt en plan over hvor mange år det skal skje eller er det krav til dette?

– Dette er en del av budsjettbehandlingen hvert år.

Hverken Evjen eller Norges Skiforbund ville til VG denne uken fortelle om det har vært overforbruk i alpint eller andre grener denne sesongen. Men Skiforbundet forklarer at gjeld generelt betales etter bestemmelser fra skistyret. Det dreier seg om tilbakebetaling over 5 år.

– Resultatutviklingen i grenene og i sentraladministrasjonen følges nøye og hver for seg, og krav om eventuell tilbakebetaling av akkumulerte underskudd gjøres etter en modell som skistyret har besluttet. I hovedsak betyr det tilbakebetaling over en periode på fem år, skriver konstituert generalsekretær Ingvild Bretten Berg i en mail til VG.

Åpen om gjelden

Kombinertsjef Stuan sier de nå har en plan for hvordan de skal snu utviklingen de kommende årene. Det skjer etter et tydelig press fra skistyret, administrasjonen og grenkomiteen. Kombinert har nå rundt 13 millioner i årlige inntekter og ser for seg å øke dette til 15 millioner neste år. Det er nesten en dobling av inntektene i løpet av noen år. Men i samme periode har de drevet med underskudd og økt gjelden.

– Planen er å betale årlige avdrag, slik som man betaler banken tilbake. Men vi har ikke renter som løper på lånet. Det blir løpende avdrag på driften i det årlige budsjettet. Planen er at vi skal betale det tilbake innenfor en periode på 5–6 år. Vi har ikke et krav på det. Men målet vårt for øyeblikket er at vi greier å betalte tilbake dette til resten av Norges Skiforbund.

Han påpeker at de også fremover får en økonomisk utfordring i og med at jentene skal inn i verdenscup og VM-programmet og må få sin rettmessige del av pengene til satsing. Rekrutteringsarbeidet i sporten har også blitt skjært ned på.

Da VG spør alpinkomiteens leder hvordan det fremover går utover driften å håndtere en slik stor gjeld, som er oppgitt til å være 9,6 millioner kroner, svarer han blant annet at NSF alpint har hatt en sterk vekstperiode over kort tid og at de har mer en doblet inntektene uten å spesifisere perioden det gjelder. Han trekker også inn at sportslige resultater har vært bedre enn noen gang. Derfor mener han de har et godt økonomisk fundament i årene fremover.

– Inntektene er økende med allerede inngåtte kontrakter, og vi føler oss trygge på langsiktig å kunne håndtere gjelden på en god måte uten at det skal gå for mye utover den sportslige satsingen, skriver Evjen i en mail.

Her kan du lese mer om